14819.htm

CÍMSZÓ: Szeszlér

SZEMÉLYNÉV: Szeszlér Sándor

SZÓCIKK: Szeszlér Sándor*, építész, szül. Budapesten 1860., megh. u. o. 1915. Tanulmányait a charlot-tenburgi műegyetemen végezte, azután Hauszmann Alajos építészeti irodájába került, hol a New-York biztosító társaság bérpalotájának ter-vező és művezető munkáiban vett részt. Önállóan több kiállítási épületet tervezett (1896). Nevesebb épületei: Gróf Forgács Sándorné palotája Alsó- temencén, Uray-féle családi ház Szatmáron.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4819. címszó a lexikon => 844. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14819.htm

CÍMSZÓ: Szeszlér

SZEMÉLYNÉV: Szeszlér Sándor

SZÓCIKK: Szeszlér Sándor*, építész, szül. Budapesten 1860., megh. u. o. 1915. Tanulmányait a charlot-tenburgi műegyetemen végezte, azután Hauszmann Alajos építészeti irodájába került, hol a New-York biztosító társaság bérpalotájának ter-vező és művezető munkáiban vett részt. Önállóan több kiállítási épületet tervezett 1896 . Nevesebb épületei: Gróf Forgács Sándorné palotája Alsó- temencén, Uray-féle családi ház Szatmáron.

14819.ht

CÍMSZÓ Szeszlé

SZEMÉLYNÉV Szeszlé Sándo

SZÓCIKK Szeszlé Sándor* építész szül Budapeste 1860. megh u o 1915 Tanulmányai charlot-tenburg műegyeteme végezte azutá Hauszman Alajo építészet irodájáb került ho New-Yor biztosít társasá bérpalotájána ter-vez é művezet munkáiba vet részt Önállóa töb kiállítás épülete tervezet 189 Neveseb épületei Gró Forgác Sándorn palotáj Alsó temencén Uray-fél család há Szatmáron

14819.h

CÍMSZ Szeszl

SZEMÉLYNÉ Szeszl Sánd

SZÓCIK Szeszl Sándor építés szü Budapest 1860 meg 191 Tanulmánya charlot-tenbur műegyetem végezt azut Hauszma Alaj építésze irodájá kerül h New-Yo biztosí társas bérpalotáján ter-ve műveze munkáib ve rész Önálló tö kiállítá épület terveze 18 Nevese épülete Gr Forgá Sándor palotá Als temencé Uray-fé csalá h Szatmáro

14819.

CÍMS Szesz

SZEMÉLYN Szesz Sán

SZÓCI Szesz Sándo építé sz Budapes 186 me 19 Tanulmány charlot-tenbu műegyete végez azu Hauszm Ala építész irodáj kerü New-Y biztos társa bérpalotájá ter-v művez munkái v rés Önáll t kiállít épüle tervez 1 Neves épület G Forg Sándo palot Al temenc Uray-f csal Szatmár

14819

CÍM Szes

SZEMÉLY Szes Sá

SZÓC Szes Sánd épít s Budape 18 m 1 Tanulmán charlot-tenb műegyet vége az Hausz Al építés irodá ker New- bizto társ bérpalotáj ter- műve munká ré Önál kiállí épül terve Neve épüle For Sánd palo A temen Uray- csa Szatmá

1481

CÍ Sze

SZEMÉL Sze S

SZÓ Sze Sán épí Budap 1 Tanulmá charlot-ten műegye vég a Haus A építé irod ke New bizt tár bérpalotá ter műv munk r Öná kiáll épü terv Nev épül Fo Sán pal teme Uray cs Szatm