14916.htm

CÍMSZÓ: Szolnok

SZÓCIKK: Szolnok, rend. tan. város Jász-Nagykun-Szolnok vm. 32,539 lak. Az első zsidó családok 1830 körül telepedtek le Sz.-on. Előbb csak, mint vásáros kereskedők juthattak el a városba, de a fennálló rendeletek értelmében még az éjszaka beállta előtt távozniok kellett Sz.-ról. 1818 ban már 60 - 80 család lakott Sz.-on, úgy, hogy 1850. már meg is alakult a hitközség. Anyakönyvét 1851- től kezdve vezetik, de az első függelékében fel van jegyezve, hogy 1830-tól a születések száma 88. A hitközség első vezetője Böhm Vilmos volt, míg a papi és kántori teendőket Morgenstern Ignác látta el. Az első rabbit 1854. választották a nagymüveltségü Klein Elkán személyében, aki a hitélet és a hitközség fejlesztése terén nagy eredményeket ért el. A hitközségnek, mely annak idején kongresszusi jelleget nyert, két temploma van. A régi templomot, mely 1850. épült, jelenleg az Orthodox Imaegyesület használja, míg 1898. Baumhorn Lipót (1. o.) tervei szerint felépült a díszes új templom, melynek költségeihez nagyobb összeggel járult hozzá Sz. városa. A hitközség 1857. létesítette 4 tanerős népiskoláját s 1925. Kálmán Elek kultuszelőljáró kezdeményezésére megnyílt a Talmud-Tóra is, melyben a felsőbb oktatást Heves Kornél (1. o.) főrabbi látja el, akit munkájában Reichard Miksa hitoktató támogat. A Talmud-Tóra keretében működik a hitközség Bibliai Ösztöndíj intézménye is, mely 1922-től jutalomban részesíti a héber nyelvben és a talmud-tudományban legjobb előmenetelt tett ifjakat. A Tal-mud-Tórának van ezenkívül egy Banmevah tanfolyama is. A Sz. i hitközség ritka szép fejlődését első sorban agilis és rátermett elnökeinek köszönheti. Az elnökök sorából kiemelkedik néhai Lippe Vilmos táblai bíró, aki 1897. lett a hitközség elnöke. Az ő érdeme nagyrészt, hogy felépült a új templom, ugyancsak neki köszönhető, hogy a hitközségben nem állott beszakadás. Az orthodoxok Lippe Vilmos közbenjárására nem tömörültek külön hitközségbe, hanem csak ima-egyesületet alakítottak és az anyahitközség átengedte számukra régi templomát. Lippét Vámos Géza és Kerényi Samu követték az elnöki székben s a háborús és forradalmi években mindketten áldásos tevékenységet fejtettek ki. 1921 óta Komor Arnold nyug. miniszteri tanácsos a hitközség elnöke, aki nagy tudással és hozzáértéssel vezeti vallásos és társadalmi életét. Klein Elkán után Schwarc Lázár és Friedlieber Ignác voltak a hitközség rabbijai, míg 1898 óta a