14871.htm

CÍMSZÓ: Szívós

SZEMÉLYNÉV: Szívós Zsigmond

SZÓCIKK: "Szívós Zsigmond, író, szül. Nyíregyházán 1897 szept. 30. 1926-ban Parisba utazott, majd hónapokat töltött Szíriában és Palesztinában, innen súlyos, gyógyíthatatlan idegbajjal tért haza, amely véget vetett nagy reményekre jogosító írói pályájának. A fiatal írógenerációnak egyik legegyénibb talentumú tagja volt. Néhány finom kritikán kívül csak drámát írt: Szerelmi dráma (3 felv.); Üvegszemek (1 felv.); Hősi halál (1 felv.); Bakony (1 felv.) és egy mély szimbolumú gyermektragédia, a Palingénia, (3 felv.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4871. címszó a lexikon => 854. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14871.htm

CÍMSZÓ: Szívós

SZEMÉLYNÉV: Szívós Zsigmond

SZÓCIKK: Szívós Zsigmond, író, szül. Nyíregyházán 1897 szept. 30. 1926-ban Parisba utazott, majd hónapokat töltött Szíriában és Palesztinában, innen súlyos, gyógyíthatatlan idegbajjal tért haza, amely véget vetett nagy reményekre jogosító írói pályájának. A fiatal írógenerációnak egyik legegyénibb talentumú tagja volt. Néhány finom kritikán kívül csak drámát írt: Szerelmi dráma 3 felv. ; Üvegszemek 1 felv. ; Hősi halál 1 felv. ; Bakony 1 felv. és egy mély szimbolumú gyermektragédia, a Palingénia, 3 felv. .

14871.ht

CÍMSZÓ Szívó

SZEMÉLYNÉV Szívó Zsigmon

SZÓCIKK Szívó Zsigmond író szül Nyíregyházá 189 szept 30 1926-ba Parisb utazott maj hónapoka töltöt Szíriába é Palesztinában inne súlyos gyógyíthatatla idegbajja tér haza amel vége vetet nag reményekr jogosít író pályájának fiata írógenerációna egyi legegyénib talentum tagj volt Néhán fino kritiká kívü csa drámá írt Szerelm drám felv Üvegszeme felv Hős halá felv Bakon felv é eg mél szimbolum gyermektragédia Palingénia felv

14871.h

CÍMSZ Szív

SZEMÉLYNÉ Szív Zsigmo

SZÓCIK Szív Zsigmon ír szü Nyíregyház 18 szep 3 1926-b Paris utazot ma hónapok töltö Szíriáb Palesztinába inn súlyo gyógyíthatatl idegbajj té haz ame vég vete na remények jogosí ír pályájána fiat írógeneráción egy legegyéni talentu tag vol Néhá fin kritik kív cs drám ír Szerel drá fel Üvegszem fel Hő hal fel Bako fel e mé szimbolu gyermektragédi Palingéni fel

14871.

CÍMS Szí

SZEMÉLYN Szí Zsigm

SZÓCI Szí Zsigmo í sz Nyíregyhá 1 sze 1926- Pari utazo m hónapo tölt Szíriá Palesztináb in súly gyógyíthatat idegbaj t ha am vé vet n reménye jogos í pályáján fia írógeneráció eg legegyén talent ta vo Néh fi kriti kí c drá í Szere dr fe Üvegsze fe H ha fe Bak fe m szimbol gyermektragéd Palingén fe

14871

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz Zsig

SZÓC Sz Zsigm s Nyíregyh sz 1926 Par utaz hónap töl Szíri Palesztiná i súl gyógyíthata idegba h a v ve remény jogo pályájá fi írógeneráci e legegyé talen t v Né f krit k dr Szer d f Üvegsz f h f Ba f szimbo gyermektragé Palingé f

1487

CÍ S

SZEMÉL S Zsi

SZÓ S Zsig Nyíregy s 192 Pa uta hóna tö Szír Palesztin sú gyógyíthat idegb v remén jog pályáj f írógenerác legegy tale N kri d Sze Üvegs B szimb gyermektrag Paling