14901.htm

CÍMSZÓ: Szófér

SZEMÉLYNÉV: Szófér Eliézer

SZÓCIKK: Szófér Eliézer. paksi főrabbi, szül. Pozsonyban, megh. Pakson 1902. Pozsonyban tanult és veje volt Unger Joel (1. o.) paksi rabbinak, akinek később 1886. bekövetkezett halála után utóda lett. Előbb rabbihelyettes volt Pakson, majd Kiskun-halason működött 1855-86-ig, attól kezdve Pakson volt főrabbi. Mint hitszónok, nagy hírnévnek örvendett és Jalkut Eliezer c. homiletikus derásái a legolvasottabb enemű müvek közé tartoznak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4901. címszó a lexikon => 860. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14901.htm

CÍMSZÓ: Szófér

SZEMÉLYNÉV: Szófér Eliézer

SZÓCIKK: Szófér Eliézer. paksi főrabbi, szül. Pozsonyban, megh. Pakson 1902. Pozsonyban tanult és veje volt Unger Joel 1. o. paksi rabbinak, akinek később 1886. bekövetkezett halála után utóda lett. Előbb rabbihelyettes volt Pakson, majd Kiskun-halason működött 1855-86-ig, attól kezdve Pakson volt főrabbi. Mint hitszónok, nagy hírnévnek örvendett és Jalkut Eliezer c. homiletikus derásái a legolvasottabb enemű müvek közé tartoznak.

14901.ht

CÍMSZÓ Szófé

SZEMÉLYNÉV Szófé Eliéze

SZÓCIKK Szófé Eliézer paks főrabbi szül Pozsonyban megh Pakso 1902 Pozsonyba tanul é vej vol Unge Joe 1 o paks rabbinak akine későb 1886 bekövetkezet halál utá utód lett Előb rabbihelyette vol Pakson maj Kiskun-halaso működöt 1855-86-ig attó kezdv Pakso vol főrabbi Min hitszónok nag hírnévne örvendet é Jalku Elieze c homiletiku derásá legolvasottab enem müve köz tartoznak

14901.h

CÍMSZ Szóf

SZEMÉLYNÉ Szóf Eliéz

SZÓCIK Szóf Eliéze pak főrabb szü Pozsonyba meg Paks 190 Pozsonyb tanu ve vo Ung Jo pak rabbina akin késő 188 bekövetkeze halá ut utó let Elő rabbihelyett vo Pakso ma Kiskun-halas működö 1855-86-i att kezd Paks vo főrabb Mi hitszóno na hírnévn örvende Jalk Eliez homiletik derás legolvasotta ene müv kö tartozna

14901.

CÍMS Szó

SZEMÉLYN Szó Elié

SZÓCI Szó Eliéz pa főrab sz Pozsonyb me Pak 19 Pozsony tan v v Un J pa rabbin aki kés 18 bekövetkez hal u ut le El rabbihelyet v Paks m Kiskun-hala működ 1855-86- at kez Pak v főrab M hitszón n hírnév örvend Jal Elie homileti derá legolvasott en mü k tartozn

14901

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz Eli

SZÓC Sz Elié p főra s Pozsony m Pa 1 Pozson ta U p rabbi ak ké 1 bekövetke ha u l E rabbihelye Pak Kiskun-hal műkö 1855-86 a ke Pa főra hitszó hírné örven Ja Eli homilet der legolvasot e m tartoz

1490

CÍ S

SZEMÉL S El

SZÓ S Eli főr Pozson P Pozso t rabb a k bekövetk h rabbihely Pa Kiskun-ha műk 1855-8 k P főr hitsz hírn örve J El homile de legolvaso tarto