hitközség lelkipásztora Heves Kornél, aki buzgó hitéleti működésén túl lelkes művelője a magyar irodalomnak is. Az egyházi, kulturális és szociális munkát öt egyesület kebelében végzik a, hitközségi tagok. A Chevra Kadisát Rosenzweig Ede vezeti, a Nőegylet Krausz Lajosné elnöklete alatt működik, a Leányegylet elnöknője Halász Sándorné, van ezenkívül egy Diáksegitő bizottság, melynek élén Hasznos József áll és egy Menorah ifjúsági önképzőkör, melyet Heves Kornél főrabbi irányit. Ennek az önképzőkörnek 400 kötetes, a Leányegyletnek 200 kötetes könyvtára van, míg az iskolás gyermekeknek egy kb. 500 kötetes könyvtár áll rendelkezésére. A hitközségnek több előkelő pozíciót betöltő ingja van. Az elnök Komor Arnold ny. miniszteri tanácsos. Török Lajos és néhai Lippe Vilmos kir. táblai bírák, krupieci Bauer Gyula brigadéros, Herskovits Izrael ezredesi rangra emelkedett, néhai Erdei Dávid a város tiszti főorvosa volt, Schreiber Lőrinc a jelenlegi tiszti főorvos, Halász Sándor tiszti orvos és Ungár Dezső Sz. város műszaki tanácsosa. Sz.-ról származnak: Preisich Kornél (1. o.), Szegő Gábor königsbergi egyetemi tanár (1. o.i, Bús Fekete László, Komor András, Komor Zoltán és Kertész. Miksa írók. A város gazdasági életében nagy szerepet játszanak: Deutsch Adolf, Czukor Ferenc, Hasznos József, Gettler Izidor a bankszakmában, Klein Mór, Sugár Adolf és Kovács Béla, akik fűrésztelepeket létesítettek, Ösztreicher Nándor, akinek szeszgyára van és Kubiss Gusztáv, akinek gőzmalma sok munkást foglalkoztat, A hitközség 50,820 pengő költségvetéssel dolgozik és több jótékony alapítványt kezel. Anyakönyvi területéhez Júszladány, Jászkisér, Nagykürin, Kőtelek és Besenyszög tartoznak. Lélekszáma 2500, a családok száma 650, az adófizetőké 710. Foglalkozás szerint 16 nagykereskedő, 20 gazdálkodó, 3 szabadpályán levő, 8 tanító, 258 kereskedő, 32 ügyvéd, 51 köztisztviselő, 16 orvos, 132 magántisztviselő, 111 iparos, 4 mérnök, és 61 magánzó. A világháborúban 484-en vettek részt és 30 an haltak hősi halált. A kommunizmusnak heten, az ellenforradalomnak hárman estek áldozatul. A hitközség mai vezetősége: Heves Kornél főrabbi, Komor Arnold ny. min. tanácsos elnök, Csató Dávid alelnök, Kálmán Elek kultuszelőljáró, Török Lajos iskolaszéki elnök, Ungár Aladár pénzügyi, Sugár Adolf gazdasági elöljárók, Vermes Andor ügyész, Horváth Zsigmond ellenőr, Salgó Mór és Tolnai Ernő gondnokok, Bender József pénztárnok és Nemes Jenő titkár


