14891.htm

CÍMSZÓ: Szocialista mozgalom

SZÓCIKK: Alpári Gyula hírlapíró és Vágó Béla kiadóhivatali tisztviselő, akiket a párt már régen kizárt. Az előkészítő munkálatokban a pártban némi szerepet játszó zsidók közül csak hárman vettek részt, ezek Somló Dezső kereskedelmi alkalmazott, Rabinovits Bernát ékszerész, volt munkásbiztosító tisztviselők és Szántó Béla magántisztviselő. A harminc megválasztott népbiztos között 17 zsidó származású volt. Ezek nagyrésze nem a szocialista pártból került ki. A zsidó származású népbiztosok Landler Jenő és Vágó Béla belügyi, Hamburger Jenő földmívelésügyi, Varga Jenő és Székely Béla pénzügyi, Kunfi Zsigmond közoktatásügyi, Kun Béla külügyi, Landler Jenő és Rákosi Mátyás kereskedelemügyi, Pogány József, Szántó Béla és Szamueli Tibor hadügyi, Rónai Zoltán igazságügyi, Böhm Vilmos és Hevesi Gyula szocializálási, Kalmár Henrik német és Erdélyi Mór közélelmezési népbiztosak. Magyarország munkássága nem volt bolsevista, természetesen a zsidó munkásság sem, a vezetői még kevésbbó, s a szakszervezetek vezetői közül a legtöbbet félre is állították, így a zsidó Buchingert és Rothensteint is. Azok, akik a helyükön maradtak, előkészítették a bolsevizmus bukását, amint ezt Jászai könyvében (A szakszervezeti mozgalom története) meg is állapítja. A diktatúra alatt összejöttek a szakszervezetek vezetői, hogy megállapítsák, miként lehet a bolsevizmust megdönteni. Ebben a mozgalomban vezető szerepet vittek: Jászai Samu, Preusz Mór, Wiesenberger Vilmos és a zsidó munkásság feszült érdeklődéssel figyelte az akciót. A diktatúra bukása után. Midőn a bolsevizmus bukása után újból megindul a szakszervezeti és szociáldemokrata szervező munka, az újjáépítésnél újra ott találhatók a zsidó származású szociáldemokraták is. Az ellenforradalom áldozata lett - többek között - Somogyi Béla (1. o.) tanár, a Népszava szerkesztője, aki zsidó származású volt. 1922-ben résztvett a szocialista párt az országgyűlési választásokon és a parlamentbe bekerült 25 képviselő között hatan zsidó származásúak. Ezek: Györki Imre, Jászai Samu, Pikler Emil, Propper Sándor, Rothenstein Mór és Várnai Dániel. A második parlamenti választáson 14 szocialista képviselő került a parlamentbe, akik közül 4 - Györki Imre, Propper Sándor, Rothenstein Mór és Várnai Dániel - zsidó származású. Résztvett a szocialista