14750.htm

CÍMSZÓ: Szegő

SZEMÉLYNÉV: Szegő Ernő

SZÓCIKK: "Szegő 1. Ernő, közgazdasági író, szül. Miskolcon 1886 júl. 3., megh. Budapesten 1927. A budapesti, berlini és genfi egyetemeken tanult. Miután jogi doktorátust szerzett, titkára lett a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának. A Pester Lloydba és más nagyobb fővárosi lapba számos közgazdasági tanulmányt írt. Munkái: Tőzsdereform; A budapesti otthonmunka; Állami pénzügyeink reformjának közgazdasági szükségessége."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4750. címszó a lexikon => 832. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14750.htm

CÍMSZÓ: Szegő

SZEMÉLYNÉV: Szegő Ernő

SZÓCIKK: Szegő 1. Ernő, közgazdasági író, szül. Miskolcon 1886 júl. 3., megh. Budapesten 1927. A budapesti, berlini és genfi egyetemeken tanult. Miután jogi doktorátust szerzett, titkára lett a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának. A Pester Lloydba és más nagyobb fővárosi lapba számos közgazdasági tanulmányt írt. Munkái: Tőzsdereform; A budapesti otthonmunka; Állami pénzügyeink reformjának közgazdasági szükségessége.

14750.ht

CÍMSZÓ Szeg

SZEMÉLYNÉV Szeg Ern

SZÓCIKK Szeg 1 Ernő közgazdaság író szül Miskolco 188 júl 3. megh Budapeste 1927 budapesti berlin é genf egyetemeke tanult Miutá jog doktorátus szerzett titkár let Budapest Kereskedelm é Iparkamarának Peste Lloydb é má nagyob főváros lapb számo közgazdaság tanulmány írt Munkái Tőzsdereform budapest otthonmunka Állam pénzügyein reformjána közgazdaság szükségessége

14750.h

CÍMSZ Sze

SZEMÉLYNÉ Sze Er

SZÓCIK Sze Ern közgazdasá ír szü Miskolc 18 jú 3 meg Budapest 192 budapest berli gen egyetemek tanul Miut jo doktorátu szerzet titká le Budapes Kereskedel Iparkamarána Pest Lloyd m nagyo főváro lap szám közgazdasá tanulmán ír Munká Tőzsderefor budapes otthonmunk Álla pénzügyei reformján közgazdasá szükségesség

14750.

CÍMS Sz

SZEMÉLYN Sz E

SZÓCI Sz Er közgazdas í sz Miskol 1 j me Budapes 19 budapes berl ge egyeteme tanu Miu j doktorát szerze titk l Budape Kereskede Iparkamarán Pes Lloy nagy fővár la szá közgazdas tanulmá í Munk Tőzsderefo budape otthonmun Áll pénzügye reformjá közgazdas szükségessé

14750

CÍM S

SZEMÉLY S

SZÓC S E közgazda s Misko m Budape 1 budape ber g egyetem tan Mi doktorá szerz tit Budap Keresked Iparkamará Pe Llo nag fővá l sz közgazda tanulm Mun Tőzsderef budap otthonmu Ál pénzügy reformj közgazda szükségess

1475SZEMÉL

SZÓ közgazd Misk Budap budap be egyete ta M doktor szer ti Buda Kereske Iparkamar P Ll na főv s közgazd tanul Mu Tőzsdere buda otthonm Á pénzüg reform közgazd szükséges