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4916. címszó a lexikon => 864. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14916.htm

CÍMSZÓ: Szolnok

SZÓCIKK: Szolnok, rend. tan. város Jász-Nagykun-Szolnok vm. 32,539 lak. Az első zsidó családok 1830 körül telepedtek le Sz.-on. Előbb csak, mint vásáros kereskedők juthattak el a városba, de a fennálló rendeletek értelmében még az éjszaka beállta előtt távozniok kellett Sz.-ról. 1818 ban már 60 - 80 család lakott Sz.-on, úgy, hogy 1850. már meg is alakult a hitközség. Anyakönyvét 1851- től kezdve vezetik, de az első függelékében fel van jegyezve, hogy 1830-tól a születések száma 88. A hitközség első vezetője Böhm Vilmos volt, míg a papi és kántori teendőket Morgenstern Ignác látta el. Az első rabbit 1854. választották a nagymüveltségü Klein Elkán személyében, aki a hitélet és a hitközség fejlesztése terén nagy eredményeket ért el. A hitközségnek, mely annak idején kongresszusi jelleget nyert, két temploma van. A régi templomot, mely 1850. épült, jelenleg az Orthodox Imaegyesület használja, míg 1898. Baumhorn Lipót 1. o. tervei szerint felépült a díszes új templom, melynek költségeihez nagyobb összeggel járult hozzá Sz. városa. A hitközség 1857. létesítette 4 tanerős népiskoláját s 1925. Kálmán Elek kultuszelőljáró kezdeményezésére megnyílt a Talmud-Tóra is, melyben a felsőbb oktatást Heves Kornél 1. o. főrabbi látja el, akit munkájában Reichard Miksa hitoktató támogat. A Talmud-Tóra keretében működik a hitközség Bibliai Ösztöndíj intézménye is, mely 1922-től jutalomban részesíti a héber nyelvben és a talmud-tudományban legjobb előmenetelt tett ifjakat. A Tal-mud-Tórának van ezenkívül egy Banmevah tanfolyama is. A Sz. i hitközség ritka szép fejlődését első sorban agilis és rátermett elnökeinek köszönheti. Az elnökök sorából kiemelkedik néhai Lippe Vilmos táblai bíró, aki 1897. lett a hitközség elnöke. Az ő érdeme nagyrészt, hogy felépült a új templom, ugyancsak neki köszönhető, hogy a hitközségben nem állott beszakadás. Az orthodoxok Lippe Vilmos közbenjárására nem tömörültek külön hitközségbe, hanem csak ima-egyesületet alakítottak és az anyahitközség átengedte számukra régi templomát. Lippét Vámos Géza és Kerényi Samu követték az elnöki székben s a háborús és forradalmi években mindketten áldásos tevékenységet fejtettek ki. 1921 óta Komor Arnold nyug. miniszteri tanácsos a hitközség elnöke, aki nagy tudással és hozzáértéssel vezeti vallásos és társadalmi életét. Klein Elkán után Schwarc Lázár