párt a községi választásokban is a polgári ellenzéki pártokkal szövetkezve és 53 tagját hozta be a főváros községi képviseletébe, akik között a következő 24 zsidó származású: Bánóczi László író, Berkes Jenő orvos, Biró Dezső könyvkötő, Büchler József párttitkár, Csillag Ferenc nyomdász, Deutsch Jenő egyesületi titkár, Farkas Zoltán ügyvéd, Márton szabó, Gál Benő a szaktanács titkára, Garai Ármin gépész, Gonda Béla ügyvéd. Györki Imre ügyvéd, Halász Alfréd nyomdász, Horovitz Gábor famunkás, Kiss Jenő ügyvéd, Kertész Miklós egyesületi titkár, Lévai Sándor nyomdász, Propper Sándor famunkás, Reisz Mór húsipari munkás, Révész Mihály szerkesztő, Révész Zsigmond nyomdász, Schwarcz Márkus szabó, Steinherz Simon villanyszerelő, Stern Szerén tanítónő, Wiesenberger Vilmos nyomdász, Weisz Lipót famunkás. A pártvezetőség jelenlegi tagjai között Propper Sándor, Horovitz Gábor, Deutsch Jenő, Mónus Illés, az ellenőrző bizottságban pedig Kertész Miklós zsidók. A párttitkárság alkalmazottai között Mónus Illés a parlamenti frakció, Büchler József a községi frakció titkára s Pajor Rudolf az oktatás vezetője zsidó származásúak. A pártlapok szerkesztői sorában zsidó származású Grossmann Miksa, Somogyi Béla, Weltner Jakab. A Szocializmus, a párt tudományos folyóiratának szerkesztői között pedig Kunfi Zsigmond, Rónai Zoltán, Varga Jenő, Várnai Dániel és Révész Mihály zsidók. A párt publicistái és előadói között igen sok a zsidó származású, akik között a már felsoroltakon kívül megemlíthető: Alpári Gyula hírlapíró, Balázs Emil v. táblabíró, Bánóczi Dénes ügyvéd, Bárd Imre író, Braun Soma és Braun Róbert tanár, Brod Miksa orvos, Buchingerné Ladányi Szerén tanárnő, Báron Ede szerkesztő, Czobel Ernő tanár, Diener-Dénes József író, Dóczi Gyula hírlapíró, Faragó László tisztviselő, Fenyves Andor tanár, Fried Margit (Ego) írónő, Gergely Győző író, Gergely Sándor író, Göndör Ferenc hírlapíró, Hajdú Henrik író, Kaufmann Pál orvos, Keleti Adolf tanár, Ladányi Ármin ügyvéd, Lévai Oszkár magántisztviselő, Mérő Gyula ügyvéd, Ormos Ede író, Pongrácz Jenő ügyvéd, Rácz Gyula tanár, Silberberg Ignác hírlapíró, Szabó Ervin, Tieder Zsigmond hírlapíró, Timár Miklós ügyvéd, Vándor Pál író.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4891. címszó a lexikon => 859. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14891.htm

