14894.htm

CÍMSZÓ: Szofek

SZÓCIKK: Szofek (h.). Gyanú, kétesség valamely rituális kérdésben. Ha a Sz. tórái törvény alá eső ügyben forog fenn, akkor szigorítani kell (szfékó deorajszó lechümre (lehumro). Ha pedig csak talmudi törvény esetében áll elő a kétesség, akkor lehet könnyíteni, kedvezően dönteni (szféko derabbonon lekulo).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4894. címszó a lexikon => 860. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14894.htm

CÍMSZÓ: Szofek

SZÓCIKK: Szofek h. . Gyanú, kétesség valamely rituális kérdésben. Ha a Sz. tórái törvény alá eső ügyben forog fenn, akkor szigorítani kell szfékó deorajszó lechümre lehumro . Ha pedig csak talmudi törvény esetében áll elő a kétesség, akkor lehet könnyíteni, kedvezően dönteni szféko derabbonon lekulo .

14894.ht

CÍMSZÓ Szofe

SZÓCIKK Szofe h Gyanú kétessé valamel rituáli kérdésben H Sz tórá törvén al es ügybe foro fenn akko szigorítan kel szfék deorajsz lechümr lehumr H pedi csa talmud törvén esetébe ál el kétesség akko lehe könnyíteni kedvezőe dönten szfék derabbono lekul

14894.h

CÍMSZ Szof

SZÓCIK Szof Gyan kétess valame rituál kérdésbe S tór törvé a e ügyb for fen akk szigoríta ke szfé deorajs lechüm lehum ped cs talmu törvé esetéb á e kétessé akk leh könnyíten kedvező dönte szfé derabbon leku

14894.

CÍMS Szo

SZÓCI Szo Gya kétes valam rituá kérdésb tó törv ügy fo fe ak szigorít k szf deoraj lechü lehu pe c talm törv eseté kétess ak le könnyíte kedvez dönt szf derabbo lek

14894

CÍM Sz

SZÓC Sz Gy kéte vala ritu kérdés t tör üg f f a szigorí sz deora lech leh p tal tör eset kétes a l könnyít kedve dön sz derabb le

1489

CÍ S

SZÓ S G két val rit kérdé tö ü szigor s deor lec le ta tö ese kéte könnyí kedv dö s derab l