és Friedlieber Ignác voltak a hitközség rabbijai, míg 1898 óta a hitközség lelkipásztora Heves Kornél, aki buzgó hitéleti működésén túl lelkes művelője a magyar irodalomnak is. Az egyházi, kulturális és szociális munkát öt egyesület kebelében végzik a, hitközségi tagok. A Chevra Kadisát Rosenzweig Ede vezeti, a Nőegylet Krausz Lajosné elnöklete alatt működik, a Leányegylet elnöknője Halász Sándorné, van ezenkívül egy Diáksegitő bizottság, melynek élén Hasznos József áll és egy Menorah ifjúsági önképzőkör, melyet Heves Kornél főrabbi irányit. Ennek az önképzőkörnek 400 kötetes, a Leányegyletnek 200 kötetes könyvtára van, míg az iskolás gyermekeknek egy kb. 500 kötetes könyvtár áll rendelkezésére. A hitközségnek több előkelő pozíciót betöltő ingja van. Az elnök Komor Arnold ny. miniszteri tanácsos. Török Lajos és néhai Lippe Vilmos kir. táblai bírák, krupieci Bauer Gyula brigadéros, Herskovits Izrael ezredesi rangra emelkedett, néhai Erdei Dávid a város tiszti főorvosa volt, Schreiber Lőrinc a jelenlegi tiszti főorvos, Halász Sándor tiszti orvos és Ungár Dezső Sz. város műszaki tanácsosa. Sz.-ról származnak: Preisich Kornél 1. o. , Szegő Gábor königsbergi egyetemi tanár 1. o.i, Bús Fekete László, Komor András, Komor Zoltán és Kertész. Miksa írók. A város gazdasági életében nagy szerepet játszanak: Deutsch Adolf, Czukor Ferenc, Hasznos József, Gettler Izidor a bankszakmában, Klein Mór, Sugár Adolf és Kovács Béla, akik fűrésztelepeket létesítettek, Ösztreicher Nándor, akinek szeszgyára van és Kubiss Gusztáv, akinek gőzmalma sok munkást foglalkoztat, A hitközség 50,820 pengő költségvetéssel dolgozik és több jótékony alapítványt kezel. Anyakönyvi területéhez Júszladány, Jászkisér, Nagykürin, Kőtelek és Besenyszög tartoznak. Lélekszáma 2500, a családok száma 650, az adófizetőké 710. Foglalkozás szerint 16 nagykereskedő, 20 gazdálkodó, 3 szabadpályán levő, 8 tanító, 258 kereskedő, 32 ügyvéd, 51 köztisztviselő, 16 orvos, 132 magántisztviselő, 111 iparos, 4 mérnök, és 61 magánzó. A világháborúban 484-en vettek részt és 30 an haltak hősi halált. A kommunizmusnak heten, az ellenforradalomnak hárman estek áldozatul. A hitközség mai vezetősége: Heves Kornél főrabbi, Komor Arnold ny. min. tanácsos elnök, Csató Dávid alelnök, Kálmán Elek kultuszelőljáró, Török Lajos iskolaszéki elnök, Ungár Aladár pénzügyi, Sugár Adolf gazdasági elöljárók, Vermes Andor ügyész, Horváth Zsigmond ellenőr, Salgó Mór és Tolnai Ernő gondnokok, Bender József pénztárnok és Nemes Jenő titkár

