14872.htm

CÍMSZÓ: Sziván

SZÓCIKK: Szíván, a zsinagógái év harmadik hónapja. Mindig harminc napból áll. Újholdja csak vasárnapra, keddre, szerdára és péntekre eshetik. A zodiakusban ikrek a jele. A Sovuószt követő napig új holdtól kezdve nem mondanak tachanunt (1. o.) [1. Selosesz jemé hagboló (Sz. 3-5), Sovuósz (Sz. 6-7)1. Sok helyütt Sz. 20. böjtöt tartanak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4872. címszó a lexikon => 855. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14872.htm

CÍMSZÓ: Sziván

SZÓCIKK: Szíván, a zsinagógái év harmadik hónapja. Mindig harminc napból áll. Újholdja csak vasárnapra, keddre, szerdára és péntekre eshetik. A zodiakusban ikrek a jele. A Sovuószt követő napig új holdtól kezdve nem mondanak tachanunt 1. o. [1. Selosesz jemé hagboló Sz. 3-5 , Sovuósz Sz. 6-7 1. Sok helyütt Sz. 20. böjtöt tartanak.

14872.ht

CÍMSZÓ Szivá

SZÓCIKK Szíván zsinagógá é harmadi hónapja Mindi harmin napbó áll Újholdj csa vasárnapra keddre szerdár é péntekr eshetik zodiakusba ikre jele Sovuósz követ napi ú holdtó kezdv ne mondana tachanun 1 o [1 Seloses jem hagbol Sz 3- Sovuós Sz 6- 1 So helyüt Sz 20 böjtö tartanak

14872.h

CÍMSZ Sziv

SZÓCIK Szívá zsinagóg harmad hónapj Mind harmi napb ál Újhold cs vasárnapr keddr szerdá péntek esheti zodiakusb ikr jel Sovuós köve nap holdt kezd n mondan tachanu [ Selose je hagbo S 3 Sovuó S 6 S helyü S 2 böjt tartana

14872.

CÍMS Szi

SZÓCI Szív zsinagó harma hónap Min harm nap á Újhol c vasárnap kedd szerd pénte eshet zodiakus ik je Sovuó köv na hold kez monda tachan Selos j hagb Sovu hely böj tartan

14872

CÍM Sz

SZÓC Szí zsinag harm hóna Mi har na Újho vasárna ked szer pént eshe zodiaku i j Sovu kö n hol ke mond tacha Selo hag Sov hel bö tarta

1487

CÍ S

SZÓ Sz zsina har hón M ha n Újh vasárn ke sze pén esh zodiak Sov k ho k mon tach Sel ha So he b tart