14753.htm

CÍMSZÓ: Székács

SZEMÉLYNÉV: Székács Antal

SZÓCIKK: Székács Antal*, kereskedő, felsőházi tag, szül. Budapesten 1863. Tanulmányai elvégeztével belépett apja cégébe, a Schwarc-féle üvegnagykereskedésbe, melynek jelenleg főnöke. 1916, a Kereskedelmi és Iparkamara alelnökévé választották. A kurzus alatt kibuktatták, 1924 óta ismét kamarai alelnök. Mint a magyar kereskedelem egyik kiválóságát 1927. felsőházi taggá választották


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4753. címszó a lexikon => 832. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14753.htm

CÍMSZÓ: Székács

SZEMÉLYNÉV: Székács Antal

SZÓCIKK: Székács Antal*, kereskedő, felsőházi tag, szül. Budapesten 1863. Tanulmányai elvégeztével belépett apja cégébe, a Schwarc-féle üvegnagykereskedésbe, melynek jelenleg főnöke. 1916, a Kereskedelmi és Iparkamara alelnökévé választották. A kurzus alatt kibuktatták, 1924 óta ismét kamarai alelnök. Mint a magyar kereskedelem egyik kiválóságát 1927. felsőházi taggá választották

14753.ht

CÍMSZÓ Székác

SZEMÉLYNÉV Székác Anta

SZÓCIKK Székác Antal* kereskedő felsőház tag szül Budapeste 1863 Tanulmánya elvégeztéve belépet apj cégébe Schwarc-fél üvegnagykereskedésbe melyne jelenle főnöke 1916 Kereskedelm é Iparkamar alelnökév választották kurzu alat kibuktatták 192 ót ismé kamara alelnök Min magya kereskedele egyi kiválóságá 1927 felsőház tagg választottá

14753.h

CÍMSZ Széká

SZEMÉLYNÉ Széká Ant

SZÓCIK Széká Antal keresked felsőhá ta szü Budapest 186 Tanulmány elvégeztév belépe ap cégéb Schwarc-fé üvegnagykereskedésb melyn jelenl főnök 191 Kereskedel Iparkama alelnöké választottá kurz ala kibuktattá 19 ó ism kamar alelnö Mi magy kereskedel egy kiválóság 192 felsőhá tag választott

14753.

CÍMS Szék

SZEMÉLYN Szék An

SZÓCI Szék Anta kereske felsőh t sz Budapes 18 Tanulmán elvégezté belép a cégé Schwarc-f üvegnagykereskedés mely jelen főnö 19 Kereskede Iparkam alelnök választott kur al kibuktatt 1 is kama aleln M mag kereskede eg kiválósá 19 felsőh ta választot

14753

CÍM Szé

SZEMÉLY Szé A

SZÓC Szé Ant keresk felső s Budape 1 Tanulmá elvégezt belé cég Schwarc- üvegnagykereskedé mel jele főn 1 Keresked Iparka alelnö választot ku a kibuktat i kam alel ma keresked e kiválós 1 felső t választo

1475

CÍ Sz

SZEMÉL Sz

SZÓ Sz An keres fels Budap Tanulm elvégez bel cé Schwarc üvegnagykeresked me jel fő Kereske Ipark aleln választo k kibukta ka ale m kereske kiváló fels választ