14856.htm

CÍMSZÓ: Szim sólom

SZÓCIKK: Szim sólóm, (h.). Árassz békét. A sacharisz és muszaf tefillók utolsó áldásának kezdőszava. Ha papi áldás van a minchonál is (pl. böjtkor), úgy olyankor is ezt a szövegezést mondják és nem a Sólóm rav kezdetűt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4856. címszó a lexikon => 852. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14856.htm

CÍMSZÓ: Szim sólom

SZÓCIKK: Szim sólóm, h. . Árassz békét. A sacharisz és muszaf tefillók utolsó áldásának kezdőszava. Ha papi áldás van a minchonál is pl. böjtkor , úgy olyankor is ezt a szövegezést mondják és nem a Sólóm rav kezdetűt.

14856.ht

CÍMSZÓ Szi sólo

SZÓCIKK Szi sólóm h Árass békét sacharis é musza tefilló utols áldásána kezdőszava H pap áldá va minchoná i pl böjtko úg olyanko i ez szövegezés mondjá é ne Sóló ra kezdetűt

14856.h

CÍMSZ Sz sól

SZÓCIK Sz sóló Áras béké sachari musz tefill utol áldásán kezdőszav pa áld v minchon p böjtk ú olyank e szövegezé mondj n Sól r kezdetű

14856.

CÍMS S só

SZÓCI S sól Ára bék sachar mus tefil uto áldásá kezdősza p ál mincho böjt olyan szövegez mond Só kezdet

14856

CÍM s

SZÓC só Ár bé sacha mu tefi ut áldás kezdősz á minch böj olya szövege mon S kezde

1485SZÓ s Á b sach m tef u áldá kezdős minc bö oly szöveg mo kezd