14765.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZEMÉLYNÉV: Székely Sándor

SZÓCIKK: "Székely Sándor, gépészmérnök és hídépítő, szül. Budapesten 1885. A műegyetem elvégzése után budapesti gyárak főmérnöke volt. Építette az Északi teherpályaudvart és víztornyot, a torontál-új vári kamarazsilipet. Önálló munkái: A mozgófénykép vetítögép kezelése ; A film technikája; A film fejlődése születésétől a beszélő filmig."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4765. címszó a lexikon => 833. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14765.htm

CÍMSZÓ: Székely

SZEMÉLYNÉV: Székely Sándor

SZÓCIKK: Székely Sándor, gépészmérnök és hídépítő, szül. Budapesten 1885. A műegyetem elvégzése után budapesti gyárak főmérnöke volt. Építette az Északi teherpályaudvart és víztornyot, a torontál-új vári kamarazsilipet. Önálló munkái: A mozgófénykép vetítögép kezelése ; A film technikája; A film fejlődése születésétől a beszélő filmig.

14765.ht

CÍMSZÓ Székel

SZEMÉLYNÉV Székel Sándo

SZÓCIKK Székel Sándor gépészmérnö é hídépítő szül Budapeste 1885 műegyete elvégzés utá budapest gyára főmérnök volt Épített a Észak teherpályaudvar é víztornyot torontál-ú vár kamarazsilipet Önáll munkái mozgófényké vetítögé kezelés fil technikája fil fejlődés születésétő beszél filmig

14765.h

CÍMSZ Széke

SZEMÉLYNÉ Széke Sánd

SZÓCIK Széke Sándo gépészmérn hídépít szü Budapest 188 műegyet elvégzé ut budapes gyár főmérnö vol Építet Észa teherpályaudva víztornyo torontál- vá kamarazsilipe Önál munká mozgófényk vetítög kezelé fi technikáj fi fejlődé születését beszé filmi

14765.

CÍMS Szék

SZEMÉLYN Szék Sán

SZÓCI Szék Sánd gépészmér hídépí sz Budapes 18 műegye elvégz u budape gyá főmérn vo Építe Ész teherpályaudv víztorny torontál v kamarazsilip Öná munk mozgófény vetítö kezel f techniká f fejlőd születésé besz film

14765

CÍM Szé

SZEMÉLY Szé Sá

SZÓC Szé Sán gépészmé hídép s Budape 1 műegy elvég budap gy főmér v Épít És teherpályaud víztorn torontá kamarazsili Ön mun mozgófén vetít keze technik fejlő születés bes fil

1476

CÍ Sz

SZEMÉL Sz S

SZÓ Sz Sá gépészm hídé Budap műeg elvé buda g főmé Épí É teherpályau víztor toront kamarazsil Ö mu mozgófé vetí kez techni fejl születé be fi