14869.htm

CÍMSZÓ: Szirt

SZEMÉLYNÉV: Szirt Oszkár

SZÓCIKK: Szirt Oszkár, festő, szül. Budapesten 1889. 1914-ben a sziktornyai ütközetben hősi halált halt. A Képzőművészeti Főiskolán tanult és 1912. rajztanári oklevelet nyert. Dolgozott a szolnoki müvésztelepen is, itt Belvárosi templom képével az Alpár-díjat nyerte el. 1913-ban a műegyetem segédtanárnak hívta meg. A Műcsarnokban először az 1913-iki tavaszi kiállításon vett részt (Begoniák). 1923-ban az Ernst-Múzeum. állította ki hagyatékát (Önarckép, Szolnoki liget stb.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4869. címszó a lexikon => 854. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14869.htm

CÍMSZÓ: Szirt

SZEMÉLYNÉV: Szirt Oszkár

SZÓCIKK: Szirt Oszkár, festő, szül. Budapesten 1889. 1914-ben a sziktornyai ütközetben hősi halált halt. A Képzőművészeti Főiskolán tanult és 1912. rajztanári oklevelet nyert. Dolgozott a szolnoki müvésztelepen is, itt Belvárosi templom képével az Alpár-díjat nyerte el. 1913-ban a műegyetem segédtanárnak hívta meg. A Műcsarnokban először az 1913-iki tavaszi kiállításon vett részt Begoniák . 1923-ban az Ernst-Múzeum. állította ki hagyatékát Önarckép, Szolnoki liget stb. .

14869.ht

CÍMSZÓ Szir

SZEMÉLYNÉV Szir Oszká

SZÓCIKK Szir Oszkár festő szül Budapeste 1889 1914-be sziktornya ütközetbe hős halál halt Képzőművészet Főiskolá tanul é 1912 rajztanár oklevele nyert Dolgozot szolnok müvésztelepe is it Belváros templo képéve a Alpár-díja nyert el 1913-ba műegyete segédtanárna hívt meg Műcsarnokba előszö a 1913-ik tavasz kiállításo vet rész Begoniá 1923-ba a Ernst-Múzeum állított k hagyatéká Önarckép Szolnok lige stb

14869.h

CÍMSZ Szi

SZEMÉLYNÉ Szi Oszk

SZÓCIK Szi Oszká fest szü Budapest 188 1914-b sziktorny ütközetb hő halá hal Képzőművésze Főiskol tanu 191 rajztaná oklevel nyer Dolgozo szolno müvésztelep i i Belváro templ képév Alpár-díj nyer e 1913-b műegyet segédtanárn hív me Műcsarnokb elősz 1913-i tavas kiállítás ve rés Begoni 1923-b Ernst-Múzeu állítot hagyaték Önarcké Szolno lig st

14869.

CÍMS Sz

SZEMÉLYN Sz Osz

SZÓCI Sz Oszk fes sz Budapes 18 1914- sziktorn ütközet h hal ha Képzőművész Főisko tan 19 rajztan okleve nye Dolgoz szoln müvésztele Belvár temp képé Alpár-dí nye 1913- műegye segédtanár hí m Műcsarnok elős 1913- tava kiállítá v ré Begon 1923- Ernst-Múze állíto hagyaté Önarck Szoln li s

14869

CÍM S

SZEMÉLY S Os

SZÓC S Osz fe s Budape 1 1914 sziktor ütköze ha h Képzőművés Főisk ta 1 rajzta oklev ny Dolgo szol müvésztel Belvá tem kép Alpár-d ny 1913 műegy segédtaná h Műcsarno elő 1913 tav kiállít r Bego 1923 Ernst-Múz állít hagyat Önarc Szol l

1486SZEMÉL O

SZÓ Os f Budap 191 szikto ütköz h Képzőművé Főis t rajzt okle n Dolg szo müvészte Belv te ké Alpár- n 191 műeg segédtan Műcsarn el 191 ta kiállí Beg 192 Ernst-Mú állí hagya Önar Szo