14812.htm

CÍMSZÓ: Szepessi Miksáné

SZEMÉLYNÉV: Szepessi Miksáné

SZÓCIKK: Szepessi. Miksáné. sz. Nagy Mici, írónő, szül. Munkácson 1905.1926-27-iga Beregi Újság szerkesztője. Versei, novellái és cikkei a Múlt és Jövő, a Kassai Napló, Prágai Magyar Hirlap hasábjain jelennek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4812. címszó a lexikon => 844. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14812.htm

CÍMSZÓ: Szepessi Miksáné

SZEMÉLYNÉV: Szepessi Miksáné

SZÓCIKK: Szepessi. Miksáné. sz. Nagy Mici, írónő, szül. Munkácson 1905.1926-27-iga Beregi Újság szerkesztője. Versei, novellái és cikkei a Múlt és Jövő, a Kassai Napló, Prágai Magyar Hirlap hasábjain jelennek meg.

14812.ht

CÍMSZÓ Szepess Miksán

SZEMÉLYNÉV Szepess Miksán

SZÓCIKK Szepessi Miksáné sz Nag Mici írónő szül Munkácso 1905.1926-27-ig Bereg Újsá szerkesztője Versei novellá é cikke Múl é Jövő Kassa Napló Prága Magya Hirla hasábjai jelenne meg

14812.h

CÍMSZ Szepes Miksá

SZEMÉLYNÉ Szepes Miksá

SZÓCIK Szepess Miksán s Na Mic írón szü Munkács 1905.1926-27-i Bere Újs szerkesztőj Verse novell cikk Mú Jöv Kass Napl Prág Magy Hirl hasábja jelenn me

14812.

CÍMS Szepe Miks

SZEMÉLYN Szepe Miks

SZÓCI Szepes Miksá N Mi író sz Munkác 1905.1926-27- Ber Új szerkesztő Vers novel cik M Jö Kas Nap Prá Mag Hir hasábj jelen m

14812

CÍM Szep Mik

SZEMÉLY Szep Mik

SZÓC Szepe Miks M ír s Munká 1905.1926-27 Be Ú szerkeszt Ver nove ci J Ka Na Pr Ma Hi hasáb jele

1481

CÍ Sze Mi

SZEMÉL Sze Mi

SZÓ Szep Mik í Munk 1905.1926-2 B szerkesz Ve nov c K N P M H hasá jel