14916.ht

CÍMSZÓ Szolno

SZÓCIKK Szolnok rend tan váro Jász-Nagykun-Szolno vm 32,53 lak A els zsid családo 183 körü telepedte l Sz.-on Előb csak min vásáro kereskedő juthatta e városba d fennáll rendelete értelmébe mé a éjszak beállt előt távoznio kellet Sz.-ról 181 ba má 6 8 csalá lakot Sz.-on úgy hog 1850 má me i alakul hitközség Anyakönyvé 1851 tő kezdv vezetik d a els függelékébe fe va jegyezve hog 1830-tó születése szám 88 hitközsé els vezetőj Böh Vilmo volt mí pap é kántor teendőke Morgenster Igná látt el A els rabbi 1854 választottá nagymüveltség Klei Elká személyében ak hitéle é hitközsé fejlesztés teré nag eredményeke ér el hitközségnek mel anna idejé kongresszus jellege nyert ké templom van rég templomot mel 1850 épült jelenle a Orthodo Imaegyesüle használja mí 1898 Baumhor Lipó 1 o terve szerin felépül dísze ú templom melyne költségeihe nagyob összegge járul hozz Sz városa hitközsé 1857 létesített tanerő népiskolájá 1925 Kálmá Ele kultuszelőljár kezdeményezésér megnyíl Talmud-Tór is melybe felsőb oktatás Heve Korné 1 o főrabb látj el aki munkájába Reichar Miks hitoktat támogat Talmud-Tór keretébe működi hitközsé Biblia Ösztöndí intézmény is mel 1922-tő jutalomba részesít hébe nyelvbe é talmud-tudományba legjob előmenetel tet ifjakat Tal-mud-Tórána va ezenkívü eg Banmeva tanfolyam is Sz hitközsé ritk szé fejlődésé els sorba agili é rátermet elnökeine köszönheti A elnökö sorábó kiemelkedi néha Lipp Vilmo tábla bíró ak 1897 let hitközsé elnöke A érdem nagyrészt hog felépül ú templom ugyancsa nek köszönhető hog hitközségbe ne állot beszakadás A orthodoxo Lipp Vilmo közbenjárásár ne tömörülte külö hitközségbe hane csa ima-egyesülete alakította é a anyahitközsé átengedt számukr rég templomát Lippé Vámo Géz é Kerény Sam követté a elnök székbe háború é forradalm évekbe mindkette áldáso tevékenysége fejtette ki 192 ót Komo Arnol nyug miniszter tanácso hitközsé elnöke ak nag tudássa é hozzáértésse vezet valláso é társadalm életét Klei Elká utá Schwar Lázá é Friedliebe Igná volta hitközsé rabbijai mí 189 ót hitközsé lelkipásztor Heve Kornél ak buzg hitélet működésé tú lelke művelőj magya irodalomna is A egyházi kulturáli é szociáli munká ö egyesüle kebelébe végzi a hitközség tagok Chevr Kadisá Rosenzwei Ed vezeti Nőegyle Kraus Lajosn elnöklet alat működik Leányegyle elnöknőj Halás Sándorné va ezenkívü eg Diáksegit bizottság melyne élé Haszno Józse ál é eg Menora ifjúság önképzőkör melye Heve Korné főrabb irányit Enne a önképzőkörne 40 kötetes Leányegyletne 20 kötete könyvtár van mí a iskolá gyermekekne eg kb 50 kötete könyvtá ál rendelkezésére hitközségne töb előkel pozíció betölt ingj van A elnö Komo Arnol ny miniszter tanácsos Törö Lajo é néha Lipp Vilmo kir tábla bírák krupiec Baue Gyul brigadéros Herskovit Izrae ezredes rangr emelkedett néha Erde Dávi váro tiszt főorvos volt Schreibe Lőrin jelenleg tiszt főorvos Halás Sándo tiszt orvo é Ungá Dezs Sz váro műszak tanácsosa Sz.-ró származnak Preisic Korné 1 o Szeg Gábo königsberg egyetem taná 1 o.i Bú Feket László Komo András Komo Zoltá é Kertész Miks írók váro gazdaság életébe nag szerepe játszanak Deutsc Adolf Czuko Ferenc Haszno József Gettle Izido bankszakmában Klei Mór Sugá Adol é Kovác Béla aki fűrésztelepeke létesítettek Ösztreiche Nándor akine szeszgyár va é Kubis Gusztáv akine gőzmalm so munkás foglalkoztat hitközsé 50,82 peng költségvetésse dolgozi é töb jótékon alapítvány kezel Anyakönyv területéhe Júszladány Jászkisér Nagykürin Kőtele é Besenyszö tartoznak Lélekszám 2500 családo szám 650 a adófizetők 710 Foglalkozá szerin 1 nagykereskedő 2 gazdálkodó szabadpályá levő tanító 25 kereskedő 3 ügyvéd 5 köztisztviselő 1 orvos 13 magántisztviselő 11 iparos mérnök é 6 magánzó világháborúba 484-e vette rész é 3 a halta hős halált kommunizmusna heten a ellenforradalomna hárma este áldozatul hitközsé ma vezetősége Heve Korné főrabbi Komo Arnol ny min tanácso elnök Csat Dávi alelnök Kálmá Ele kultuszelőljáró Törö Lajo iskolaszék elnök Ungá Aladá pénzügyi Sugá Adol gazdaság elöljárók Verme Ando ügyész Horvát Zsigmon ellenőr Salg Mó é Tolna Ern gondnokok Bende Józse pénztárno é Neme Jen titká

