14905.htm

CÍMSZÓ: Szófér

SZEMÉLYNÉV: Szófér Simon

SZÓCIKK: Szófér Simon, rabbi a Chaszam Sz. fia, szül. Pozsonyban 1821., megh. Krakkóban 1883.1842-tól nagymártoni rabbi, 1860. hívták meg a krakkói rabbiszékbe. Rabbinikus tekintélye az egész galíciai területre kiterjedt, sőt a külföldre is. 1879. a Reichstag tagjává választották, hol szintén nagy tekintélyben állott. 1840-ben Machziké Hadasz címen hetilapot adott ki, mely a zsidó vallási és községi ügyekkel foglalkozott. A lap még 1912. megjelent, mint a galíciai chaszid-rabbik hivatalos orgánuma.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4905. címszó a lexikon => 861. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14905.htm

CÍMSZÓ: Szófér

SZEMÉLYNÉV: Szófér Simon

SZÓCIKK: Szófér Simon, rabbi a Chaszam Sz. fia, szül. Pozsonyban 1821., megh. Krakkóban 1883.1842-tól nagymártoni rabbi, 1860. hívták meg a krakkói rabbiszékbe. Rabbinikus tekintélye az egész galíciai területre kiterjedt, sőt a külföldre is. 1879. a Reichstag tagjává választották, hol szintén nagy tekintélyben állott. 1840-ben Machziké Hadasz címen hetilapot adott ki, mely a zsidó vallási és községi ügyekkel foglalkozott. A lap még 1912. megjelent, mint a galíciai chaszid-rabbik hivatalos orgánuma.

14905.ht

CÍMSZÓ Szófé

SZEMÉLYNÉV Szófé Simo

SZÓCIKK Szófé Simon rabb Chasza Sz fia szül Pozsonyba 1821. megh Krakkóba 1883.1842-tó nagymárton rabbi 1860 hívtá me krakkó rabbiszékbe Rabbiniku tekintély a egés galícia területr kiterjedt ső külföldr is 1879 Reichsta tagjáv választották ho szinté nag tekintélybe állott 1840-be Machzik Hadas címe hetilapo adot ki mel zsid vallás é község ügyekke foglalkozott la mé 1912 megjelent min galícia chaszid-rabbi hivatalo orgánuma

14905.h

CÍMSZ Szóf

SZEMÉLYNÉ Szóf Sim

SZÓCIK Szóf Simo rab Chasz S fi szü Pozsonyb 1821 meg Krakkób 1883.1842-t nagymárto rabb 186 hívt m krakk rabbiszékb Rabbinik tekintél egé galíci terület kiterjed s külföld i 187 Reichst tagjá választottá h szint na tekintélyb állot 1840-b Machzi Hada cím hetilap ado k me zsi vallá közsé ügyekk foglalkozot l m 191 megjelen mi galíci chaszid-rabb hivatal orgánum

14905.

CÍMS Szó

SZEMÉLYN Szó Si

SZÓCI Szó Sim ra Chas f sz Pozsony 182 me Krakkó 1883.1842- nagymárt rab 18 hív krak rabbiszék Rabbini tekinté eg galíc terüle kiterje külföl 18 Reichs tagj választott szin n tekintély állo 1840- Machz Had cí hetila ad m zs vall közs ügyek foglalkozo 19 megjele m galíc chaszid-rab hivata orgánu

14905

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz S

SZÓC Sz Si r Cha s Pozson 18 m Krakk 1883.1842 nagymár ra 1 hí kra rabbiszé Rabbin tekint e galí terül kiterj külfö 1 Reich tag választot szi tekintél áll 1840 Mach Ha c hetil a z val köz ügye foglalkoz 1 megjel galí chaszid-ra hivat orgán

1490

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S S Ch Pozso 1 Krak 1883.184 nagymá r h kr rabbisz Rabbi tekin gal terü kiter külf Reic ta választo sz tekinté ál 184 Mac H heti va kö ügy foglalko megje gal chaszid-r hiva orgá