14854.htm

CÍMSZÓ: Szili

SZEMÉLYNÉV: Szily Adolf

SZÓCIKK: "Szili. 1. Adolf (szilsárkányi); orvostanár, szemész, szül. Budapesten 1848. A bécsi egyetemen tanult és u. o. lett orvos, majd 1874-től a Zsidó­kórház szemészfőorvosa lett Budapesten, egyszersmind egyetemi magántanár, majd 1895. rk. egyetemi tanár lett. 1902-ben magyar nemességet kapott. Főbb müvei; Eine Innervationserscheinung der Iris (1874); Therapeutische Versuche mit Eserinum (1877); A szemüveg (1882) ; Zur Morphologie der Papilla (1889); Optische Vernestung von Brillenreflexen (1893) ; Ueber Disjunction des Hornhautepithels (1900); Augenspiegelstudien zu einer Morphographie des Sehnerveneintrittes beim Menschen (1901) stb. Számos szaktanulmánya jelent meg a Graefeféle Archiv f. Ophthalmologieban, a Zentralblatt f. praktische Augenheilkunde és más előkelő szakfolyóiratokban."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4854. címszó a lexikon => 851. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14854.htm

CÍMSZÓ: Szili

SZEMÉLYNÉV: Szily Adolf

SZÓCIKK: Szili. 1. Adolf szilsárkányi ; orvostanár, szemész, szül. Budapesten 1848. A bécsi egyetemen tanult és u. o. lett orvos, majd 1874-től a Zsidó­kórház szemészfőorvosa lett Budapesten, egyszersmind egyetemi magántanár, majd 1895. rk. egyetemi tanár lett. 1902-ben magyar nemességet kapott. Főbb müvei; Eine Innervationserscheinung der Iris 1874 ; Therapeutische Versuche mit Eserinum 1877 ; A szemüveg 1882 ; Zur Morphologie der Papilla 1889 ; Optische Vernestung von Brillenreflexen 1893 ; Ueber Disjunction des Hornhautepithels 1900 ; Augenspiegelstudien zu einer Morphographie des Sehnerveneintrittes beim Menschen 1901 stb. Számos szaktanulmánya jelent meg a Graefeféle Archiv f. Ophthalmologieban, a Zentralblatt f. praktische Augenheilkunde és más előkelő szakfolyóiratokban.

14854.ht

CÍMSZÓ Szil

SZEMÉLYNÉV Szil Adol

SZÓCIKK Szili 1 Adol szilsárkány orvostanár szemész szül Budapeste 1848 bécs egyeteme tanul é u o let orvos maj 1874-tő Zsidó­kórhá szemészfőorvos let Budapesten egyszersmin egyetem magántanár maj 1895 rk egyetem taná lett 1902-be magya nemessége kapott Főb müvei Ein Innervationserscheinun de Iri 187 Therapeutisch Versuch mi Eserinu 187 szemüve 188 Zu Morphologi de Papill 188 Optisch Vernestun vo Brillenreflexe 189 Uebe Disjunctio de Hornhautepithel 190 Augenspiegelstudie z eine Morphographi de Sehnerveneintritte bei Mensche 190 stb Számo szaktanulmány jelen me Graefefél Archi f Ophthalmologieban Zentralblat f praktisch Augenheilkund é má előkel szakfolyóiratokban

14854.h

CÍMSZ Szi

SZEMÉLYNÉ Szi Ado

SZÓCIK Szil Ado szilsárkán orvostaná szemés szü Budapest 184 béc egyetem tanu le orvo ma 1874-t Zsidó­kórh szemészfőorvo le Budapeste egyszersmi egyete magántaná ma 189 r egyete tan let 1902-b magy nemesség kapot Fő müve Ei Innervationserscheinu d Ir 18 Therapeutisc Versuc m Eserin 18 szemüv 18 Z Morpholog d Papil 18 Optisc Vernestu v Brillenreflex 18 Ueb Disjuncti d Hornhautepithe 19 Augenspiegelstudi ein Morphograph d Sehnerveneintritt be Mensch 19 st Szám szaktanulmán jele m Graefefé Arch Ophthalmologieba Zentralbla praktisc Augenheilkun m előke szakfolyóiratokba

14854.

CÍMS Sz

SZEMÉLYN Sz Ad

SZÓCI Szi Ad szilsárká orvostan szemé sz Budapes 18 bé egyete tan l orv m 1874- Zsidó­kór szemészfőorv l Budapest egyszersm egyet magántan m 18 egyet ta le 1902- mag nemessé kapo F müv E Innervationserschein I 1 Therapeutis Versu Eseri 1 szemü 1 Morpholo Papi 1 Optis Vernest Brillenrefle 1 Ue Disjunct Hornhautepith 1 Augenspiegelstud ei Morphograp Sehnerveneintrit b Mensc 1 s Szá szaktanulmá jel Graefef Arc Ophthalmologieb Zentralbl praktis Augenheilku elők szakfolyóiratokb

14854

CÍM S

SZEMÉLY S A

SZÓC Sz A szilsárk orvosta szem s Budape 1 b egyet ta or 1874 Zsidó­kó szemészfőor Budapes egyszers egye magánta 1 egye t l 1902 ma nemess kap mü Innervationserschei Therapeuti Vers Eser szem Morphol Pap Opti Vernes Brillenrefl U Disjunc Hornhautepit Augenspiegelstu e Morphogra Sehnerveneintri Mens Sz szaktanulm je Graefe Ar Ophthalmologie Zentralb prakti Augenheilk elő szakfolyóiratok

1485SZEMÉL

SZÓ S szilsár orvost sze Budap egye t o 187 Zsidó­k szemészfőo Budape egyszer egy magánt egy 190 m nemes ka m Innervationsersche Therapeut Ver Ese sze Morpho Pa Opt Verne Brillenref Disjun Hornhautepi Augenspiegelst Morphogr Sehnerveneintr Men S szaktanul j Graef A Ophthalmologi Zentral prakt Augenheil el szakfolyóirato