14797.htm

CÍMSZÓ: Szentendre

SZÓCIKK: Leányfalu, Pócsmegyer és Szentmonostor községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 200, a családok száma 73, adót 75-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 gazdálkodó, 1 tanító, 42 kereskedő, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 2 nagyiparos, 1 orvos, 3 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 6 iparos, 1 mérnök, 6 magánzó és 4 egyéb. A hitközség jelenlegi vezetősége: Goldberger Samu elnök, Heller László alelnök, Perlusz Aladár pénztáros, Láng Mihály gondnok, Oblatt József iskolaszéki elnök, Kozma Ignác ellenőr és Tolnai Jenő jegyző. A rabbiállás évek óta betöltetlen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4797. címszó a lexikon => 840. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14797.htm

CÍMSZÓ: Szentendre

SZÓCIKK: Leányfalu, Pócsmegyer és Szentmonostor községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 200, a családok száma 73, adót 75-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 gazdálkodó, 1 tanító, 42 kereskedő, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 2 nagyiparos, 1 orvos, 3 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 6 iparos, 1 mérnök, 6 magánzó és 4 egyéb. A hitközség jelenlegi vezetősége: Goldberger Samu elnök, Heller László alelnök, Perlusz Aladár pénztáros, Láng Mihály gondnok, Oblatt József iskolaszéki elnök, Kozma Ignác ellenőr és Tolnai Jenő jegyző. A rabbiállás évek óta betöltetlen.

14797.ht

CÍMSZÓ Szentendr

SZÓCIKK Leányfalu Pócsmegye é Szentmonosto községe tartoznak hitközsé lélekszám 200 családo szám 73 adó 75-e fizetnek Foglalkozá szerint gazdálkodó tanító 4 kereskedő ügyvéd köztisztviselő nagyiparos orvos magántisztviselő vállalkozó iparos mérnök magánz é egyéb hitközsé jelenleg vezetősége Goldberge Sam elnök Helle Lászl alelnök Perlus Aladá pénztáros Lán Mihál gondnok Oblat Józse iskolaszék elnök Kozm Igná ellenő é Tolna Jen jegyző rabbiállá éve ót betöltetlen

14797.h

CÍMSZ Szentend

SZÓCIK Leányfal Pócsmegy Szentmonost község tartozna hitközs lélekszá 20 család szá 7 ad 75- fizetne Foglalkoz szerin gazdálkod tanít keresked ügyvé köztisztvisel nagyiparo orvo magántisztvisel vállalkoz iparo mérnö magán egyé hitközs jelenle vezetőség Goldberg Sa elnö Hell Lász alelnö Perlu Alad pénztáro Lá Mihá gondno Obla Józs iskolaszé elnö Koz Ign ellen Toln Je jegyz rabbiáll év ó betöltetle

14797.

CÍMS Szenten

SZÓCI Leányfa Pócsmeg Szentmonos közsé tartozn hitköz léleksz 2 csalá sz a 75 fizetn Foglalko szeri gazdálko taní kereske ügyv köztisztvise nagyipar orv magántisztvise vállalko ipar mérn magá egy hitköz jelenl vezetősé Goldber S eln Hel Lás aleln Perl Ala pénztár L Mih gondn Obl Józ iskolasz eln Ko Ig elle Tol J jegy rabbiál é betöltetl

14797

CÍM Szente

SZÓC Leányf Pócsme Szentmono közs tartoz hitkö léleks csal s 7 fizet Foglalk szer gazdálk tan keresk ügy köztisztvis nagyipa or magántisztvis vállalk ipa mér mag eg hitkö jelen vezetős Goldbe el He Lá alel Per Al pénztá Mi gond Ob Jó iskolas el K I ell To jeg rabbiá betöltet

1479

CÍ Szent

SZÓ Leány Pócsm Szentmon köz tarto hitk lélek csa fize Foglal sze gazdál ta keres üg köztisztvi nagyip o magántisztvi vállal ip mé ma e hitk jele vezető Goldb e H L ale Pe A pénzt M gon O J iskola e el T je rabbi betölte