14895.htm

CÍMSZÓ: Szófér

SZEMÉLYNÉV: Szófér Ábrahám

SZÓCIKK: "Szófér, 1. Ábrahám Sámuel (Kszáv Szófér) rabbi, a Chaszam Sz. fia és a pozsonyi rabbi-székben utóda, szüI. Pozsonyban 1815 febr. 11., megh. u. o. 1871 dec. 30. Az édesapja által alapított pozsonyi jesiva ő alatta érte el látogatottságának tetőfokát. Főbb munkái: Kszáv Szófér c. responsum és novellagytijtemény; Kszáv Szófér aggadikus könyv, mely igen népszerű és több kiadást is ért el."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4895. címszó a lexikon => 855. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14895.htm

CÍMSZÓ: Szófér

SZEMÉLYNÉV: Szófér Ábrahám

SZÓCIKK: Szófér, 1. Ábrahám Sámuel Kszáv Szófér rabbi, a Chaszam Sz. fia és a pozsonyi rabbi-székben utóda, szüI. Pozsonyban 1815 febr. 11., megh. u. o. 1871 dec. 30. Az édesapja által alapított pozsonyi jesiva ő alatta érte el látogatottságának tetőfokát. Főbb munkái: Kszáv Szófér c. responsum és novellagytijtemény; Kszáv Szófér aggadikus könyv, mely igen népszerű és több kiadást is ért el.

14895.ht

CÍMSZÓ Szófé

SZEMÉLYNÉV Szófé Ábrahá

SZÓCIKK Szófér 1 Ábrahá Sámue Kszá Szófé rabbi Chasza Sz fi é pozsony rabbi-székbe utóda szüI Pozsonyba 181 febr 11. megh u o 187 dec 30 A édesapj álta alapítot pozsony jesiv alatt ért e látogatottságána tetőfokát Főb munkái Kszá Szófé c responsu é novellagytijtemény Kszá Szófé aggadiku könyv mel ige népszer é töb kiadás i ér el

14895.h

CÍMSZ Szóf

SZEMÉLYNÉ Szóf Ábrah

SZÓCIK Szófé Ábrah Sámu Ksz Szóf rabb Chasz S f pozson rabbi-székb utód szü Pozsonyb 18 feb 11 meg 18 de 3 édesap ált alapíto pozson jesi alat ér látogatottságán tetőfoká Fő munká Ksz Szóf respons novellagytijtemén Ksz Szóf aggadik köny me ig népsze tö kiadá é e

14895.

CÍMS Szó

SZEMÉLYN Szó Ábra

SZÓCI Szóf Ábra Sám Ks Szó rab Chas pozso rabbi-szék utó sz Pozsony 1 fe 1 me 1 d édesa ál alapít pozso jes ala é látogatottságá tetőfok F munk Ks Szó respon novellagytijtemé Ks Szó aggadi kön m i népsz t kiad

14895

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz Ábr

SZÓC Szó Ábr Sá K Sz ra Cha pozs rabbi-szé ut s Pozson f m édes á alapí pozs je al látogatottság tetőfo mun K Sz respo novellagytijtem K Sz aggad kö néps kia

1489

CÍ S

SZEMÉL S Áb

SZÓ Sz Áb S S r Ch poz rabbi-sz u Pozso éde alap poz j a látogatottsá tetőf mu S resp novellagytijte S agga k nép ki