14878.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága. Szervezetei

SZÓCIKK: "Szervezetei. Az új államalakulatban a zsidóság nemzeti alapon is szervezkedhetett és így mindenütt alakultak cionista helyicsoportok, melyek a Máhrisch-Ostrauban székelő, Zionistiseher Zentralverband für die Tschechoslovakische Republik központja révén kapcsolódnak be a cionista világszervezetbe. Szlovenszkóban 104 cionista helyicsoport van, melyek 3 körzetben vannak beosztva és pedig a pozsonyi, zsolnai és eperjesi (kassai) körzetbe."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4878. címszó a lexikon => 855. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14878.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága. Szervezetei

SZÓCIKK: Szervezetei. Az új államalakulatban a zsidóság nemzeti alapon is szervezkedhetett és így mindenütt alakultak cionista helyicsoportok, melyek a Máhrisch-Ostrauban székelő, Zionistiseher Zentralverband für die Tschechoslovakische Republik központja révén kapcsolódnak be a cionista világszervezetbe. Szlovenszkóban 104 cionista helyicsoport van, melyek 3 körzetben vannak beosztva és pedig a pozsonyi, zsolnai és eperjesi kassai körzetbe.

14878.ht

CÍMSZÓ Szlovenszk zsidósága Szervezete

SZÓCIKK Szervezetei A ú államalakulatba zsidósá nemzet alapo i szervezkedhetet é íg mindenüt alakulta cionist helyicsoportok melye Máhrisch-Ostrauba székelő Zionistisehe Zentralverban fü di Tschechoslovakisch Republi központj révé kapcsolódna b cionist világszervezetbe Szlovenszkóba 10 cionist helyicsopor van melye körzetbe vanna beosztv é pedi pozsonyi zsolna é eperjes kassa körzetbe

14878.h

CÍMSZ Szlovensz zsidóság Szervezet

SZÓCIK Szervezete államalakulatb zsidós nemze alap szervezkedhete í mindenü alakult cionis helyicsoporto mely Máhrisch-Ostraub székel Zionistiseh Zentralverba f d Tschechoslovakisc Republ központ rév kapcsolódn cionis világszervezetb Szlovenszkób 1 cionis helyicsopo va mely körzetb vann beoszt ped pozsony zsoln eperje kass körzetb

14878.

CÍMS Szlovens zsidósá Szerveze

SZÓCI Szervezet államalakulat zsidó nemz ala szervezkedhet minden alakul cioni helyicsoport mel Máhrisch-Ostrau széke Zionistise Zentralverb Tschechoslovakis Repub közpon ré kapcsolód cioni világszervezet Szlovenszkó cioni helyicsop v mel körzet van beosz pe pozson zsol eperj kas körzet

14878

CÍM Szloven zsidós Szervez

SZÓC Szerveze államalakula zsid nem al szervezkedhe minde alaku cion helyicsopor me Máhrisch-Ostra szék Zionistis Zentralver Tschechoslovaki Repu közpo r kapcsoló cion világszerveze Szlovenszk cion helyicso me körze va beos p pozso zso eper ka körze

1487

CÍ Szlove zsidó Szerve

SZÓ Szervez államalakul zsi ne a szervezkedh mind alak cio helyicsopo m Máhrisch-Ostr szé Zionisti Zentralve Tschechoslovak Rep közp kapcsol cio világszervez Szlovensz cio helyics m körz v beo pozs zs epe k körz