14782.htm

CÍMSZÓ: Szemnitz

SZEMÉLYNÉV: Szemnitz Juda

SZÓCIKK: Szemnitz Juda Árje, rabbi, megh. Pesten 1843. Előbb Alistálon működött, de a húszas években Óbudára hívták meg rabbisági ülnöknek, Münz Mózes főrabbisága idején. Bevezetést írt a Daász Zekénim c. munkához.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4782. címszó a lexikon => 837. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14782.htm

CÍMSZÓ: Szemnitz

SZEMÉLYNÉV: Szemnitz Juda

SZÓCIKK: Szemnitz Juda Árje, rabbi, megh. Pesten 1843. Előbb Alistálon működött, de a húszas években Óbudára hívták meg rabbisági ülnöknek, Münz Mózes főrabbisága idején. Bevezetést írt a Daász Zekénim c. munkához.

14782.ht

CÍMSZÓ Szemnit

SZEMÉLYNÉV Szemnit Jud

SZÓCIKK Szemnit Jud Árje rabbi megh Peste 1843 Előb Alistálo működött d húsza évekbe Óbudár hívtá me rabbiság ülnöknek Mün Móze főrabbiság idején Bevezetés ír Daás Zekéni c munkához

14782.h

CÍMSZ Szemni

SZEMÉLYNÉ Szemni Ju

SZÓCIK Szemni Ju Árj rabb meg Pest 184 Elő Alistál működöt húsz évekb Óbudá hívt m rabbisá ülnökne Mü Móz főrabbisá idejé Bevezeté í Daá Zekén munkáho

14782.

CÍMS Szemn

SZEMÉLYN Szemn J

SZÓCI Szemn J Ár rab me Pes 18 El Alistá működö hús évek Óbud hív rabbis ülnökn M Mó főrabbis idej Bevezet Da Zeké munkáh

14782

CÍM Szem

SZEMÉLY Szem

SZÓC Szem Á ra m Pe 1 E Alist működ hú éve Óbu hí rabbi ülnök M főrabbi ide Beveze D Zek munká

1478

CÍ Sze

SZEMÉL Sze

SZÓ Sze r P Alis műkö h év Ób h rabb ülnö főrabb id Bevez Ze munk