14902.htm

CÍMSZÓ: Szófér

SZEMÉLYNÉV: Szófér Jiszrael

SZÓCIKK: Szófér Jiszrael Efraim Fisel, hajdúnánási rabbi. A chasszidikus világ elismert tekintélye volt és sokan zarándokoltak hozzá, hogy tanácsot kérjenek tőle és áldásában részesülhessenek. Afszé Orec címen homiletikus munkát irt. Meghalt 1898.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4902. címszó a lexikon => 860. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14902.htm

CÍMSZÓ: Szófér

SZEMÉLYNÉV: Szófér Jiszrael

SZÓCIKK: Szófér Jiszrael Efraim Fisel, hajdúnánási rabbi. A chasszidikus világ elismert tekintélye volt és sokan zarándokoltak hozzá, hogy tanácsot kérjenek tőle és áldásában részesülhessenek. Afszé Orec címen homiletikus munkát irt. Meghalt 1898.

14902.ht

CÍMSZÓ Szófé

SZEMÉLYNÉV Szófé Jiszrae

SZÓCIKK Szófé Jiszrae Efrai Fisel hajdúnánás rabbi chasszidiku vilá elismer tekintély vol é soka zarándokolta hozzá hog tanácso kérjene től é áldásába részesülhessenek Afsz Ore címe homiletiku munká irt Meghal 1898

14902.h

CÍMSZ Szóf

SZEMÉLYNÉ Szóf Jiszra

SZÓCIK Szóf Jiszra Efra Fise hajdúnáná rabb chasszidik vil elisme tekintél vo sok zarándokolt hozz ho tanács kérjen tő áldásáb részesülhessene Afs Or cím homiletik munk ir Megha 189

14902.

CÍMS Szó

SZEMÉLYN Szó Jiszr

SZÓCI Szó Jiszr Efr Fis hajdúnán rab chasszidi vi elism tekinté v so zarándokol hoz h tanác kérje t áldásá részesülhessen Af O cí homileti mun i Megh 18

14902

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz Jisz

SZÓC Sz Jisz Ef Fi hajdúná ra chasszid v elis tekint s zarándoko ho taná kérj áldás részesülhesse A c homilet mu Meg 1

1490

CÍ S

SZEMÉL S Jis

SZÓ S Jis E F hajdún r chasszi eli tekin zarándok h tan kér áldá részesülhess homile m Me