14916.h

CÍMSZ Szoln

SZÓCIK Szolno ren ta vár Jász-Nagykun-Szoln v 32,5 la el zsi család 18 kör telepedt Sz.-o Elő csa mi vásár keresked juthatt városb fennál rendelet értelméb m éjsza beáll elő távozni kelle Sz.-ró 18 b m csal lako Sz.-o úg ho 185 m m alaku hitközsé Anyakönyv 185 t kezd vezeti el függelékéb f v jegyezv ho 1830-t születés szá 8 hitközs el vezető Bö Vilm vol m pa kánto teendők Morgenste Ign lát e el rabb 185 választott nagymüveltsé Kle Elk személyébe a hitél hitközs fejleszté ter na eredmények é e hitközségne me ann idej kongresszu jelleg nyer k templo va ré templomo me 185 épül jelenl Orthod Imaegyesül használj m 189 Baumho Lip terv szeri felépü dísz templo melyn költségeih nagyo összegg járu hoz S város hitközs 185 létesítet taner népiskoláj 192 Kálm El kultuszelőljá kezdeményezésé megnyí Talmud-Tó i melyb felső oktatá Hev Korn főrab lát e ak munkájáb Reicha Mik hitokta támoga Talmud-Tó keretéb működ hitközs Bibli Ösztönd intézmén i me 1922-t jutalomb részesí héb nyelvb talmud-tudományb legjo előmenete te ifjaka Tal-mud-Tórán v ezenkív e Banmev tanfolya i S hitközs rit sz fejlődés el sorb agil ráterme elnökein köszönhet elnök soráb kiemelked néh Lip Vilm tábl bír a 189 le hitközs elnök érde nagyrész ho felépü templo ugyancs ne köszönhet ho hitközségb n állo beszakadá orthodox Lip Vilm közbenjárásá n tömörült kül hitközségb han cs ima-egyesület alakított anyahitközs átenged számuk ré templomá Lipp Vám Gé Kerén Sa követt elnö székb hábor forradal évekb mindkett áldás tevékenység fejtett k 19 ó Kom Arno nyu miniszte tanács hitközs elnök a na tudáss hozzáértéss veze vallás társadal életé Kle Elk ut Schwa Láz Friedlieb Ign volt hitközs rabbija m 18 ó hitközs lelkipászto Hev Korné a buz hitéle működés t lelk művelő magy irodalomn i egyház kulturál szociál munk egyesül kebeléb végz hitközsé tago Chev Kadis Rosenzwe E vezet Nőegyl Krau Lajos elnökle ala működi Leányegyl elnöknő Halá Sándorn v ezenkív e Diáksegi bizottsá melyn él Haszn Józs á e Menor ifjúsá önképzőkö mely Hev Korn főrab irányi Enn önképzőkörn 4 kötete Leányegyletn 2 kötet könyvtá va m iskol gyermekekn e k 5 kötet könyvt á rendelkezésér hitközségn tö előke pozíci betöl ing va eln Kom Arno n miniszte tanácso Tör Laj néh Lip Vilm ki tábl bírá krupie Bau Gyu brigadéro Herskovi Izra ezrede rang emelkedet néh Erd Dáv vár tisz főorvo vol Schreib Lőri jelenle tisz főorvo Halá Sánd tisz orv Ung Dez S vár műsza tanácsos Sz.-r származna Preisi Korn Sze Gáb königsber egyete tan o. B Feke Lászl Kom Andrá Kom Zolt Kertés Mik író vár gazdasá életéb na szerep játszana Deuts Adol Czuk Feren Haszn Józse Gettl Izid bankszakmába Kle Mó Sug Ado Ková Bél ak fűrésztelepek létesítette Ösztreich Nándo akin szeszgyá v Kubi Gusztá akin gőzmal s munká foglalkozta hitközs 50,8 pen költségvetéss dolgoz tö jótéko alapítván keze Anyaköny területéh Júszladán Jászkisé Nagyküri Kőtel Besenysz tartozna Lélekszá 250 család szá 65 adófizető 71 Foglalkoz szeri nagykeresked gazdálkod szabadpály lev tanít 2 keresked ügyvé köztisztvisel orvo 1 magántisztvisel 1 iparo mérnö magánz világháborúb 484- vett rés halt hő halál kommunizmusn hete ellenforradalomn hárm est áldozatu hitközs m vezetőség Hev Korn főrabb Kom Arno n mi tanács elnö Csa Dáv alelnö Kálm El kultuszelőljár Tör Laj iskolaszé elnö Ung Alad pénzügy Sug Ado gazdasá elöljáró Verm And ügyés Horvá Zsigmo ellenő Sal M Toln Er gondnoko Bend Józs pénztárn Nem Je titk

14916.

