14868.htm

CÍMSZÓ: Szirmai

SZEMÉLYNÉV: Szirmai Rezső

SZÓCIKK: "Szirmai Rezső*, iró és hírlapíró, szül. Budapesten 1901. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után verseket, cikkeket és tanulmányokat írt a fővárosi napi- és hetilapokba. Jelenleg Az Estlapok belső munkatársa. Novelláiban és regényeiben a háború utáni megzavart és egyensúlyát kereső lélek küzdelmes iránykeresését festi. Önálló munkái: Koldusok (novellák, 1920); Sorsotok a sorsom (versek, 1921); A Nyomor dalaiból (Morris Rosenfeld válogatott verseinek fordítása, 1923); Menekülő lelkek (regény, 1924); Örvény (regény, 1926)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4868. címszó a lexikon => 854. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14868.htm

CÍMSZÓ: Szirmai

SZEMÉLYNÉV: Szirmai Rezső

SZÓCIKK: Szirmai Rezső*, iró és hírlapíró, szül. Budapesten 1901. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után verseket, cikkeket és tanulmányokat írt a fővárosi napi- és hetilapokba. Jelenleg Az Estlapok belső munkatársa. Novelláiban és regényeiben a háború utáni megzavart és egyensúlyát kereső lélek küzdelmes iránykeresését festi. Önálló munkái: Koldusok novellák, 1920 ; Sorsotok a sorsom versek, 1921 ; A Nyomor dalaiból Morris Rosenfeld válogatott verseinek fordítása, 1923 ; Menekülő lelkek regény, 1924 ; Örvény regény, 1926 .

14868.ht

CÍMSZÓ Szirma

SZEMÉLYNÉV Szirma Rezs

SZÓCIKK Szirma Rezső* ir é hírlapíró szül Budapeste 1901 Középiskola tanulmányaina elvégzés utá verseket cikkeke é tanulmányoka ír főváros napi é hetilapokba Jelenle A Estlapo bels munkatársa Novelláiba é regényeibe hábor után megzavar é egyensúlyá keres léle küzdelme iránykeresésé festi Önáll munkái Kolduso novellák 192 Sorsoto sorso versek 192 Nyomo dalaibó Morri Rosenfel válogatot verseine fordítása 192 Menekül lelke regény 192 Örvén regény 192

14868.h

CÍMSZ Szirm

SZEMÉLYNÉ Szirm Rez

SZÓCIK Szirm Rezső i hírlapír szü Budapest 190 Középiskol tanulmányain elvégzé ut verseke cikkek tanulmányok í főváro nap hetilapokb Jelenl Estlap bel munkatárs Novelláib regényeib hábo utá megzava egyensúly kere lél küzdelm iránykeresés fest Önál munká Koldus novellá 19 Sorsot sors verse 19 Nyom dalaib Morr Rosenfe válogato versein fordítás 19 Menekü lelk regén 19 Örvé regén 19

14868.

CÍMS Szir

SZEMÉLYN Szir Re

SZÓCI Szir Rezs hírlapí sz Budapes 19 Középisko tanulmányai elvégz u versek cikke tanulmányo fővár na hetilapok Jelen Estla be munkatár Novellái regényei háb ut megzav egyensúl ker lé küzdel iránykeresé fes Öná munk Koldu novell 1 Sorso sor vers 1 Nyo dalai Mor Rosenf válogat versei fordítá 1 Menek lel regé 1 Örv regé 1

14868

CÍM Szi

SZEMÉLY Szi R

SZÓC Szi Rez hírlap s Budape 1 Középisk tanulmánya elvég verse cikk tanulmány fővá n hetilapo Jele Estl b munkatá Novellá regénye há u megza egyensú ke l küzde iránykeres fe Ön mun Kold novel Sors so ver Ny dala Mo Rosen váloga verse fordít Mene le reg Ör reg

1486

CÍ Sz

SZEMÉL Sz

SZÓ Sz Re hírla Budap Középis tanulmány elvé vers cik tanulmán főv hetilap Jel Est munkat Novell regény h megz egyens k küzd iránykere f Ö mu Kol nove Sor s ve N dal M Rose válog vers fordí Men l re Ö re