CÍMSZÓ: Szocialista mozgalom

SZÓCIKK: Alpári Gyula hírlapíró és Vágó Béla kiadóhivatali tisztviselő, akiket a párt már régen kizárt. Az előkészítő munkálatokban a pártban némi szerepet játszó zsidók közül csak hárman vettek részt, ezek Somló Dezső kereskedelmi alkalmazott, Rabinovits Bernát ékszerész, volt munkásbiztosító tisztviselők és Szántó Béla magántisztviselő. A harminc megválasztott népbiztos között 17 zsidó származású volt. Ezek nagyrésze nem a szocialista pártból került ki. A zsidó származású népbiztosok Landler Jenő és Vágó Béla belügyi, Hamburger Jenő földmívelésügyi, Varga Jenő és Székely Béla pénzügyi, Kunfi Zsigmond közoktatásügyi, Kun Béla külügyi, Landler Jenő és Rákosi Mátyás kereskedelemügyi, Pogány József, Szántó Béla és Szamueli Tibor hadügyi, Rónai Zoltán igazságügyi, Böhm Vilmos és Hevesi Gyula szocializálási, Kalmár Henrik német és Erdélyi Mór közélelmezési népbiztosak. Magyarország munkássága nem volt bolsevista, természetesen a zsidó munkásság sem, a vezetői még kevésbbó, s a szakszervezetek vezetői közül a legtöbbet félre is állították, így a zsidó Buchingert és Rothensteint is. Azok, akik a helyükön maradtak, előkészítették a bolsevizmus bukását, amint ezt Jászai könyvében A szakszervezeti mozgalom története meg is állapítja. A diktatúra alatt összejöttek a szakszervezetek vezetői, hogy megállapítsák, miként lehet a bolsevizmust megdönteni. Ebben a mozgalomban vezető szerepet vittek: Jászai Samu, Preusz Mór, Wiesenberger Vilmos és a zsidó munkásság feszült érdeklődéssel figyelte az akciót. A diktatúra bukása után. Midőn a bolsevizmus bukása után újból megindul a szakszervezeti és szociáldemokrata szervező munka, az újjáépítésnél újra ott találhatók a zsidó származású szociáldemokraták is. Az ellenforradalom áldozata lett - többek között - Somogyi Béla 1. o. tanár, a Népszava szerkesztője, aki zsidó származású volt. 1922-ben résztvett a szocialista párt az országgyűlési választásokon és a parlamentbe bekerült 25 képviselő között hatan zsidó származásúak. Ezek: Györki Imre, Jászai Samu, Pikler Emil, Propper Sándor, Rothenstein Mór és Várnai Dániel. A második parlamenti választáson 14 szocialista képviselő került a parlamentbe, akik közül 4 - Györki Imre, Propper Sándor, Rothenstein Mór és Várnai Dániel - zsidó származású. Résztvett a szocialista párt a községi választásokban is a polgári ellenzéki pártokkal szövetkezve és 53 tagját hozta be a főváros községi képviseletébe, akik között a következő 24 zsidó származású: Bánóczi László író, Berkes Jenő orvos, Biró Dezső könyvkötő, Büchler József párttitkár, Csillag Ferenc nyomdász, Deutsch Jenő egyesületi titkár, Farkas Zoltán ügyvéd, Márton szabó, Gál Benő a szaktanács titkára, Garai Ármin gépész, Gonda Béla ügyvéd. Györki Imre ügyvéd, Halász Alfréd nyomdász, Horovitz Gábor famunkás, Kiss Jenő ügyvéd, Kertész Miklós egyesületi titkár, Lévai Sándor nyomdász, Propper Sándor famunkás, Reisz Mór húsipari munkás, Révész Mihály szerkesztő, Révész Zsigmond nyomdász, Schwarcz Márkus szabó, Steinherz Simon villanyszerelő, Stern Szerén tanítónő, Wiesenberger Vilmos nyomdász, Weisz Lipót famunkás. A pártvezetőség jelenlegi tagjai között Propper Sándor, Horovitz Gábor, Deutsch Jenő, Mónus Illés, az ellenőrző bizottságban pedig Kertész Miklós zsidók. A párttitkárság alkalmazottai között Mónus Illés a parlamenti frakció, Büchler József a községi frakció titkára s Pajor Rudolf az oktatás vezetője zsidó származásúak. A pártlapok szerkesztői sorában zsidó származású Grossmann Miksa, Somogyi Béla, Weltner Jakab. A Szocializmus, a párt tudományos folyóiratának szerkesztői között pedig Kunfi Zsigmond, Rónai Zoltán, Varga Jenő, Várnai Dániel és Révész Mihály zsidók. A párt publicistái és előadói között igen sok a zsidó származású, akik között a már felsoroltakon kívül megemlíthető: Alpári Gyula hírlapíró, Balázs Emil v. táblabíró, Bánóczi Dénes ügyvéd, Bárd Imre író, Braun Soma és Braun Róbert tanár, Brod Miksa orvos, Buchingerné Ladányi Szerén tanárnő, Báron Ede szerkesztő, Czobel Ernő tanár, Diener-Dénes József író, Dóczi Gyula hírlapíró, Faragó László tisztviselő, Fenyves Andor tanár, Fried Margit Ego írónő, Gergely Győző író, Gergely Sándor író, Göndör Ferenc hírlapíró, Hajdú Henrik író, Kaufmann Pál orvos, Keleti Adolf tanár, Ladányi Ármin ügyvéd, Lévai Oszkár magántisztviselő, Mérő Gyula ügyvéd, Ormos Ede író, Pongrácz Jenő ügyvéd, Rácz Gyula tanár, Silberberg Ignác hírlapíró, Szabó Ervin, Tieder Zsigmond hírlapíró, Timár Miklós ügyvéd, Vándor Pál író.

