14838.htm

CÍMSZÓ: Szigeti

SZEMÉLYNÉV: Szigeti Gyula

SZÓCIKK: Szigeti, 1. Gyula, tanár, szül. 1879. A bölcsészdoktori oklevelet és a görög és latin nyelvekről való középiskolai tanári képesítést a budapesti egyetemen szerezte meg. Számos klasszika-filológiai tanulmánya jelent meg. Az Akadémia adta ki Görög-magyar szótárát. Az újpesti Könyves Kálmán reálgimnázium tanára, egyidőben a budapesti izr. leánygimnáziumnál is működött.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4838. címszó a lexikon => 849. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14838.htm

CÍMSZÓ: Szigeti

SZEMÉLYNÉV: Szigeti Gyula

SZÓCIKK: Szigeti, 1. Gyula, tanár, szül. 1879. A bölcsészdoktori oklevelet és a görög és latin nyelvekről való középiskolai tanári képesítést a budapesti egyetemen szerezte meg. Számos klasszika-filológiai tanulmánya jelent meg. Az Akadémia adta ki Görög-magyar szótárát. Az újpesti Könyves Kálmán reálgimnázium tanára, egyidőben a budapesti izr. leánygimnáziumnál is működött.

14838.ht

CÍMSZÓ Sziget

SZEMÉLYNÉV Sziget Gyul

SZÓCIKK Szigeti 1 Gyula tanár szül 1879 bölcsészdoktor oklevele é görö é lati nyelvekrő val középiskola tanár képesítés budapest egyeteme szerezt meg Számo klasszika-filológia tanulmány jelen meg A Akadémi adt k Görög-magya szótárát A újpest Könyve Kálmá reálgimnáziu tanára egyidőbe budapest izr leánygimnáziumná i működött

14838.h

CÍMSZ Szige

SZEMÉLYNÉ Szige Gyu

SZÓCIK Sziget Gyul taná szü 187 bölcsészdokto oklevel gör lat nyelvekr va középiskol taná képesíté budapes egyetem szerez me Szám klasszika-filológi tanulmán jele me Akadém ad Görög-magy szótárá újpes Könyv Kálm reálgimnázi tanár egyidőb budapes iz leánygimnáziumn működöt

14838.

CÍMS Szig

SZEMÉLYN Szig Gy

SZÓCI Szige Gyu tan sz 18 bölcsészdokt okleve gö la nyelvek v középisko tan képesít budape egyete szere m Szá klasszika-filológ tanulmá jel m Akadé a Görög-mag szótár újpe Köny Kál reálgimnáz taná egyidő budape i leánygimnázium működö

14838

CÍM Szi

SZEMÉLY Szi G

SZÓC Szig Gy ta s 1 bölcsészdok oklev g l nyelve középisk ta képesí budap egyet szer Sz klasszika-filoló tanulm je Akad Görög-ma szótá újp Kön Ká reálgimná tan egyid budap leánygimnáziu működ

1483

CÍ Sz

SZEMÉL Sz

SZÓ Szi G t bölcsészdo okle nyelv középis t képes buda egye sze S klasszika-filol tanul j Aka Görög-m szót új Kö K reálgimn ta egyi buda leánygimnázi műkö