14769.htm

CÍMSZÓ: Szekeres

SZEMÉLYNÉV: Szekeres Ferenc

SZÓCIKK: "Szekeres Ferenc, orgonamüvész, szül. Budapesten 1896. Középiskoláit Budapesten végezte, azután a Zeneművészeti Főiskola növendéke lett. Még nagyon fiatalon zeneiskolát nyitott és az első jazz-zeneiskolát is ő alapította meg Magyarországon. Zeneirodalmi értekezései külföldi szaklapokban jelennek meg. Operettjei: Délibáb ; Szeressük egymást; Petőfi. Zenedarabjai Hardy Evans név alatt jelentek meg Amerikában."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4769. címszó a lexikon => 834. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14769.htm

CÍMSZÓ: Szekeres

SZEMÉLYNÉV: Szekeres Ferenc

SZÓCIKK: Szekeres Ferenc, orgonamüvész, szül. Budapesten 1896. Középiskoláit Budapesten végezte, azután a Zeneművészeti Főiskola növendéke lett. Még nagyon fiatalon zeneiskolát nyitott és az első jazz-zeneiskolát is ő alapította meg Magyarországon. Zeneirodalmi értekezései külföldi szaklapokban jelennek meg. Operettjei: Délibáb ; Szeressük egymást; Petőfi. Zenedarabjai Hardy Evans név alatt jelentek meg Amerikában.

14769.ht

CÍMSZÓ Szekere

SZEMÉLYNÉV Szekere Feren

SZÓCIKK Szekere Ferenc orgonamüvész szül Budapeste 1896 Középiskolái Budapeste végezte azutá Zeneművészet Főiskol növendék lett Mé nagyo fiatalo zeneiskolá nyitot é a els jazz-zeneiskolá i alapított me Magyarországon Zeneirodalm értekezése külföld szaklapokba jelenne meg Operettjei Délibá Szeressü egymást Petőfi Zenedarabja Hard Evan né alat jelente me Amerikában

14769.h

CÍMSZ Szeker

SZEMÉLYNÉ Szeker Fere

SZÓCIK Szeker Feren orgonamüvés szü Budapest 189 Középiskolá Budapest végezt azut Zeneművésze Főisko növendé let M nagy fiatal zeneiskol nyito el jazz-zeneiskol alapítot m Magyarországo Zeneirodal értekezés külföl szaklapokb jelenn me Operettje Délib Szeress egymás Petőf Zenedarabj Har Eva n ala jelent m Amerikába

14769.

CÍMS Szeke

SZEMÉLYN Szeke Fer

SZÓCI Szeke Fere orgonamüvé sz Budapes 18 Középiskol Budapes végez azu Zeneművész Főisk növend le nag fiata zeneisko nyit e jazz-zeneisko alapíto Magyarország Zeneiroda értekezé külfö szaklapok jelen m Operettj Déli Szeres egymá Pető Zenedarab Ha Ev al jelen Amerikáb

14769

CÍM Szek

SZEMÉLY Szek Fe

SZÓC Szek Fer orgonamüv s Budape 1 Középisko Budape vége az Zeneművés Főis növen l na fiat zeneisk nyi jazz-zeneisk alapít Magyarorszá Zeneirod értekez külf szaklapo jele Operett Dél Szere egym Pet Zenedara H E a jele Ameriká

1476

CÍ Sze

SZEMÉL Sze F

SZÓ Sze Fe orgonamü Budap Középisk Budap vég a Zeneművé Fői növe n fia zeneis ny jazz-zeneis alapí Magyarorsz Zeneiro érteke kül szaklap jel Operet Dé Szer egy Pe Zenedar jel Amerik