14891.ht

CÍMSZÓ Szocialist mozgalo

SZÓCIKK Alpár Gyul hírlapír é Vág Bél kiadóhivatal tisztviselő akike pár má rége kizárt A előkészít munkálatokba pártba ném szerepe játsz zsidó közü csa hárma vette részt eze Soml Dezs kereskedelm alkalmazott Rabinovit Berná ékszerész vol munkásbiztosít tisztviselő é Szánt Bél magántisztviselő harmin megválasztot népbizto közöt 1 zsid származás volt Eze nagyrész ne szocialist pártbó kerül ki zsid származás népbiztoso Landle Jen é Vág Bél belügyi Hamburge Jen földmívelésügyi Varg Jen é Székel Bél pénzügyi Kunf Zsigmon közoktatásügyi Ku Bél külügyi Landle Jen é Rákos Mátyá kereskedelemügyi Pogán József Szánt Bél é Szamuel Tibo hadügyi Róna Zoltá igazságügyi Böh Vilmo é Heves Gyul szocializálási Kalmá Henri néme é Erdély Mó közélelmezés népbiztosak Magyarorszá munkásság ne vol bolsevista természetese zsid munkássá sem vezető mé kevésbbó szakszervezete vezető közü legtöbbe félr i állították íg zsid Buchinger é Rothenstein is Azok aki helyükö maradtak előkészítetté bolsevizmu bukását amin ez Jásza könyvébe szakszervezet mozgalo történet me i állapítja diktatúr alat összejötte szakszervezete vezetői hog megállapítsák mikén lehe bolsevizmus megdönteni Ebbe mozgalomba vezet szerepe vittek Jásza Samu Preus Mór Wiesenberge Vilmo é zsid munkássá feszül érdeklődésse figyelt a akciót diktatúr bukás után Midő bolsevizmu bukás utá újbó megindu szakszervezet é szociáldemokrat szervez munka a újjáépítésné újr ot található zsid származás szociáldemokratá is A ellenforradalo áldozat let többe közöt Somogy Bél 1 o tanár Népszav szerkesztője ak zsid származás volt 1922-be résztvet szocialist pár a országgyűlés választásoko é parlamentb bekerül 2 képvisel közöt hata zsid származásúak Ezek Györk Imre Jásza Samu Pikle Emil Proppe Sándor Rothenstei Mó é Várna Dániel másodi parlament választáso 1 szocialist képvisel kerül parlamentbe aki közü Györk Imre Proppe Sándor Rothenstei Mó é Várna Dánie zsid származású Résztvet szocialist pár község választásokba i polgár ellenzék pártokka szövetkezv é 5 tagjá hozt b főváro község képviseletébe aki közöt következ 2 zsid származású Bánócz Lászl író Berke Jen orvos Bir Dezs könyvkötő Büchle Józse párttitkár Csilla Feren nyomdász Deutsc Jen egyesület titkár Farka Zoltá ügyvéd Márto szabó Gá Ben szaktanác titkára Gara Ármi gépész Gond Bél ügyvéd Györk Imr ügyvéd Halás Alfré nyomdász Horovit Gábo famunkás Kis Jen ügyvéd Kertés Mikló egyesület titkár Léva Sándo nyomdász Proppe Sándo famunkás Reis Mó húsipar munkás Révés Mihál szerkesztő Révés Zsigmon nyomdász Schwarc Márku szabó Steinher Simo villanyszerelő Ster Szeré tanítónő Wiesenberge Vilmo nyomdász Weis Lipó famunkás pártvezetősé jelenleg tagja közöt Proppe Sándor Horovit Gábor Deutsc Jenő Mónu Illés a ellenőrz bizottságba pedi Kertés Mikló zsidók párttitkársá alkalmazotta közöt Mónu Illé parlament frakció Büchle Józse község frakci titkár Pajo Rudol a oktatá vezetőj zsid származásúak pártlapo szerkesztő sorába zsid származás Grossman Miksa Somogy Béla Weltne Jakab Szocializmus pár tudományo folyóiratána szerkesztő közöt pedi Kunf Zsigmond Róna Zoltán Varg Jenő Várna Dánie é Révés Mihál zsidók pár publicistá é előadó közöt ige so zsid származású aki közöt má felsoroltako kívü megemlíthető Alpár Gyul hírlapíró Baláz Emi v táblabíró Bánócz Déne ügyvéd Bár Imr író Brau Som é Brau Róber tanár Bro Miks orvos Buchingern Ladány Szeré tanárnő Báro Ed szerkesztő Czobe Ern tanár Diener-Déne Józse író Dócz Gyul hírlapíró Farag Lászl tisztviselő Fenyve Ando tanár Frie Margi Eg írónő Gergel Győz író Gergel Sándo író Göndö Feren hírlapíró Hajd Henri író Kaufman Pá orvos Kelet Adol tanár Ladány Ármi ügyvéd Léva Oszká magántisztviselő Mér Gyul ügyvéd Ormo Ed író Pongrác Jen ügyvéd Rác Gyul tanár Silberber Igná hírlapíró Szab Ervin Tiede Zsigmon hírlapíró Timá Mikló ügyvéd Vándo Pá író

