14814.htm

CÍMSZÓ: Szerdahelyi

SZEMÉLYNÉV: Szerdahelyi Sándor

SZÓCIKK: Szerdahelyi Sándor, hírlapíró, szül. Apácán 1873., megh. Budapesten 1913. A budapesti tudományegyetemen jogot hallgatott, majd hírlapíró lett. Előbb a Magyar Hirlap munkatársa, utóbb a Pesti Napló felelős szerkesztője volt, majd öt esztendeig mint szerkesztő és kiadó a Polgár c. demokratikus lapotvezette. Sok külföldi regényt fordított magyarra.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4814. címszó a lexikon => 844. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14814.htm

CÍMSZÓ: Szerdahelyi

SZEMÉLYNÉV: Szerdahelyi Sándor

SZÓCIKK: Szerdahelyi Sándor, hírlapíró, szül. Apácán 1873., megh. Budapesten 1913. A budapesti tudományegyetemen jogot hallgatott, majd hírlapíró lett. Előbb a Magyar Hirlap munkatársa, utóbb a Pesti Napló felelős szerkesztője volt, majd öt esztendeig mint szerkesztő és kiadó a Polgár c. demokratikus lapotvezette. Sok külföldi regényt fordított magyarra.

14814.ht

CÍMSZÓ Szerdahely

SZEMÉLYNÉV Szerdahely Sándo

SZÓCIKK Szerdahely Sándor hírlapíró szül Apácá 1873. megh Budapeste 1913 budapest tudományegyeteme jogo hallgatott maj hírlapír lett Előb Magya Hirla munkatársa utób Pest Napl felelő szerkesztőj volt maj ö esztendei min szerkeszt é kiad Polgá c demokratiku lapotvezette So külföld regény fordítot magyarra

14814.h

CÍMSZ Szerdahel

SZEMÉLYNÉ Szerdahel Sánd

SZÓCIK Szerdahel Sándo hírlapír szü Apác 1873 meg Budapest 191 budapes tudományegyetem jog hallgatot ma hírlapí let Elő Magy Hirl munkatárs utó Pes Nap felel szerkesztő vol ma esztende mi szerkesz kia Polg demokratik lapotvezett S külföl regén fordíto magyarr

14814.

CÍMS Szerdahe

SZEMÉLYN Szerdahe Sán

SZÓCI Szerdahe Sánd hírlapí sz Apá 187 me Budapes 19 budape tudományegyete jo hallgato m hírlap le El Mag Hir munkatár ut Pe Na fele szerkeszt vo m esztend m szerkes ki Pol demokrati lapotvezet külfö regé fordít magyar

14814

CÍM Szerdah

SZEMÉLY Szerdah Sá

SZÓC Szerdah Sán hírlap s Ap 18 m Budape 1 budap tudományegyet j hallgat hírla l E Ma Hi munkatá u P N fel szerkesz v eszten szerke k Po demokrat lapotveze külf reg fordí magya

1481

CÍ Szerda

SZEMÉL Szerda S

SZÓ Szerda Sá hírla A 1 Budap buda tudományegye hallga hírl M H munkat fe szerkes eszte szerk P demokra lapotvez kül re ford magy