14835.htm

CÍMSZÓ: Szidon

SZEMÉLYNÉV: Szidon Simon

SZÓCIKK: "Szidon Simon, rabbi, szül. Nádason 1815 jan. 23., megh. Nagyszombatban 1891 dec. 18. Atyja Morvaországból jött s ő Szófer Mózes tanítványa volt. 1856-tól kezdve Nagyszombaton volt rabbi s bár konzervatív vallásoságú volt, de a modern tudományokat is tisztelte. Fiát a breslaui szemináriumba küldte tanulni. Főleg egyházjogi tanulmányokkal foglalkozott; enemű, nagyobb művei; Ósz-Berisz (1850); Sevet Simeon (3 k 1884-88), mely a Jore Dea és Eben Haézer-hez tartalmaz kommentárokat.."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4835. címszó a lexikon => 849. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14835.htm

CÍMSZÓ: Szidon

SZEMÉLYNÉV: Szidon Simon

SZÓCIKK: Szidon Simon, rabbi, szül. Nádason 1815 jan. 23., megh. Nagyszombatban 1891 dec. 18. Atyja Morvaországból jött s ő Szófer Mózes tanítványa volt. 1856-tól kezdve Nagyszombaton volt rabbi s bár konzervatív vallásoságú volt, de a modern tudományokat is tisztelte. Fiát a breslaui szemináriumba küldte tanulni. Főleg egyházjogi tanulmányokkal foglalkozott; enemű, nagyobb művei; Ósz-Berisz 1850 ; Sevet Simeon 3 k 1884-88 , mely a Jore Dea és Eben Haézer-hez tartalmaz kommentárokat..

14835.ht

CÍMSZÓ Szido

SZEMÉLYNÉV Szido Simo

SZÓCIKK Szido Simon rabbi szül Nádaso 181 jan 23. megh Nagyszombatba 189 dec 18 Atyj Morvaországbó jöt Szófe Móze tanítvány volt 1856-tó kezdv Nagyszombato vol rabb bá konzervatí vallásoság volt d moder tudományoka i tisztelte Fiá breslau szemináriumb küldt tanulni Főle egyházjog tanulmányokka foglalkozott enemű nagyob művei Ósz-Beris 185 Seve Simeo 1884-8 mel Jor De é Ebe Haézer-he tartalma kommentárokat.

14835.h

CÍMSZ Szid

SZEMÉLYNÉ Szid Sim

SZÓCIK Szid Simo rabb szü Nádas 18 ja 23 meg Nagyszombatb 18 de 1 Aty Morvaországb jö Szóf Móz tanítván vol 1856-t kezd Nagyszombat vo rab b konzervat vallásosá vol mode tudományok tisztelt Fi bresla szeminárium küld tanuln Fől egyházjo tanulmányokk foglalkozot enem nagyo műve Ósz-Beri 18 Sev Sime 1884- me Jo D Eb Haézer-h tartalm kommentárokat

14835.

CÍMS Szi

SZEMÉLYN Szi Si

SZÓCI Szi Sim rab sz Náda 1 j 2 me Nagyszombat 1 d At Morvaország j Szó Mó tanítvá vo 1856- kez Nagyszomba v ra konzerva vallásos vo mod tudományo tisztel F bresl szemináriu kül tanul Fő egyházj tanulmányok foglalkozo ene nagy műv Ósz-Ber 1 Se Sim 1884 m J E Haézer- tartal kommentároka

14835

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz S

SZÓC Sz Si ra s Nád m Nagyszomba A Morvaorszá Sz M tanítv v 1856 ke Nagyszomb r konzerv valláso v mo tudomány tiszte bres szeminári kü tanu F egyház tanulmányo foglalkoz en nag mű Ósz-Be S Si 188 Haézer tarta kommentárok

1483

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S S r Ná Nagyszomb Morvaorsz S tanít 185 k Nagyszom konzer vallás m tudomán tiszt bre szeminár k tan egyhá tanulmány foglalko e na m Ósz-B S 18 Haéze tart kommentáro