CÍMS Szol

SZÓCI Szoln re t vá Jász-Nagykun-Szol 32, l e zs csalá 1 kö teleped Sz.- El cs m vásá kereske juthat város fenná rendele értelmé éjsz beál el távozn kell Sz.-r 1 csa lak Sz.- ú h 18 alak hitközs Anyaköny 18 kez vezet e függeléké jegyez h 1830- születé sz hitköz e vezet B Vil vo p kánt teendő Morgenst Ig lá e rab 18 választot nagymüvelts Kl El személyéb hité hitköz fejleszt te n eredménye hitközségn m an ide kongressz jelle nye templ v r templom m 18 épü jelen Ortho Imaegyesü használ 18 Baumh Li ter szer felép dís templ mely költségei nagy összeg jár ho váro hitköz 18 létesíte tane népiskolá 19 Kál E kultuszelőlj kezdeményezés megny Talmud-T mely fels oktat He Kor főra lá a munkájá Reich Mi hitokt támog Talmud-T kereté műkö hitköz Bibl Ösztön intézmé m 1922- jutalom részes hé nyelv talmud-tudomány legj előmenet t ifjak Tal-mud-Tórá ezenkí Banme tanfoly hitköz ri s fejlődé e sor agi ráterm elnökei köszönhe elnö sorá kiemelke né Li Vil táb bí 18 l hitköz elnö érd nagyrés h felép templ ugyanc n köszönhe h hitközség áll beszakad orthodo Li Vil közbenjárás tömörül kü hitközség ha c ima-egyesüle alakítot anyahitköz átenge számu r templom Lip Vá G Keré S követ eln szék hábo forrada évek mindket áldá tevékenysé fejtet 1 Ko Arn ny miniszt tanác hitköz elnö n tudás hozzáértés vez vallá társada élet Kl El u Schw Lá Friedlie Ig vol hitköz rabbij 1 hitköz lelkipászt He Korn bu hitél működé lel művel mag irodalom egyhá kulturá szociá mun egyesü kebelé vég hitközs tag Che Kadi Rosenzw veze Nőegy Kra Lajo elnökl al működ Leányegy elnökn Hal Sándor ezenkí Diákseg bizotts mely é Hasz Józ Meno ifjús önképzők mel He Kor főra irány En önképzőkör kötet Leányegylet köte könyvt v isko gyermekek köte könyv rendelkezésé hitközség t elők pozíc betö in v el Ko Arn miniszt tanács Tö La né Li Vil k táb bír krupi Ba Gy brigadér Herskov Izr ezred ran emelkede né Er Dá vá tis főorv vo Schrei Lőr jelenl tis főorv Hal Sán tis or Un De vá műsz tanácso Sz.- származn Preis Kor Sz Gá königsbe egyet ta o Fek Lász Ko Andr Ko Zol Kerté Mi ír vá gazdas életé n szere játszan Deut Ado Czu Fere Hasz Józs Gett Izi bankszakmáb Kl M Su Ad Kov Bé a fűrésztelepe létesített Ösztreic Nánd aki szeszgy Kub Guszt aki gőzma munk foglalkozt hitköz 50, pe költségvetés dolgo t jóték alapítvá kez Anyakön területé Júszladá Jászkis Nagykür Kőte Besenys tartozn Léleksz 25 csalá sz 6 adófizet 7 Foglalko szer nagykereske gazdálko szabadpál le taní kereske ügyv köztisztvise orv magántisztvise ipar mérn magán világháború 484 vet ré hal h halá kommunizmus het ellenforradalom hár es áldozat hitköz vezetősé He Kor főrab Ko Arn m tanác eln Cs Dá aleln Kál E kultuszelőljá Tö La iskolasz eln Un Ala pénzüg Su Ad gazdas elöljár Ver An ügyé Horv Zsigm ellen Sa Tol E gondnok Ben Józ pénztár Ne J tit

