14772.htm

CÍMSZÓ: Széll

SZEMÉLYNÉV: Széll György

SZÓCIKK: Széll György, komponista, szül. Budapesten 1897 jún. 7. Bécsben tanult a Zenekonzervatóriumban. 1919-ben Prágában lett karmester, azután Budapesten, Strassburgban, Darmstadtban és Düsseldorfban működött az ottani operáknál, 1924 óta pedig a berlini állami Operaház első karnagya. írt szimfóniákat, variációkat, egy zongorakvintettet.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4772. címszó a lexikon => 834. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14772.htm

CÍMSZÓ: Széll

SZEMÉLYNÉV: Széll György

SZÓCIKK: Széll György, komponista, szül. Budapesten 1897 jún. 7. Bécsben tanult a Zenekonzervatóriumban. 1919-ben Prágában lett karmester, azután Budapesten, Strassburgban, Darmstadtban és Düsseldorfban működött az ottani operáknál, 1924 óta pedig a berlini állami Operaház első karnagya. írt szimfóniákat, variációkat, egy zongorakvintettet.

14772.ht

CÍMSZÓ Szél

SZEMÉLYNÉV Szél Györg

SZÓCIKK Szél György komponista szül Budapeste 189 jún 7 Bécsbe tanul Zenekonzervatóriumban 1919-be Prágába let karmester azutá Budapesten Strassburgban Darmstadtba é Düsseldorfba működöt a ottan operáknál 192 ót pedi berlin állam Operahá els karnagya ír szimfóniákat variációkat eg zongorakvintettet

14772.h

CÍMSZ Szé

SZEMÉLYNÉ Szé Györ

SZÓCIK Szé Györg komponist szü Budapest 18 jú Bécsb tanu Zenekonzervatóriumba 1919-b Prágáb le karmeste azut Budapeste Strassburgba Darmstadtb Düsseldorfb működö otta operákná 19 ó ped berli álla Operah el karnagy í szimfóniáka variációka e zongorakvintette

14772.

CÍMS Sz

SZEMÉLYN Sz Gyö

SZÓCI Sz Györ komponis sz Budapes 1 j Bécs tan Zenekonzervatóriumb 1919- Prágá l karmest azu Budapest Strassburgb Darmstadt Düsseldorf működ ott operákn 1 pe berl áll Opera e karnag szimfóniák variációk zongorakvintett

14772

CÍM S

SZEMÉLY S Gy

SZÓC S Gyö komponi s Budape Béc ta Zenekonzervatórium 1919 Prág karmes az Budapes Strassburg Darmstad Düsseldor műkö ot operák p ber ál Oper karna szimfóniá variáció zongorakvintet

1477SZEMÉL G

SZÓ Gy kompon Budap Bé t Zenekonzervatóriu 191 Prá karme a Budape Strassbur Darmsta Düsseldo műk o operá be á Ope karn szimfóni variáci zongorakvinte