14834.htm

CÍMSZÓ: Szidon

SZEMÉLYNÉV: Szidon Dezső

SZÓCIKK: Szidon Dezső, állategészségügyi felügyelő szül. Nagyszombatban 1867 jún. 6-án. Az állatorvosi főiskolát Budapesten végezte. Lugoson lett állatorvos, majd állategészségügyi felügyelői minőségben Krassó-Szörény m. főállatorvosává nevezték ki. A vármegye állategészségügyi intézményeit modern nívóra emelte s nagy érdemeket szerzett a Bánát szarvasmarhatenyésztésének fejlesztése körül. Szaklapokban számos cikke jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4834. címszó a lexikon => 849. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14834.htm

CÍMSZÓ: Szidon

SZEMÉLYNÉV: Szidon Dezső

SZÓCIKK: Szidon Dezső, állategészségügyi felügyelő szül. Nagyszombatban 1867 jún. 6-án. Az állatorvosi főiskolát Budapesten végezte. Lugoson lett állatorvos, majd állategészségügyi felügyelői minőségben Krassó-Szörény m. főállatorvosává nevezték ki. A vármegye állategészségügyi intézményeit modern nívóra emelte s nagy érdemeket szerzett a Bánát szarvasmarhatenyésztésének fejlesztése körül. Szaklapokban számos cikke jelent meg.

14834.ht

CÍMSZÓ Szido

SZEMÉLYNÉV Szido Dezs

SZÓCIKK Szido Dezső állategészségügy felügyel szül Nagyszombatba 186 jún 6-án A állatorvos főiskolá Budapeste végezte Lugoso let állatorvos maj állategészségügy felügyelő minőségbe Krassó-Szörén m főállatorvosáv nevezté ki vármegy állategészségügy intézményei moder nívór emelt nag érdemeke szerzet Báná szarvasmarhatenyésztéséne fejlesztés körül Szaklapokba számo cikk jelen meg

14834.h

CÍMSZ Szid

SZEMÉLYNÉ Szid Dez

SZÓCIK Szid Dezs állategészségüg felügye szü Nagyszombatb 18 jú 6-á állatorvo főiskol Budapest végezt Lugos le állatorvo ma állategészségüg felügyel minőségb Krassó-Szöré főállatorvosá nevezt k vármeg állategészségüg intézménye mode nívó emel na érdemek szerze Bán szarvasmarhatenyésztésén fejleszté körü Szaklapokb szám cik jele me

14834.

CÍMS Szi

SZEMÉLYN Szi De

SZÓCI Szi Dez állategészségü felügy sz Nagyszombat 1 j 6- állatorv főisko Budapes végez Lugo l állatorv m állategészségü felügye minőség Krassó-Ször főállatorvos nevez várme állategészségü intézmény mod nív eme n érdeme szerz Bá szarvasmarhatenyésztésé fejleszt kör Szaklapok szá ci jel m

14834

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz D

SZÓC Sz De állategészség felüg s Nagyszomba 6 állator főisk Budape vége Lug állator állategészség felügy minősé Krassó-Szö főállatorvo neve várm állategészség intézmén mo ní em érdem szer B szarvasmarhatenyésztés fejlesz kö Szaklapo sz c je

1483

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S D állategészsé felü Nagyszomb állato főis Budap vég Lu állato állategészsé felüg minős Krassó-Sz főállatorv nev vár állategészsé intézmé m n e érde sze szarvasmarhatenyészté fejles k Szaklap s j