14904.htm

CÍMSZÓ: Szófér

SZEMÉLYNÉV: Szófér Naftali

SZÓCIKK: "Szófér Naftali, pécsújfalusi rabbi, szül. Pozsonyban, megh. Pécsújfalun. Előbb Oroszvárott működött, azután Pécsújfalun. Híres hitszónok és termékeny teológiai író volt. Művei: Maté Naftali (Pozsony 1863); Gevul Bené Naftali (Munkács 1876); Bész Efráim (Munkács 1873); Likuté Bész Efráim I-II. (Munkács 1883) és Miléó Ketórósz."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4904. címszó a lexikon => 860. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14904.htm

CÍMSZÓ: Szófér

SZEMÉLYNÉV: Szófér Naftali

SZÓCIKK: Szófér Naftali, pécsújfalusi rabbi, szül. Pozsonyban, megh. Pécsújfalun. Előbb Oroszvárott működött, azután Pécsújfalun. Híres hitszónok és termékeny teológiai író volt. Művei: Maté Naftali Pozsony 1863 ; Gevul Bené Naftali Munkács 1876 ; Bész Efráim Munkács 1873 ; Likuté Bész Efráim I-II. Munkács 1883 és Miléó Ketórósz.

14904.ht

CÍMSZÓ Szófé

SZEMÉLYNÉV Szófé Naftal

SZÓCIKK Szófé Naftali pécsújfalus rabbi szül Pozsonyban megh Pécsújfalun Előb Oroszvárot működött azutá Pécsújfalun Híre hitszóno é terméken teológia ír volt Művei Mat Naftal Pozson 186 Gevu Ben Naftal Munkác 187 Bés Efrái Munkác 187 Likut Bés Efrái I-II Munkác 188 é Milé Ketórósz

14904.h

CÍMSZ Szóf

SZEMÉLYNÉ Szóf Nafta

SZÓCIK Szóf Naftal pécsújfalu rabb szü Pozsonyba meg Pécsújfalu Elő Oroszváro működöt azut Pécsújfalu Hír hitszón terméke teológi í vol Műve Ma Nafta Pozso 18 Gev Be Nafta Munká 18 Bé Efrá Munká 18 Liku Bé Efrá I-I Munká 18 Mil Ketórós

14904.

CÍMS Szó

SZEMÉLYN Szó Naft

SZÓCI Szó Nafta pécsújfal rab sz Pozsonyb me Pécsújfal El Oroszvár működö azu Pécsújfal Hí hitszó termék teológ vo Műv M Naft Pozs 1 Ge B Naft Munk 1 B Efr Munk 1 Lik B Efr I- Munk 1 Mi Ketóró

14904

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz Naf

SZÓC Sz Naft pécsújfa ra s Pozsony m Pécsújfa E Oroszvá működ az Pécsújfa H hitsz termé teoló v Mű Naf Poz G Naf Mun Ef Mun Li Ef I Mun M Ketór

1490

CÍ S

SZEMÉL S Na

SZÓ S Naf pécsújf r Pozson Pécsújf Oroszv műkö a Pécsújf hits term teol M Na Po Na Mu E Mu L E Mu Ketó