14850.htm

CÍMSZÓ: Szilágyi

SZEMÉLYNÉV: Szilágyi Gyula

SZÓCIKK: "Szilágyi Gyula, vegyész, műegyetemi tanár, szül. Gyónon 1860., megh. Budapesten 1924. Műegyetemi tanulmányainak elvégzése után a magyaróvári gazdasági akadémia vegykísérleti állomásának asszisztense volt. 1890-ben a műegyetem magántanára, utóbb rendkívüli tanára lett. Főbb müvei: Adatok a diasztáz chemiájához (1888); Az erjesztés kézikönyve (1889); Untersuchung von ungarischen Maisgattungen (1892); A szeszfőzés üzemellenörzése (német nyelven is, 1900)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4850. címszó a lexikon => 851. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14850.htm

CÍMSZÓ: Szilágyi

SZEMÉLYNÉV: Szilágyi Gyula

SZÓCIKK: Szilágyi Gyula, vegyész, műegyetemi tanár, szül. Gyónon 1860., megh. Budapesten 1924. Műegyetemi tanulmányainak elvégzése után a magyaróvári gazdasági akadémia vegykísérleti állomásának asszisztense volt. 1890-ben a műegyetem magántanára, utóbb rendkívüli tanára lett. Főbb müvei: Adatok a diasztáz chemiájához 1888 ; Az erjesztés kézikönyve 1889 ; Untersuchung von ungarischen Maisgattungen 1892 ; A szeszfőzés üzemellenörzése német nyelven is, 1900 .

14850.ht

CÍMSZÓ Szilágy

SZEMÉLYNÉV Szilágy Gyul

SZÓCIKK Szilágy Gyula vegyész műegyetem tanár szül Gyóno 1860. megh Budapeste 1924 Műegyetem tanulmányaina elvégzés utá magyaróvár gazdaság akadémi vegykísérlet állomásána asszisztens volt 1890-be műegyete magántanára utób rendkívül tanár lett Főb müvei Adato diasztá chemiájáho 188 A erjeszté kézikönyv 188 Untersuchun vo ungarische Maisgattunge 189 szeszfőzé üzemellenörzés néme nyelve is 190

14850.h

CÍMSZ Szilág

SZEMÉLYNÉ Szilág Gyu

SZÓCIK Szilág Gyul vegyés műegyete taná szü Gyón 1860 meg Budapest 192 Műegyete tanulmányain elvégzé ut magyaróvá gazdasá akadém vegykísérle állomásán assziszten vol 1890-b műegyet magántanár utó rendkívü taná let Fő müve Adat diaszt chemiájáh 18 erjeszt kéziköny 18 Untersuchu v ungarisch Maisgattung 18 szeszfőz üzemellenörzé ném nyelv i 19

14850.

CÍMS Szilá

SZEMÉLYN Szilá Gy

SZÓCI Szilá Gyu vegyé műegyet tan sz Gyó 186 me Budapes 19 Műegyet tanulmányai elvégz u magyaróv gazdas akadé vegykísérl állomásá assziszte vo 1890- műegye magántaná ut rendkív tan le F müv Ada diasz chemiájá 1 erjesz kézikön 1 Untersuch ungarisc Maisgattun 1 szeszfő üzemellenörz né nyel 1

14850

CÍM Szil

SZEMÉLY Szil G

SZÓC Szil Gy vegy műegye ta s Gy 18 m Budape 1 Műegye tanulmánya elvég magyaró gazda akad vegykísér állomás assziszt v 1890 műegy magántan u rendkí ta l mü Ad dias chemiáj erjes kézikö Untersuc ungaris Maisgattu szeszf üzemellenör n nye

1485

CÍ Szi

SZEMÉL Szi

SZÓ Szi G veg műegy t G 1 Budap Műegy tanulmány elvé magyar gazd aka vegykísé állomá asszisz 189 műeg magánta rendk t m A dia chemiá erje kézik Untersu ungari Maisgatt szesz üzemellenö ny