14830.htm

CÍMSZÓ: Szidon

SZEMÉLYNÉV: Szidon Adolf

SZÓCIKK: Szidon 1. Adolf, rabbi, szül. Nádason 1843 jan. 5. megh. Versecen 1918 szept. 19. Atyja Sz. Simon jesiváján, majd Juda Aszódnál, 1860 -tól pedig Breslauban tanult, ahol rabbidiplomát és bölcsészdoktori oklevelet nyert. Tagja volt az 1868 - 69-iki kongresszusnak. Előbb Simándon, majd 1870 óta haláláig Versecen volt főrabbi. Tagja volt a Rabbiszeminárium vizsgáztató vezérlőbizottságának. Értekezései a Magyar Zsidó Szemlében és külföldi folyóiratokban jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4830. címszó a lexikon => 848. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14830.htm

CÍMSZÓ: Szidon

SZEMÉLYNÉV: Szidon Adolf

SZÓCIKK: Szidon 1. Adolf, rabbi, szül. Nádason 1843 jan. 5. megh. Versecen 1918 szept. 19. Atyja Sz. Simon jesiváján, majd Juda Aszódnál, 1860 -tól pedig Breslauban tanult, ahol rabbidiplomát és bölcsészdoktori oklevelet nyert. Tagja volt az 1868 - 69-iki kongresszusnak. Előbb Simándon, majd 1870 óta haláláig Versecen volt főrabbi. Tagja volt a Rabbiszeminárium vizsgáztató vezérlőbizottságának. Értekezései a Magyar Zsidó Szemlében és külföldi folyóiratokban jelentek meg.

14830.ht

CÍMSZÓ Szido

SZEMÉLYNÉV Szido Adol

SZÓCIKK Szido 1 Adolf rabbi szül Nádaso 184 jan 5 megh Versece 191 szept 19 Atyj Sz Simo jesiváján maj Jud Aszódnál 186 -tó pedi Breslauba tanult aho rabbidiplomá é bölcsészdoktor oklevele nyert Tagj vol a 186 69-ik kongresszusnak Előb Simándon maj 187 ót halálái Versece vol főrabbi Tagj vol Rabbiszemináriu vizsgáztat vezérlőbizottságának Értekezése Magya Zsid Szemlébe é külföld folyóiratokba jelente meg

14830.h

CÍMSZ Szid

SZEMÉLYNÉ Szid Ado

SZÓCIK Szid Adol rabb szü Nádas 18 ja meg Versec 19 szep 1 Aty S Sim jesivájá ma Ju Aszódná 18 -t ped Breslaub tanul ah rabbidiplom bölcsészdokto oklevel nyer Tag vo 18 69-i kongresszusna Elő Simándo ma 18 ó halálá Versec vo főrabb Tag vo Rabbiszeminári vizsgázta vezérlőbizottságána Értekezés Magy Zsi Szemléb külföl folyóiratokb jelent me

14830.

CÍMS Szi

SZEMÉLYN Szi Ad

SZÓCI Szi Ado rab sz Náda 1 j me Verse 1 sze At Si jesiváj m J Aszódn 1 - pe Breslau tanu a rabbidiplo bölcsészdokt okleve nye Ta v 1 69- kongresszusn El Simánd m 1 halál Verse v főrab Ta v Rabbiszeminár vizsgázt vezérlőbizottságán Értekezé Mag Zs Szemlé külfö folyóiratok jelen m

14830

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz A

SZÓC Sz Ad ra s Nád m Vers sz A S jesivá Aszód p Bresla tan rabbidipl bölcsészdok oklev ny T 69 kongresszus E Simán halá Vers főra T Rabbiszeminá vizsgáz vezérlőbizottságá Értekez Ma Z Szeml külf folyóirato jele

1483

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S A r Ná Ver s jesiv Aszó Bresl ta rabbidip bölcsészdo okle n 6 kongresszu Simá hal Ver főr Rabbiszemin vizsgá vezérlőbizottság Érteke M Szem kül folyóirat jel