14914.htm

CÍMSZÓ: Szöllős

SZEMÉLYNÉV: Szöllős Gyula

SZÓCIKK: Szőllős Gyula, író és hírlapíró, szül. Budapesten 1879. Temesváron és Budapesten volt újságíró, ahol Neues Pester Volksblatt szerkesztőségében dolgozott. Jelenleg a Kassai Napló munkatársa és állandó dolgozó társa a Prager Tageblattnak, ahol számos fordítását jelenttette meg. Ismert német újságíró és fordító.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4914. címszó a lexikon => 863. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14914.htm

CÍMSZÓ: Szöllős

SZEMÉLYNÉV: Szöllős Gyula

SZÓCIKK: Szőllős Gyula, író és hírlapíró, szül. Budapesten 1879. Temesváron és Budapesten volt újságíró, ahol Neues Pester Volksblatt szerkesztőségében dolgozott. Jelenleg a Kassai Napló munkatársa és állandó dolgozó társa a Prager Tageblattnak, ahol számos fordítását jelenttette meg. Ismert német újságíró és fordító.

14914.ht

CÍMSZÓ Szöllő

SZEMÉLYNÉV Szöllő Gyul

SZÓCIKK Szőllő Gyula ír é hírlapíró szül Budapeste 1879 Temesváro é Budapeste vol újságíró aho Neue Peste Volksblat szerkesztőségébe dolgozott Jelenle Kassa Napl munkatárs é álland dolgoz társ Prage Tageblattnak aho számo fordításá jelenttett meg Ismer néme újságír é fordító

14914.h

CÍMSZ Szöll

SZEMÉLYNÉ Szöll Gyu

SZÓCIK Szőll Gyul í hírlapír szü Budapest 187 Temesvár Budapest vo újságír ah Neu Pest Volksbla szerkesztőségéb dolgozot Jelenl Kass Nap munkatár állan dolgo tár Prag Tageblattna ah szám fordítás jelenttet me Isme ném újságí fordít

14914.

CÍMS Szöl

SZEMÉLYN Szöl Gy

SZÓCI Szől Gyu hírlapí sz Budapes 18 Temesvá Budapes v újságí a Ne Pes Volksbl szerkesztőségé dolgozo Jelen Kas Na munkatá álla dolg tá Pra Tageblattn a szá fordítá jelentte m Ism né újság fordí

14914

CÍM Szö

SZEMÉLY Szö G

SZÓC Sző Gy hírlap s Budape 1 Temesv Budape újság N Pe Volksb szerkesztőség dolgoz Jele Ka N munkat áll dol t Pr Tageblatt sz fordít jelentt Is n újsá ford

1491

CÍ Sz

SZEMÉL Sz

SZÓ Sz G hírla Budap Temes Budap újsá P Volks szerkesztősé dolgo Jel K munka ál do P Tageblat s fordí jelent I újs for