14829.htm

CÍMSZÓ: Szétszóratás

SZÓCIKK: "Szélszóratás (héb. gólusz). A Sz.-t a talmudikus irodalom általában mint a zsidóság legnagyobb katasztrófáját fogja fel. De a rabbinikus életfilozófia optimizmusa, amely abban a gondoatban csúcsosodik ki, hogy Isten végzéseiben még a rossz is az emberek javára szolgál, itt is érvényesül. Jót tett Isten Izraellel, hogy a népek tözé szórta (Peszáchim 87). A felfogásnak az az alapja, hogy a szétszóratás megedzette a nép ellenálló erejét és ezzel mentette meg magát a megsemmisüléstől. L. Diaszpóra."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4829. címszó a lexikon => 848. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14829.htm

CÍMSZÓ: Szétszóratás

SZÓCIKK: Szélszóratás héb. gólusz . A Sz.-t a talmudikus irodalom általában mint a zsidóság legnagyobb katasztrófáját fogja fel. De a rabbinikus életfilozófia optimizmusa, amely abban a gondoatban csúcsosodik ki, hogy Isten végzéseiben még a rossz is az emberek javára szolgál, itt is érvényesül. Jót tett Isten Izraellel, hogy a népek tözé szórta Peszáchim 87 . A felfogásnak az az alapja, hogy a szétszóratás megedzette a nép ellenálló erejét és ezzel mentette meg magát a megsemmisüléstől. L. Diaszpóra.

14829.ht

CÍMSZÓ Szétszóratá

SZÓCIKK Szélszóratá héb gólus Sz.- talmudiku irodalo általába min zsidósá legnagyob katasztrófájá fogj fel D rabbiniku életfilozófi optimizmusa amel abba gondoatba csúcsosodi ki hog Iste végzéseibe mé ross i a embere javár szolgál it i érvényesül Jó tet Iste Izraellel hog népe töz szórt Peszáchi 8 felfogásna a a alapja hog szétszóratá megedzett né ellenáll erejé é ezze mentett me magá megsemmisüléstől L Diaszpóra

14829.h

CÍMSZ Szétszórat

SZÓCIK Szélszórat hé gólu Sz. talmudik irodal általáb mi zsidós legnagyo katasztrófáj fog fe rabbinik életfilozóf optimizmus ame abb gondoatb csúcsosod k ho Ist végzéseib m ros ember javá szolgá i érvényesü J te Ist Izraelle ho nép tö szór Peszách felfogásn alapj ho szétszórat megedzet n ellenál erej ezz mentet m mag megsemmisüléstő Diaszpór

14829.

CÍMS Szétszóra

SZÓCI Szélszóra h gól Sz talmudi iroda általá m zsidó legnagy katasztrófá fo f rabbini életfilozó optimizmu am ab gondoat csúcsoso h Is végzései ro embe jav szolg érvényes t Is Izraell h né t szó Peszác felfogás alap h szétszóra megedze ellená ere ez mente ma megsemmisülést Diaszpó

14829

CÍM Szétszór

SZÓC Szélszór gó S talmud irod által zsid legnag katasztróf f rabbin életfiloz optimizm a a gondoa csúcsos I végzése r emb ja szol érvénye I Izrael n sz Peszá felfogá ala szétszór megedz ellen er e ment m megsemmisülés Diaszp

1482

CÍ Szétszó

SZÓ Szélszó g talmu iro álta zsi legna katasztró rabbi életfilo optimiz gondo csúcso végzés em j szo érvény Izrae s Pesz felfog al szétszó meged elle e men megsemmisülé Diasz