14775.htm

CÍMSZÓ: Szemere

SZEMÉLYNÉV: Szemere Lenke

SZÓCIKK: Szemere, 1. Lenke, festő, szül. Budapesten 1906. Az Omke müvésziskolájában kezdte tanulmányait, majd a Képzőmüv. Főiskolán folytatta. 1927-ben gyűjteményes kiállítása volt festményeiből és rajzaiból. Az élet sötét oldalát, a szerencsétleneket, nyomorultakat festi (Csavargó, Bányamunkások, Részegek, Pupos kisfiú), tompa, szürke színekkel. A Benczúr Társaság és a Szinyei Társaság munkáit díjakkal tüntette ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4775. címszó a lexikon => 836. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14775.htm

CÍMSZÓ: Szemere

SZEMÉLYNÉV: Szemere Lenke

SZÓCIKK: Szemere, 1. Lenke, festő, szül. Budapesten 1906. Az Omke müvésziskolájában kezdte tanulmányait, majd a Képzőmüv. Főiskolán folytatta. 1927-ben gyűjteményes kiállítása volt festményeiből és rajzaiból. Az élet sötét oldalát, a szerencsétleneket, nyomorultakat festi Csavargó, Bányamunkások, Részegek, Pupos kisfiú , tompa, szürke színekkel. A Benczúr Társaság és a Szinyei Társaság munkáit díjakkal tüntette ki.

14775.ht

CÍMSZÓ Szemer

SZEMÉLYNÉV Szemer Lenk

SZÓCIKK Szemere 1 Lenke festő szül Budapeste 1906 A Omk müvésziskolájába kezdt tanulmányait maj Képzőmüv Főiskolá folytatta 1927-be gyűjteménye kiállítás vol festményeibő é rajzaiból A éle söté oldalát szerencsétleneket nyomorultaka fest Csavargó Bányamunkások Részegek Pupo kisfi tompa szürk színekkel Benczú Társasá é Szinye Társasá munkái díjakka tüntett ki

14775.h

CÍMSZ Szeme

SZEMÉLYNÉ Szeme Len

SZÓCIK Szemer Lenk fest szü Budapest 190 Om müvésziskolájáb kezd tanulmányai ma Képzőmü Főiskol folytatt 1927-b gyűjtemény kiállítá vo festményeib rajzaibó él söt oldalá szerencsétleneke nyomorultak fes Csavarg Bányamunkáso Részege Pup kisf tomp szür színekke Bencz Társas Sziny Társas munká díjakk tüntet k

14775.

CÍMS Szem

SZEMÉLYN Szem Le

SZÓCI Szeme Len fes sz Budapes 19 O müvésziskolájá kez tanulmánya m Képzőm Főisko folytat 1927- gyűjtemén kiállít v festményei rajzaib é sö oldal szerencsétlenek nyomorulta fe Csavar Bányamunkás Részeg Pu kis tom szü színekk Benc Társa Szin Társa munk díjak tünte

14775

CÍM Sze

SZEMÉLY Sze L

SZÓC Szem Le fe s Budape 1 müvésziskoláj ke tanulmány Képző Főisk folyta 1927 gyűjtemé kiállí festménye rajzai s olda szerencsétlene nyomorult f Csava Bányamunká Része P ki to sz színek Ben Társ Szi Társ mun díja tünt

1477

CÍ Sz

SZEMÉL Sz

SZÓ Sze L f Budap müvésziskolá k tanulmán Képz Főis folyt 192 gyűjtem kiáll festmény rajza old szerencsétlen nyomorul Csav Bányamunk Rész k t s színe Be Tár Sz Tár mu díj tün