14791.htm

CÍMSZÓ: Szenici

SZEMÉLYNÉV: Szenici Juda

SZÓCIKK: Szenici Juda, rabbi, megh. Óbudán 1843. A XIX. sz. elején Szenicen működött, mintáz ottani régi hitközség rabbija.Talmudtudománya mellett a világi tudományokat is kedvelte, mint az Kunitzer Mózes óbudai rabbival folytatott levelezéséből kitűnik. 1832-ben Óbudán választották meg rabbisági ülnöknek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4791. címszó a lexikon => 838. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14791.htm

CÍMSZÓ: Szenici

SZEMÉLYNÉV: Szenici Juda

SZÓCIKK: Szenici Juda, rabbi, megh. Óbudán 1843. A XIX. sz. elején Szenicen működött, mintáz ottani régi hitközség rabbija.Talmudtudománya mellett a világi tudományokat is kedvelte, mint az Kunitzer Mózes óbudai rabbival folytatott levelezéséből kitűnik. 1832-ben Óbudán választották meg rabbisági ülnöknek.

14791.ht

CÍMSZÓ Szenic

SZEMÉLYNÉV Szenic Jud

SZÓCIKK Szenic Juda rabbi megh Óbudá 1843 XIX sz elejé Szenice működött mintá ottan rég hitközsé rabbija.Talmudtudomány mellet világ tudományoka i kedvelte min a Kunitze Móze óbuda rabbiva folytatot levelezésébő kitűnik 1832-be Óbudá választottá me rabbiság ülnöknek

14791.h

CÍMSZ Szeni

SZEMÉLYNÉ Szeni Ju

SZÓCIK Szeni Jud rabb meg Óbud 184 XI s elej Szenic működöt mint otta ré hitközs rabbija.Talmudtudomán melle vilá tudományok kedvelt mi Kunitz Móz óbud rabbiv folytato levelezéséb kitűni 1832-b Óbud választott m rabbisá ülnökne

14791.

CÍMS Szen

SZEMÉLYN Szen J

SZÓCI Szen Ju rab me Óbu 18 X ele Szeni működö min ott r hitköz rabbija.Talmudtudomá mell vil tudományo kedvel m Kunit Mó óbu rabbi folytat levelezésé kitűn 1832- Óbu választot rabbis ülnökn

14791

CÍM Sze

SZEMÉLY Sze

SZÓC Sze J ra m Ób 1 el Szen működ mi ot hitkö rabbija.Talmudtudom mel vi tudomány kedve Kuni M ób rabb folyta levelezés kitű 1832 Ób választo rabbi ülnök

1479

CÍ Sz

SZEMÉL Sz

SZÓ Sz r Ó e Sze műkö m o hitk rabbija.Talmudtudo me v tudomán kedv Kun ó rab folyt levelezé kit 183 Ó választ rabb ülnö