14867.htm

CÍMSZÓ: Szirmai

SZEMÉLYNÉV: Szirmai Imre

SZÓCIKK: Szirmai Imre*, színművész, szül. Szegeden 1861. A színiakadémia elvégzése után Szegeden, majd Budán, 1885-tőlpedig a Népszínháznál működött, azután a Magyar Színház tagja lett, ahol nagy sikerei voltak. Számos kiváló alakítás fűződik nevéhez.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4867. címszó a lexikon => 854. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14867.htm

CÍMSZÓ: Szirmai

SZEMÉLYNÉV: Szirmai Imre

SZÓCIKK: Szirmai Imre*, színművész, szül. Szegeden 1861. A színiakadémia elvégzése után Szegeden, majd Budán, 1885-tőlpedig a Népszínháznál működött, azután a Magyar Színház tagja lett, ahol nagy sikerei voltak. Számos kiváló alakítás fűződik nevéhez.

14867.ht

CÍMSZÓ Szirma

SZEMÉLYNÉV Szirma Imr

SZÓCIKK Szirma Imre* színművész szül Szegede 1861 színiakadémi elvégzés utá Szegeden maj Budán 1885-tőlpedi Népszínházná működött azutá Magya Színhá tagj lett aho nag sikere voltak Számo kivál alakítá fűződi nevéhez

14867.h

CÍMSZ Szirm

SZEMÉLYNÉ Szirm Im

SZÓCIK Szirm Imre színművés szü Szeged 186 színiakadém elvégzé ut Szegede ma Budá 1885-tőlped Népszínházn működöt azut Magy Szính tag let ah na siker volta Szám kivá alakít fűződ nevéhe

14867.

CÍMS Szir

SZEMÉLYN Szir I

SZÓCI Szir Imr színművé sz Szege 18 színiakadé elvégz u Szeged m Bud 1885-tőlpe Népszínház működö azu Mag Szín ta le a n sike volt Szá kiv alakí fűző nevéh

14867

CÍM Szi

SZEMÉLY Szi

SZÓC Szi Im színműv s Szeg 1 színiakad elvég Szege Bu 1885-tőlp Népszínhá működ az Ma Szí t l sik vol Sz ki alak fűz nevé

1486

CÍ Sz

SZEMÉL Sz

SZÓ Sz I színmű Sze színiaka elvé Szeg B 1885-től Népszính műkö a M Sz si vo S k ala fű nev