14776.htm

CÍMSZÓ: Szemere

SZEMÉLYNÉV: Szemere Miklós

SZÓCIKK: Szemere Miklós, közgazdász, szül. Nagyváradon 1887. A Biharmegyei Takarékpénztár vezérigazgatója, társelnöke a Romániai Gyáriparosok Országos Szövetségének. Több közgazdasági cikket és értekezést írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4776. címszó a lexikon => 836. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14776.htm

CÍMSZÓ: Szemere

SZEMÉLYNÉV: Szemere Miklós

SZÓCIKK: Szemere Miklós, közgazdász, szül. Nagyváradon 1887. A Biharmegyei Takarékpénztár vezérigazgatója, társelnöke a Romániai Gyáriparosok Országos Szövetségének. Több közgazdasági cikket és értekezést írt.

14776.ht

CÍMSZÓ Szemer

SZEMÉLYNÉV Szemer Mikló

SZÓCIKK Szemer Miklós közgazdász szül Nagyvárado 1887 Biharmegye Takarékpénztá vezérigazgatója társelnök Románia Gyáriparoso Országo Szövetségének Töb közgazdaság cikke é értekezés írt

14776.h

CÍMSZ Szeme

SZEMÉLYNÉ Szeme Mikl

SZÓCIK Szeme Mikló közgazdás szü Nagyvárad 188 Biharmegy Takarékpénzt vezérigazgatój társelnö Románi Gyáriparos Ország Szövetségéne Tö közgazdasá cikk értekezé ír

14776.

CÍMS Szem

SZEMÉLYN Szem Mik

SZÓCI Szem Mikl közgazdá sz Nagyvára 18 Biharmeg Takarékpénz vezérigazgató társeln Román Gyáriparo Orszá Szövetségén T közgazdas cik értekez í

14776

CÍM Sze

SZEMÉLY Sze Mi

SZÓC Sze Mik közgazd s Nagyvár 1 Biharme Takarékpén vezérigazgat társel Romá Gyáripar Orsz Szövetségé közgazda ci érteke

1477

CÍ Sz

SZEMÉL Sz M

SZÓ Sz Mi közgaz Nagyvá Biharm Takarékpé vezérigazga társe Rom Gyáripa Ors Szövetség közgazd c értek