14761.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZEMÉLYNÉV: Székely Imre

SZÓCIKK: Székely Imre, zongoraművész és zeneszerző, szül. Mátyfalván 1823 máj. 8., megh. Budapesten 1887. Tizenegyéves korában játszott először nyilvánosan. 1847-ben Parisban nagy sikerrel hangversenyezett Reményi Edével. Onnan Londonba került és 1849. tért haza, hogy részt vegyen a szabadságharcban. A fegyverletétel után ismét Londonba ment Reményivel. 1882-ben a Nemzeti Zenede tanára lett. Termékeny kompo­ nista volt és műveivel új irányt adott a magyar zongorairodalomnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4761. címszó a lexikon => 833. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14761.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZEMÉLYNÉV: Székely Imre

SZÓCIKK: Székely Imre, zongoraművész és zeneszerző, szül. Mátyfalván 1823 máj. 8., megh. Budapesten 1887. Tizenegyéves korában játszott először nyilvánosan. 1847-ben Parisban nagy sikerrel hangversenyezett Reményi Edével. Onnan Londonba került és 1849. tért haza, hogy részt vegyen a szabadságharcban. A fegyverletétel után ismét Londonba ment Reményivel. 1882-ben a Nemzeti Zenede tanára lett. Termékeny kompo­ nista volt és műveivel új irányt adott a magyar zongorairodalomnak.

14761.ht

CÍMSZÓ Székel

SZEMÉLYNÉV Székel Imr

SZÓCIKK Székel Imre zongoraművés é zeneszerző szül Mátyfalvá 182 máj 8. megh Budapeste 1887 Tizenegyéve korába játszot előszö nyilvánosan 1847-be Parisba nag sikerre hangversenyezet Remény Edével Onna Londonb kerül é 1849 tér haza hog rész vegye szabadságharcban fegyverletéte utá ismé Londonb men Reményivel 1882-be Nemzet Zened tanár lett Terméken komp nist vol é műveive ú irány adot magya zongorairodalomnak

14761.h

CÍMSZ Széke

SZEMÉLYNÉ Széke Im

SZÓCIK Széke Imr zongoraművé zeneszerz szü Mátyfalv 18 má 8 meg Budapest 188 Tizenegyév koráb játszo elősz nyilvánosa 1847-b Parisb na sikerr hangversenyeze Remén Edéve Onn London kerü 184 té haz ho rés vegy szabadságharcba fegyverletét ut ism London me Reményive 1882-b Nemze Zene taná let Terméke kom nis vo műveiv irán ado magy zongorairodalomna

14761.

CÍMS Szék

SZEMÉLYN Szék I

SZÓCI Szék Im zongoraműv zeneszer sz Mátyfal 1 m me Budapes 18 Tizenegyé korá játsz elős nyilvános 1847- Paris n siker hangversenyez Remé Edév On Londo ker 18 t ha h ré veg szabadságharcb fegyverleté u is Londo m Reményiv 1882- Nemz Zen tan le Termék ko ni v művei irá ad mag zongorairodalomn

14761

CÍM Szé

SZEMÉLY Szé

SZÓC Szé I zongoramű zenesze s Mátyfa m Budape 1 Tizenegy kor játs elő nyilváno 1847 Pari sike hangversenye Rem Edé O Lond ke 1 h r ve szabadságharc fegyverlet i Lond Reményi 1882 Nem Ze ta l Termé k n műve ir a ma zongorairodalom

1476

CÍ Sz

SZEMÉL Sz

SZÓ Sz zongoram zenesz Mátyf Budap Tizeneg ko ját el nyilván 184 Par sik hangverseny Re Ed Lon k v szabadsághar fegyverle Lon Remény 188 Ne Z t Term műv i m zongorairodalo