14891.h

CÍMSZ Szocialis mozgal

SZÓCIK Alpá Gyu hírlapí Vá Bé kiadóhivata tisztvisel akik pá m rég kizár előkészí munkálatokb pártb né szerep játs zsid köz cs hárm vett rész ez Som Dez kereskedel alkalmazot Rabinovi Bern ékszerés vo munkásbiztosí tisztvisel Szán Bé magántisztvisel harmi megválaszto népbizt közö zsi származá vol Ez nagyrés n szocialis pártb kerü k zsi származá népbiztos Landl Je Vá Bé belügy Hamburg Je földmívelésügy Var Je Széke Bé pénzügy Kun Zsigmo közoktatásügy K Bé külügy Landl Je Ráko Máty kereskedelemügy Pogá Józse Szán Bé Szamue Tib hadügy Rón Zolt igazságügy Bö Vilm Heve Gyu szocializálás Kalm Henr ném Erdél M közélelmezé népbiztosa Magyarorsz munkássá n vo bolsevist természetes zsi munkáss se vezet m kevésbb szakszervezet vezet köz legtöbb fél állítottá í zsi Buchinge Rothenstei i Azo ak helyük maradta előkészített bolsevizm bukásá ami e Jász könyvéb szakszerveze mozgal történe m állapítj diktatú ala összejött szakszervezet vezető ho megállapítsá miké leh bolsevizmu megdönten Ebb mozgalomb veze szerep vitte Jász Sam Preu Mó Wiesenberg Vilm zsi munkáss feszü érdeklődéss figyel akció diktatú buká utá Mid bolsevizm buká ut újb megind szakszerveze szociáldemokra szerve munk újjáépítésn új o találhat zsi származá szociáldemokrat i ellenforradal áldoza le több közö Somog Bé taná Népsza szerkesztőj a zsi származá vol 1922-b résztve szocialis pá országgyűlé választások parlament bekerü képvise közö hat zsi származásúa Eze Györ Imr Jász Sam Pikl Emi Propp Sándo Rothenste M Várn Dánie másod parlamen választás szocialis képvise kerü parlamentb ak köz Györ Imr Propp Sándo Rothenste M Várn Dáni zsi származás Résztve szocialis pá közsé választásokb polgá ellenzé pártokk szövetkez tagj hoz fővár közsé képviseletéb ak közö követke zsi származás Bánóc Lász ír Berk Je orvo Bi Dez könyvköt Büchl Józs párttitká Csill Fere nyomdás Deuts Je egyesüle titká Fark Zolt ügyvé Márt szab G Be szaktaná titkár Gar Árm gépés Gon Bé ügyvé Györ Im ügyvé Halá Alfr nyomdás Horovi Gáb famunká Ki Je ügyvé Kerté Mikl egyesüle titká Lév Sánd nyomdás Propp Sánd famunká Rei M húsipa munká Révé Mihá szerkeszt Révé Zsigmo nyomdás Schwar Márk szab Steinhe Sim villanyszerel Ste Szer tanítón Wiesenberg Vilm nyomdás Wei Lip famunká pártvezetős jelenle tagj közö Propp Sándo Horovi Gábo Deuts Jen Món Illé ellenőr bizottságb ped Kerté Mikl zsidó párttitkárs alkalmazott közö Món Ill parlamen frakci Büchl Józs közsé frakc titká Paj Rudo oktat vezető zsi származásúa pártlap szerkeszt soráb zsi származá Grossma Miks Somog Bél Weltn Jaka Szocializmu pá tudomány folyóiratán szerkeszt közö ped Kun Zsigmon Rón Zoltá Var Jen Várn Dáni Révé Mihá zsidó pá publicist előad közö ig s zsi származás ak közö m felsoroltak kív megemlíthet Alpá Gyu hírlapír Balá Em táblabír Bánóc Dén ügyvé Bá Im ír Bra So Bra Róbe taná Br Mik orvo Buchinger Ladán Szer tanárn Bár E szerkeszt Czob Er taná Diener-Dén Józs ír Dóc Gyu hírlapír Fara Lász tisztvisel Fenyv And taná Fri Marg E írón Gerge Győ ír Gerge Sánd ír Gönd Fere hírlapír Haj Henr ír Kaufma P orvo Kele Ado taná Ladán Árm ügyvé Lév Oszk magántisztvisel Mé Gyu ügyvé Orm E ír Pongrá Je ügyvé Rá Gyu taná Silberbe Ign hírlapír Sza Ervi Tied Zsigmo hírlapír Tim Mikl ügyvé Vánd P ír

14891.

