14919.htm

CÍMSZÓ: Szombat

SZÓCIKK: Szombat. Szépirodalmi és társadalmi hetilap, a zsidó vonatkozású magyar irodalom, tudomány, művészet és kritika müvelésére. A lap Budapesten indult meg 1910. Újvári Péter szerkesztésében. Rövid ideig állott fenn, majd 1923. Érsekújváron jelent meg ugyancsak Újvári Péter szerkesztésében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4919. címszó a lexikon => 865. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14919.htm

CÍMSZÓ: Szombat

SZÓCIKK: Szombat. Szépirodalmi és társadalmi hetilap, a zsidó vonatkozású magyar irodalom, tudomány, művészet és kritika müvelésére. A lap Budapesten indult meg 1910. Újvári Péter szerkesztésében. Rövid ideig állott fenn, majd 1923. Érsekújváron jelent meg ugyancsak Újvári Péter szerkesztésében.

14919.ht

CÍMSZÓ Szomba

SZÓCIKK Szombat Szépirodalm é társadalm hetilap zsid vonatkozás magya irodalom tudomány művésze é kritik müvelésére la Budapeste indul me 1910 Újvár Péte szerkesztésében Rövi idei állot fenn maj 1923 Érsekújváro jelen me ugyancsa Újvár Péte szerkesztésében

14919.h

CÍMSZ Szomb

SZÓCIK Szomba Szépirodal társadal hetila zsi vonatkozá magy irodalo tudomán művész kriti müvelésér l Budapest indu m 191 Újvá Pét szerkesztésébe Röv ide állo fen ma 192 Érsekújvár jele m ugyancs Újvá Pét szerkesztésébe

14919.

CÍMS Szom

SZÓCI Szomb Szépiroda társada hetil zs vonatkoz mag irodal tudomá művés krit müvelésé Budapes ind 19 Újv Pé szerkesztéséb Rö id áll fe m 19 Érsekújvá jel ugyanc Újv Pé szerkesztéséb

14919

CÍM Szo

SZÓC Szom Szépirod társad heti z vonatko ma iroda tudom művé kri müvelés Budape in 1 Új P szerkesztésé R i ál f 1 Érsekújv je ugyan Új P szerkesztésé

1491

CÍ Sz

SZÓ Szo Szépiro társa het vonatk m irod tudo műv kr müvelé Budap i Ú szerkesztés á Érsekúj j ugya Ú szerkesztés