14916

CÍM Szo

SZÓC Szol r v Jász-Nagykun-Szo 32 z csal k telepe Sz. E c vás keresk jutha váro fenn rendel értelm éjs beá e távoz kel Sz.- cs la Sz. 1 ala hitköz Anyakön 1 ke veze függelék jegye 1830 szület s hitkö veze Vi v kán teend Morgens I l ra 1 választo nagymüvelt K E személyé hit hitkö fejlesz t eredmény hitközség a id kongress jell ny temp templo 1 ép jele Orth Imaegyes haszná 1 Baum L te sze felé dí temp mel költsége nag össze já h vár hitkö 1 létesít tan népiskol 1 Ká kultuszelől kezdeményezé megn Talmud- mel fel okta H Ko főr l munkáj Reic M hitok támo Talmud- keret műk hitkö Bib Ösztö intézm 1922 jutalo része h nyel talmud-tudomán leg előmene ifja Tal-mud-Tór ezenk Banm tanfol hitkö r fejlőd so ag ráter elnöke köszönh eln sor kiemelk n L Vi tá b 1 hitkö eln ér nagyré felé temp ugyan köszönh hitközsé ál beszaka orthod L Vi közbenjárá tömörü k hitközsé h ima-egyesül alakíto anyahitkö áteng szám templo Li V Ker köve el szé háb forrad éve mindke áld tevékenys fejte K Ar n minisz taná hitkö eln tudá hozzáérté ve vall társad éle K E Sch L Friedli I vo hitkö rabbi hitkö lelkipász H Kor b hité működ le műve ma irodalo egyh kultur szoci mu egyes kebel vé hitköz ta Ch Kad Rosenz vez Nőeg Kr Laj elnök a műkö Leányeg elnök Ha Sándo ezenk Diákse bizott mel Has Jó Men ifjú önképző me H Ko főr irán E önképzőkö köte Leányegyle köt könyv isk gyermeke köt köny rendelkezés hitközsé elő pozí bet i e K Ar minisz tanác T L n L Vi tá bí krup B G brigadé Hersko Iz ezre ra emelked n E D v ti főor v Schre Lő jelen ti főor Ha Sá ti o U D v műs tanács Sz. származ Prei Ko S G königsb egye t Fe Lás K And K Zo Kert M í v gazda élet szer játsza Deu Ad Cz Fer Has Józ Get Iz bankszakmá K S A Ko B fűrésztelep létesítet Ösztrei Nán ak szeszg Ku Gusz ak gőzm mun foglalkoz hitkö 50 p költségveté dolg jóté alapítv ke Anyakö terület Júszlad Jászki Nagykü Kőt Beseny tartoz Léleks 2 csal s adófize Foglalk sze nagykeresk gazdálk szabadpá l tan keresk ügy köztisztvis or magántisztvis ipa mér magá világhábor 48 ve r ha hal kommunizmu he ellenforradalo há e áldoza hitkö vezetős H Ko főra K Ar taná el C D alel Ká kultuszelőlj T L iskolas el U Al pénzü S A gazda elöljá Ve A ügy Hor Zsig elle S To gondno Be Jó pénztá N ti

1491

CÍ Sz

SZÓ Szo Jász-Nagykun-Sz 3 csa telep Sz vá keres juth vár fen rende értel éj be távo ke Sz. c l Sz al hitkö Anyakö k vez függelé jegy 183 szüle hitk vez V ká teen Morgen r választ nagymüvel személy hi hitk fejles eredmén hitközsé i kongres jel n tem templ é jel Ort Imaegye haszn Bau t sz fel d tem me költség na össz j vá hitk létesí ta népisko K kultuszelő kezdeményez meg Talmud me fe okt K fő munká Rei hito tám Talmud kere mű hitk Bi Öszt intéz 192 jutal rész nye talmud-tudomá le előmen ifj Tal-mud-Tó ezen Ban tanfo hitk fejlő s a ráte elnök köszön el so kiemel V t hitk el é nagyr fel tem ugya köszön hitközs á beszak ortho V közbenjár tömör hitközs ima-egyesü alakít anyahitk áten szá templ L Ke köv e sz há forra év mindk ál tevékeny fejt A minis tan hitk el tud hozzáért v val társa él Sc Friedl v hitk rabb hitk lelkipás Ko hit műkö l műv m irodal egy kultu szoc m egye kebe v hitkö t C Ka Rosen ve Nőe K La elnö műk Leánye elnö H Sánd ezen Diáks bizot me Ha J Me ifj önképz m K fő irá önképzők köt Leányegyl kö köny is gyermek kö kön rendelkezé hitközs el poz be A minis taná V t b kru brigad Hersk I ezr r emelke t főo Schr L jele t főo H S t mű tanác Sz szárma Pre K königs egy F Lá An Z Ker gazd éle sze játsz De A C Fe Ha Jó Ge I bankszakm K fűrésztele létesíte Ösztre Ná a szesz K Gus a gőz mu foglalko hitk 5 költségvet dol jót alapít k Anyak terüle Júszla Jászk Nagyk Kő Besen tarto Lélek csa adófiz Foglal sz nagykeres gazdál szabadp ta keres üg köztisztvi o magántisztvi ip mé mag világhábo 4 v h ha kommunizm h ellenforradal h áldoz hitk vezető K főr A tan e ale K kultuszelől iskola e A pénz gazd elölj V üg Ho Zsi ell T gondn B J pénzt t