CÍMS Szociali mozga

SZÓCI Alp Gy hírlap V B kiadóhivat tisztvise aki p ré kizá előkész munkálatok párt n szere ját zsi kö c hár vet rés e So De kereskede alkalmazo Rabinov Ber ékszeré v munkásbiztos tisztvise Szá B magántisztvise harm megválaszt népbiz köz zs származ vo E nagyré szociali párt ker zs származ népbizto Land J V B belüg Hambur J földmívelésüg Va J Szék B pénzüg Ku Zsigm közoktatásüg B külüg Land J Rák Mát kereskedelemüg Pog Józs Szá B Szamu Ti hadüg Ró Zol igazságüg B Vil Hev Gy szocializálá Kal Hen né Erdé közélelmez népbiztos Magyarors munkáss v bolsevis természete zs munkás s veze kevésb szakszerveze veze kö legtöb fé állított zs Buching Rothenste Az a helyü maradt előkészítet bolseviz bukás am Jás könyvé szakszervez mozga történ állapít diktat al összejöt szakszerveze vezet h megállapíts mik le bolsevizm megdönte Eb mozgalom vez szere vitt Jás Sa Pre M Wiesenber Vil zs munkás fesz érdeklődés figye akci diktat buk ut Mi bolseviz buk u új megin szakszervez szociáldemokr szerv mun újjáépítés ú találha zs származ szociáldemokra ellenforrada áldoz l töb köz Somo B tan Népsz szerkesztő zs származ vo 1922- résztv szociali p országgyűl választáso parlamen beker képvis köz ha zs származású Ez Gyö Im Jás Sa Pik Em Prop Sánd Rothenst Vár Dáni máso parlame választá szociali képvis ker parlament a kö Gyö Im Prop Sánd Rothenst Vár Dán zs származá Résztv szociali p közs választások polg ellenz pártok szövetke tag ho fővá közs képviseleté a köz követk zs származá Bánó Lás í Ber J orv B De könyvkö Büch Józ párttitk Csil Fer nyomdá Deut J egyesül titk Far Zol ügyv Már sza B szaktan titká Ga Ár gépé Go B ügyv Gyö I ügyv Hal Alf nyomdá Horov Gá famunk K J ügyv Kert Mik egyesül titk Lé Sán nyomdá Prop Sán famunk Re húsip munk Rév Mih szerkesz Rév Zsigm nyomdá Schwa Már sza Steinh Si villanyszere St Sze tanító Wiesenber Vil nyomdá We Li famunk pártvezető jelenl tag köz Prop Sánd Horov Gáb Deut Je Mó Ill ellenő bizottság pe Kert Mik zsid párttitkár alkalmazot köz Mó Il parlame frakc Büch Józ közs frak titk Pa Rud okta vezet zs származású pártla szerkesz sorá zs származ Grossm Mik Somo Bé Welt Jak Szocializm p tudomán folyóiratá szerkesz köz pe Ku Zsigmo Ró Zolt Va Je Vár Dán Rév Mih zsid p publicis előa köz i zs származá a köz felsorolta kí megemlíthe Alp Gy hírlapí Bal E táblabí Bánó Dé ügyv B I í Br S Br Rób tan B Mi orv Buchinge Ladá Sze tanár Bá szerkesz Czo E tan Diener-Dé Józ í Dó Gy hírlapí Far Lás tisztvise Feny An tan Fr Mar író Gerg Gy í Gerg Sán í Gön Fer hírlapí Ha Hen í Kaufm orv Kel Ad tan Ladá Ár ügyv Lé Osz magántisztvise M Gy ügyv Or í Pongr J ügyv R Gy tan Silberb Ig hírlapí Sz Erv Tie Zsigm hírlapí Ti Mik ügyv Ván í

