14877.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága. Jótékonyság

SZÓCIKK: "1923-ban a Joint liquidálta szlovenszkói akcióját és helyébe Kassa székhellyel a Szlovenszkói Zsidók Szociális Egyesülete lépett, mely minden nagyobb városban levő fiókjaival a Joint szellemében, produktív munkával igyekszik enyhíteni a zsidó nélkülözésen. Kosár fonodákat, varró-himző és lakatos műhelyeket tartanak fenn, másrészt pedig intenzíven foglalkoznak árvagondozással és nyaraltatási akciókkal is."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4877. címszó a lexikon => 856. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14877.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága. Jótékonyság

SZÓCIKK: 1923-ban a Joint liquidálta szlovenszkói akcióját és helyébe Kassa székhellyel a Szlovenszkói Zsidók Szociális Egyesülete lépett, mely minden nagyobb városban levő fiókjaival a Joint szellemében, produktív munkával igyekszik enyhíteni a zsidó nélkülözésen. Kosár fonodákat, varró-himző és lakatos műhelyeket tartanak fenn, másrészt pedig intenzíven foglalkoznak árvagondozással és nyaraltatási akciókkal is.

14877.ht

CÍMSZÓ Szlovenszk zsidósága Jótékonysá

SZÓCIKK 1923-ba Join liquidált szlovenszkó akciójá é helyéb Kass székhellye Szlovenszkó Zsidó Szociáli Egyesület lépett mel minde nagyob városba lev fiókjaiva Join szellemében produktí munkáva igyekszi enyhíten zsid nélkülözésen Kosá fonodákat varró-himz é lakato műhelyeke tartana fenn másrész pedi intenzíve foglalkozna árvagondozássa é nyaraltatás akciókka is

14877.h

CÍMSZ Szlovensz zsidóság Jótékonys

SZÓCIK 1923-b Joi liquidál szlovenszk akciój helyé Kas székhelly Szlovenszk Zsid Szociál Egyesüle lépet me mind nagyo városb le fiókjaiv Joi szellemébe produkt munkáv igyeksz enyhíte zsi nélkülözése Kos fonodáka varró-him lakat műhelyek tartan fen másrés ped intenzív foglalkozn árvagondozáss nyaraltatá akciókk i

14877.

CÍMS Szlovens zsidósá Jótékony

SZÓCI 1923- Jo liquidá szlovensz akció hely Ka székhell Szlovensz Zsi Szociá Egyesül lépe m min nagy város l fiókjai Jo szelleméb produk munká igyeks enyhít zs nélkülözés Ko fonodák varró-hi laka műhelye tarta fe másré pe intenzí foglalkoz árvagondozás nyaraltat akciók

14877

CÍM Szloven zsidós Jótékon

SZÓC 1923 J liquid szlovens akci hel K székhel Szlovens Zs Szoci Egyesü lép mi nag váro fiókja J szellemé produ munk igyek enyhí z nélkülözé K fonodá varró-h lak műhely tart f másr p intenz foglalko árvagondozá nyaralta akció

1487

CÍ Szlove zsidó Jótéko

SZÓ 192 liqui szloven akc he székhe Szloven Z Szoc Egyes lé m na vár fiókj szellem prod mun igye enyh nélkülöz fonod varró- la műhel tar más inten foglalk árvagondoz nyaralt akci