14784.htm

CÍMSZÓ: Szenes

SZEMÉLYNÉV: Szenes András

SZÓCIKK: Szenes, 1. András, festő és grafikus, szül. Szolnokon 1896. Budapesten elvégezte a műegyetemi tanulmányokat, azóta állandóan külföldön, Münchenben és Parisban él. Résztvesz az újtörekvésü magyar művészek társaságának, a KUT-nak kiállításain. Több külföldi folyóiratnak Dugó álnéven állandó rajzolója és néhány illusztrált könyvével komoly sikereket ért el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4784. címszó a lexikon => 837. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14784.htm

CÍMSZÓ: Szenes

SZEMÉLYNÉV: Szenes András

SZÓCIKK: Szenes, 1. András, festő és grafikus, szül. Szolnokon 1896. Budapesten elvégezte a műegyetemi tanulmányokat, azóta állandóan külföldön, Münchenben és Parisban él. Résztvesz az újtörekvésü magyar művészek társaságának, a KUT-nak kiállításain. Több külföldi folyóiratnak Dugó álnéven állandó rajzolója és néhány illusztrált könyvével komoly sikereket ért el.

14784.ht

CÍMSZÓ Szene

SZEMÉLYNÉV Szene Andrá

SZÓCIKK Szenes 1 András fest é grafikus szül Szolnoko 1896 Budapeste elvégezt műegyetem tanulmányokat azót állandóa külföldön Münchenbe é Parisba él Résztves a újtörekvés magya művésze társaságának KUT-na kiállításain Töb külföld folyóiratna Dug álnéve álland rajzolój é néhán illusztrál könyvéve komol sikereke ér el

14784.h

CÍMSZ Szen

SZEMÉLYNÉ Szen Andr

SZÓCIK Szene Andrá fes grafiku szü Szolnok 189 Budapest elvégez műegyete tanulmányoka azó állandó külföldö Münchenb Parisb é Résztve újtörekvé magy művész társaságána KUT-n kiállításai Tö külföl folyóiratn Du álnév állan rajzoló néhá illusztrá könyvév komo sikerek é e

14784.

CÍMS Sze

SZEMÉLYN Sze And

SZÓCI Szen Andr fe grafik sz Szolno 18 Budapes elvége műegyet tanulmányok az álland külföld München Paris Résztv újtörekv mag művés társaságán KUT- kiállítása T külfö folyóirat D álné álla rajzol néh illusztr könyvé kom sikere

14784

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz An

SZÓC Sze And f grafi s Szoln 1 Budape elvég műegye tanulmányo a állan külföl Münche Pari Részt újtörek ma művé társaságá KUT kiállítás külf folyóira áln áll rajzo né illuszt könyv ko siker

1478

CÍ S

SZEMÉL S A

SZÓ Sz An graf Szol Budap elvé műegy tanulmány álla külfö Münch Par Rész újtöre m műv társaság KU kiállítá kül folyóir ál ál rajz n illusz köny k sike