14813.htm

CÍMSZÓ: Szerb

SZEMÉLYNÉV: Szerb Zsigmond

SZÓCIKK: "Szerb Zsigmond*, orvostanár, szül. 1869. A budapesti egyetemen tanult, majd szegényházi főorvos, később a bélbetegségek kortanának egyetemi magántanára lett. Justue Jakabbal együtt szerkesztette a Therapia orvosi könyvsorozatot. Főművei: Differentiál-diagnostikai tanulmányok a gyomorbetegségek köréből (1906); Hogyan lesz a magyar gyomorból rossz gyomor? ; Gyakorlati kérdések a gyomorbetegségek köréből stb."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4813. címszó a lexikon => 844. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14813.htm

CÍMSZÓ: Szerb

SZEMÉLYNÉV: Szerb Zsigmond

SZÓCIKK: Szerb Zsigmond*, orvostanár, szül. 1869. A budapesti egyetemen tanult, majd szegényházi főorvos, később a bélbetegségek kortanának egyetemi magántanára lett. Justue Jakabbal együtt szerkesztette a Therapia orvosi könyvsorozatot. Főművei: Differentiál-diagnostikai tanulmányok a gyomorbetegségek köréből 1906 ; Hogyan lesz a magyar gyomorból rossz gyomor? ; Gyakorlati kérdések a gyomorbetegségek köréből stb.

14813.ht

CÍMSZÓ Szer

SZEMÉLYNÉV Szer Zsigmon

SZÓCIKK Szer Zsigmond* orvostanár szül 1869 budapest egyeteme tanult maj szegényház főorvos későb bélbetegsége kortanána egyetem magántanár lett Justu Jakabba együt szerkesztett Therapi orvos könyvsorozatot Főművei Differentiál-diagnostika tanulmányo gyomorbetegsége körébő 190 Hogya les magya gyomorbó ross gyomor Gyakorlat kérdése gyomorbetegsége körébő stb

14813.h

CÍMSZ Sze

SZEMÉLYNÉ Sze Zsigmo

SZÓCIK Sze Zsigmond orvostaná szü 186 budapes egyetem tanul ma szegényhá főorvo késő bélbetegség kortanán egyete magántaná let Just Jakabb együ szerkesztet Therap orvo könyvsorozato Főműve Differentiál-diagnostik tanulmány gyomorbetegség köréb 19 Hogy le magy gyomorb ros gyomo Gyakorla kérdés gyomorbetegség köréb st

14813.

CÍMS Sz

SZEMÉLYN Sz Zsigm

SZÓCI Sz Zsigmon orvostan sz 18 budape egyete tanu m szegényh főorv kés bélbetegsé kortaná egyet magántan le Jus Jakab egy szerkeszte Thera orv könyvsorozat Főműv Differentiál-diagnosti tanulmán gyomorbetegsé köré 1 Hog l mag gyomor ro gyom Gyakorl kérdé gyomorbetegsé köré s

14813

CÍM S

SZEMÉLY S Zsig

SZÓC S Zsigmo orvosta s 1 budap egyet tan szegény főor ké bélbetegs kortan egye magánta l Ju Jaka eg szerkeszt Ther or könyvsoroza Főmű Differentiál-diagnost tanulmá gyomorbetegs kör Ho ma gyomo r gyo Gyakor kérd gyomorbetegs kör

1481SZEMÉL Zsi

SZÓ Zsigm orvost buda egye ta szegén főo k bélbeteg korta egy magánt J Jak e szerkesz The o könyvsoroz Főm Differentiál-diagnos tanulm gyomorbeteg kö H m gyom gy Gyako kér gyomorbeteg kö