14760.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZEMÉLYNÉV: Székely Ignác

SZÓCIKK: Székely Ignác, szakíró, szül. Alapon (Fejér vm.) 1862. Sz. Ferenc udvari tanácsos testvéröccse. 1390 óta a fakereskedés terén működik Budapesten, több fatermelő vállalatnak volt igazgatója és igazgatósági tagja. 1894-ben megalapította a Magyar Fakereskedő c. szaklapot, melynek 1925-ig kiadója és főszerkesztője volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4760. címszó a lexikon => 833. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14760.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZEMÉLYNÉV: Székely Ignác

SZÓCIKK: Székely Ignác, szakíró, szül. Alapon Fejér vm. 1862. Sz. Ferenc udvari tanácsos testvéröccse. 1390 óta a fakereskedés terén működik Budapesten, több fatermelő vállalatnak volt igazgatója és igazgatósági tagja. 1894-ben megalapította a Magyar Fakereskedő c. szaklapot, melynek 1925-ig kiadója és főszerkesztője volt.

14760.ht

CÍMSZÓ Székel

SZEMÉLYNÉV Székel Igná

SZÓCIKK Székel Ignác szakíró szül Alapo Fejé vm 1862 Sz Feren udvar tanácso testvéröccse 139 ót fakereskedé teré működi Budapesten töb fatermel vállalatna vol igazgatój é igazgatóság tagja 1894-be megalapított Magya Fakeresked c szaklapot melyne 1925-i kiadój é főszerkesztőj volt

14760.h

CÍMSZ Széke

SZEMÉLYNÉ Széke Ign

SZÓCIK Széke Igná szakír szü Alap Fej v 186 S Fere udva tanács testvéröccs 13 ó fakeresked ter működ Budapeste tö faterme vállalatn vo igazgató igazgatósá tagj 1894-b megalapítot Magy Fakereske szaklapo melyn 1925- kiadó főszerkesztő vol

14760.

CÍMS Szék

SZEMÉLYN Szék Ig

SZÓCI Szék Ign szakí sz Ala Fe 18 Fer udv tanác testvéröcc 1 fakereske te műkö Budapest t faterm vállalat v igazgat igazgatós tag 1894- megalapíto Mag Fakeresk szaklap mely 1925 kiad főszerkeszt vo

14760

CÍM Szé

SZEMÉLY Szé I

SZÓC Szé Ig szak s Al F 1 Fe ud taná testvéröc fakeresk t műk Budapes fater vállala igazga igazgató ta 1894 megalapít Ma Fakeres szakla mel 192 kia főszerkesz v

1476

CÍ Sz

SZEMÉL Sz

SZÓ Sz I sza A F u tan testvérö fakeres mű Budape fate vállal igazg igazgat t 189 megalapí M Fakere szakl me 19 ki főszerkes