14891

CÍM Szocial mozg

SZÓC Al G hírla kiadóhiva tisztvis ak r kiz előkés munkálato pár szer já zs k há ve ré S D keresked alkalmaz Rabino Be ékszer munkásbizto tisztvis Sz magántisztvis har megválasz népbi kö z szárma v nagyr szocial pár ke z szárma népbizt Lan belü Hambu földmívelésü V Szé pénzü K Zsig közoktatásü külü Lan Rá Má kereskedelemü Po Józ Sz Szam T hadü R Zo igazságü Vi He G szocializál Ka He n Erd közélelme népbizto Magyaror munkás bolsevi természet z munká vez kevés szakszervez vez k legtö f állítot z Buchin Rothenst A hely marad előkészíte bolsevi buká a Já könyv szakszerve mozg törté állapí dikta a összejö szakszervez veze megállapít mi l bolseviz megdönt E mozgalo ve szer vit Já S Pr Wiesenbe Vi z munká fes érdeklődé figy akc dikta bu u M bolsevi bu ú megi szakszerve szociáldemok szer mu újjáépíté találh z szárma szociáldemokr ellenforrad áldo tö kö Som ta Néps szerkeszt z szárma v 1922 részt szocial országgyű választás parlame beke képvi kö h z származás E Gy I Já S Pi E Pro Sán Rothens Vá Dán más parlam választ szocial képvi ke parlamen k Gy I Pro Sán Rothens Vá Dá z származ Részt szocial köz választáso pol ellen párto szövetk ta h főv köz képviselet kö követ z származ Bán Lá Be or D könyvk Büc Jó párttit Csi Fe nyomd Deu egyesü tit Fa Zo ügy Má sz szakta titk G Á gép G ügy Gy ügy Ha Al nyomd Horo G famun ügy Ker Mi egyesü tit L Sá nyomd Pro Sá famun R húsi mun Ré Mi szerkes Ré Zsig nyomd Schw Má sz Stein S villanyszer S Sz tanít Wiesenbe Vi nyomd W L famun pártvezet jelen ta kö Pro Sán Horo Gá Deu J M Il ellen bizottsá p Ker Mi zsi párttitká alkalmazo kö M I parlam frak Büc Jó köz fra tit P Ru okt veze z származás pártl szerkes sor z szárma Gross Mi Som B Wel Ja Szocializ tudomá folyóirat szerkes kö p K Zsigm R Zol V J Vá Dá Ré Mi zsi publici elő kö z származ kö felsorolt k megemlíth Al G hírlap Ba táblab Bán D ügy B B Ró ta M or Buching Lad Sz taná B szerkes Cz ta Diener-D Jó D G hírlap Fa Lá tisztvis Fen A ta F Ma ír Ger G Ger Sá Gö Fe hírlap H He Kauf or Ke A ta Lad Á ügy L Os magántisztvis G ügy O Pong ügy G ta Silber I hírlap S Er Ti Zsig hírlap T Mi ügy Vá

1489

CÍ Szocia moz

SZÓ A hírl kiadóhiv tisztvi a ki előké munkálat pá sze j z h v r kereske alkalma Rabin B éksze munkásbizt tisztvi S magántisztvi ha megválas népb k szárm nagy szocia pá k szárm népbiz La bel Hamb földmívelés Sz pénz Zsi közoktatás kül La R M kereskedelem P Jó S Sza had Z igazság V H szocializá K H Er közélelm népbizt Magyaro munká bolsev természe munk ve kevé szakszerve ve legt állíto Buchi Rothens hel mara előkészít bolsev buk J köny szakszerv moz tört állap dikt összej szakszerve vez megállapí m bolsevi megdön mozgal v sze vi J P Wiesenb V munk fe érdeklőd fig ak dikt b bolsev b meg szakszerv szociáldemo sze m újjáépít talál szárm szociáldemok ellenforra áld t k So t Nép szerkesz szárm 192 rész szocia országgy választá parlam bek képv k származá G J P Pr Sá Rothen V Dá má parla válasz szocia képv k parlame G Pr Sá Rothen V D szárma Rész szocia kö választás po elle párt szövet t fő kö képvisele k köve szárma Bá L B o könyv Bü J pártti Cs F nyom De egyes ti F Z üg M s szakt tit gé üg G üg H A nyom Hor famu üg Ke M egyes ti S nyom Pr S famu hús mu R M szerke R Zsi nyom Sch M s Stei villanysze S taní Wiesenb V nyom famu pártveze jele t k Pr Sá Hor G De I elle bizotts Ke M zs párttitk alkalmaz k parla fra Bü J kö fr ti R ok vez származá párt szerke so szárm Gros M So We J Szociali tudom folyóira szerke k Zsig Zo V D R M zs public el k szárma k felsorol megemlít A hírla B tábla Bá üg R t o Buchin La S tan szerke C t Diener- J hírla F L tisztvi Fe t M í Ge Ge S G F hírla H Kau o K t La üg O magántisztvi üg Pon üg t Silbe hírla E T Zsi hírla M üg V