14882.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága.Irodalmi éle

SZÓCIKK: Lövi József (Kassa) polemikus, valamint zsidó ismeretterjesztő írásai nagy népszerűségnek örvendenek. Szenes Erzsi (Nagymihály) világi versein kívül néhány meleg zsidó költeményt is irt a zsidó leáuylélek vívódásairól. A szlovenszkói zsidó irodalomnak általában ma még csak a körvonatai látszanak és legfőbb igyekezete, hogy jó fordításokban a jiddis és héber irodalom nagy mestereit ismertesse meg a zsidó olvasókkal.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4882. címszó a lexikon => 857. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14882.htm

CÍMSZÓ: Szlovenszkó zsidósága.Irodalmi éle

SZÓCIKK: Lövi József Kassa polemikus, valamint zsidó ismeretterjesztő írásai nagy népszerűségnek örvendenek. Szenes Erzsi Nagymihály világi versein kívül néhány meleg zsidó költeményt is irt a zsidó leáuylélek vívódásairól. A szlovenszkói zsidó irodalomnak általában ma még csak a körvonatai látszanak és legfőbb igyekezete, hogy jó fordításokban a jiddis és héber irodalom nagy mestereit ismertesse meg a zsidó olvasókkal.

14882.ht

CÍMSZÓ Szlovenszk zsidósága.Irodalm él

SZÓCIKK Löv Józse Kass polemikus valamin zsid ismeretterjeszt írása nag népszerűségne örvendenek Szene Erzs Nagymihál világ versei kívü néhán mele zsid költemény i ir zsid leáuyléle vívódásairól szlovenszkó zsid irodalomna általába m mé csa körvonata látszana é legfőb igyekezete hog j fordításokba jiddi é hébe irodalo nag mesterei ismertess me zsid olvasókkal

14882.h

CÍMSZ Szlovensz zsidósága.Irodal é

SZÓCIK Lö Józs Kas polemiku valami zsi ismeretterjesz írás na népszerűségn örvendene Szen Erz Nagymihá vilá verse kív néhá mel zsi költemén i zsi leáuylél vívódásairó szlovenszk zsi irodalomn általáb m cs körvonat látszan legfő igyekezet ho fordításokb jidd héb irodal na mestere ismertes m zsi olvasókka

14882.

CÍMS Szlovens zsidósága.Iroda

SZÓCI L Józ Ka polemik valam zs ismeretterjes írá n népszerűség örvenden Sze Er Nagymih vil vers kí néh me zs költemé zs leáuylé vívódásair szlovensz zs irodalom általá c körvona látsza legf igyekeze h fordítások jid hé iroda n mester ismerte zs olvasókk

14882

CÍM Szloven zsidósága.Irod

SZÓC Jó K polemi vala z ismeretterje ír népszerűsé örvende Sz E Nagymi vi ver k né m z költem z leáuyl vívódásai szlovens z irodalo által körvon látsz leg igyekez fordításo ji h irod meste ismert z olvasók

1488

CÍ Szlove zsidósága.Iro

SZÓ J polem val ismeretterj í népszerűs örvend S Nagym v ve n költe leáuy vívódása szloven irodal álta körvo láts le igyeke fordítás j iro mest ismer olvasó