14804.htm

CÍMSZÓ: Szentkereszt

SZÓCIKK: Szentkereszt (Sv. Kriz Hronom, Cs.-Szl.), kisk. Liptó vm. A Sz.-i statusquo hitközség 1870., a kongresszus után alakult. A kis hitközségnek alapítója és első elöljárója Klein Náthán fakereskedő és Weil József földbirtokos voltak. Templomot 1888. építtetett a hitközség a Klein és Weil családok nagyobb adományából és az üléseknek előre való eladásából. A hitközségnek volt népiskolája is, de 1919. a tanulók számának lecsökkenése miatt megszűnt. A Chevra Kadisa a hitközséggel egyidejűleg létesült és jelenlegi elnöke Zlattner József. A hitközség évi költségvetése 12,000 Kc. Anyakönyvi területéhez a Sz.-i járás községei tartoznak. Lélekszáma 50, a családok száma 20, adót 26-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 20 kereskedő, 1 orvos és 5 magántisztviselő. A világháborúban a hitközség 18 tagja vett részt és 2-en estek el. A hitközségnek, külön rabbija nincs, csak előimádkozója. A mai vezetőség: Altmann N. elnök, Beregi József és Brichta József.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4804. címszó a lexikon => 842. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14804.htm

CÍMSZÓ: Szentkereszt

SZÓCIKK: Szentkereszt Sv. Kriz Hronom, Cs.-Szl. , kisk. Liptó vm. A Sz.-i statusquo hitközség 1870., a kongresszus után alakult. A kis hitközségnek alapítója és első elöljárója Klein Náthán fakereskedő és Weil József földbirtokos voltak. Templomot 1888. építtetett a hitközség a Klein és Weil családok nagyobb adományából és az üléseknek előre való eladásából. A hitközségnek volt népiskolája is, de 1919. a tanulók számának lecsökkenése miatt megszűnt. A Chevra Kadisa a hitközséggel egyidejűleg létesült és jelenlegi elnöke Zlattner József. A hitközség évi költségvetése 12,000 Kc. Anyakönyvi területéhez a Sz.-i járás községei tartoznak. Lélekszáma 50, a családok száma 20, adót 26-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 20 kereskedő, 1 orvos és 5 magántisztviselő. A világháborúban a hitközség 18 tagja vett részt és 2-en estek el. A hitközségnek, külön rabbija nincs, csak előimádkozója. A mai vezetőség: Altmann N. elnök, Beregi József és Brichta József.

14804.ht

CÍMSZÓ Szentkeresz

SZÓCIKK Szentkeresz Sv Kri Hronom Cs.-Szl kisk Lipt vm Sz.- statusqu hitközsé 1870. kongresszu utá alakult ki hitközségne alapítój é els elöljárój Klei Náthá fakeresked é Wei Józse földbirtoko voltak Templomo 1888 építtetet hitközsé Klei é Wei családo nagyob adományábó é a ülésekne előr val eladásából hitközségne vol népiskoláj is d 1919 tanuló számána lecsökkenés miat megszűnt Chevr Kadis hitközségge egyidejűle létesül é jelenleg elnök Zlattne József hitközsé év költségvetés 12,00 Kc Anyakönyv területéhe Sz.- járá községe tartoznak Lélekszám 50 családo szám 20 adó 26-a fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő 2 kereskedő orvo é magántisztviselő világháborúba hitközsé 1 tagj vet rész é 2-e este el hitközségnek külö rabbij nincs csa előimádkozója ma vezetőség Altman N elnök Bereg Józse é Bricht József

14804.h

CÍMSZ Szentkeres

SZÓCIK Szentkeres S Kr Hrono Cs.-Sz kis Lip v Sz. statusq hitközs 1870 kongressz ut alakul k hitközségn alapító el elöljáró Kle Náth fakereske We Józs földbirtok volta Templom 188 építtete hitközs Kle We család nagyo adományáb ülésekn elő va eladásábó hitközségn vo népiskolá i 191 tanul számán lecsökkené mia megszűn Chev Kadi hitközségg egyidejűl létesü jelenle elnö Zlattn Józse hitközs é költségveté 12,0 K Anyaköny területéh Sz. jár község tartozna Lélekszá 5 család szá 2 ad 26- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked keresked orv magántisztvisel világháborúb hitközs tag ve rés 2- est e hitközségne kül rabbi ninc cs előimádkozój m vezetősé Altma elnö Bere Józs Brich Józse

14804.

CÍMS Szentkere

SZÓCI Szentkere K Hron Cs.-S ki Li Sz status hitköz 187 kongress u alaku hitközség alapít e elöljár Kl Nát fakeresk W Józ földbirto volt Templo 18 építtet hitköz Kl W csalá nagy adományá ülések el v eladásáb hitközség v népiskol 19 tanu számá lecsökken mi megszű Che Kad hitközség egyidejű létes jelenl eln Zlatt Józs hitköz költségvet 12, Anyakön területé Sz já közsé tartozn Léleksz csalá sz a 26 fizetn Foglalko szeri nagykereske kereske or magántisztvise világháború hitköz ta v ré 2 es hitközségn kü rabb nin c előimádkozó vezetős Altm eln Ber Józ Bric Józs

14804

CÍM Szentker

SZÓC Szentker Hro Cs.- k L S statu hitkö 18 kongres alak hitközsé alapí elöljá K Ná fakeres Jó földbirt vol Templ 1 építte hitkö K csal nag adomány ülése e eladásá hitközsé népisko 1 tan szám lecsökke m megsz Ch Ka hitközsé egyidej léte jelen el Zlat Józ hitkö költségve 12 Anyakö terület S j közs tartoz Léleks csal s 2 fizet Foglalk szer nagykeresk keresk o magántisztvis világhábor hitkö t r e hitközség k rab ni előimádkoz vezető Alt el Be Jó Bri Józ

1480

CÍ Szentke

SZÓ Szentke Hr Cs. stat hitk 1 kongre ala hitközs alap elölj N fakere J földbir vo Temp építt hitk csa na adomán ülés eladás hitközs népisk ta szá lecsökk megs C K hitközs egyide lét jele e Zla Jó hitk költségv 1 Anyak terüle köz tarto Lélek csa fize Foglal sze nagykeres keres magántisztvi világhábo hitk hitközsé ra n előimádko vezet Al e B J Br Jó