14785.htm

CÍMSZÓ: Szenes

SZEMÉLYNÉV: Szenes Árpád

SZÓCIKK: "Szenes Árpád, festő, szül. Budapesten 1898. Esztendőkig élt Páriában, ahol kiállította Galerié Taurau-ban és a Salon des Indépendentsban. 1927. a Les meilleurs et les pires pályázaton négyszáz pályázó közül a negyedik lett. Kompozíciókat és portrékat fest; nagy színérzék és eredeti felfogás jellemzik képeit. A legújabb művészeti irány követője."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4785. címszó a lexikon => 837. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14785.htm

CÍMSZÓ: Szenes

SZEMÉLYNÉV: Szenes Árpád

SZÓCIKK: Szenes Árpád, festő, szül. Budapesten 1898. Esztendőkig élt Páriában, ahol kiállította Galerié Taurau-ban és a Salon des Indépendentsban. 1927. a Les meilleurs et les pires pályázaton négyszáz pályázó közül a negyedik lett. Kompozíciókat és portrékat fest; nagy színérzék és eredeti felfogás jellemzik képeit. A legújabb művészeti irány követője.

14785.ht

CÍMSZÓ Szene

SZEMÉLYNÉV Szene Árpá

SZÓCIKK Szene Árpád festő szül Budapeste 1898 Esztendőki él Páriában aho kiállított Galeri Taurau-ba é Salo de Indépendentsban 1927 Le meilleur e le pire pályázato négyszá pályáz közü negyedi lett Kompozícióka é portréka fest nag színérzé é eredet felfogá jellemzi képeit legújab művészet irán követője

14785.h

CÍMSZ Szen

SZEMÉLYNÉ Szen Árp

SZÓCIK Szen Árpá fest szü Budapest 189 Esztendők é Páriába ah kiállítot Galer Taurau-b Sal d Indépendentsba 192 L meilleu l pir pályázat négysz pályá köz negyed let Kompozíciók portrék fes na színérz erede felfog jellemz képei legúja művésze irá követőj

14785.

CÍMS Sze

SZEMÉLYN Sze Ár

SZÓCI Sze Árp fes sz Budapes 18 Esztendő Páriáb a kiállíto Gale Taurau- Sa Indépendentsb 19 meille pi pályáza négys pály kö negye le Kompozíció portré fe n színér ered felfo jellem képe legúj művész ir követő

14785

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz Á

SZÓC Sz Ár fe s Budape 1 Esztend Páriá kiállít Gal Taurau S Indépendents 1 meill p pályáz négy pál k negy l Kompozíci portr f színé ere felf jelle kép legú művés i követ

1478

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S Á f Budap Eszten Pári kiállí Ga Taura Indépendent meil pályá nég pá neg Kompozíc port szín er fel jell ké leg művé köve