14921.htm

CÍMSZÓ: Szombatév

SZÓCIKK: célzattal intézményesíthették a Sz.-et, amit a hétszer hétéves ciklus befejezéséül elrendelt jóbelév (1. o.) is bizonyít. Az ugaroltatást a nép nem hanyagolta volna el és nem adott volna alapot a Mózes dorgáló beszédében a Sz. elhanyagolásának felró vására (Móz. III. 26. 34 és 35). Annak tényleges megtartásáról csak a babiloni fogság utáni időből értesülünk (Neh. 10.31). A hetedik év végén sátorosünnepen kellett aTórát is felolvasni.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4921. címszó a lexikon => 866. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14921.htm

CÍMSZÓ: Szombatév

SZÓCIKK: célzattal intézményesíthették a Sz.-et, amit a hétszer hétéves ciklus befejezéséül elrendelt jóbelév 1. o. is bizonyít. Az ugaroltatást a nép nem hanyagolta volna el és nem adott volna alapot a Mózes dorgáló beszédében a Sz. elhanyagolásának felró vására Móz. III. 26. 34 és 35 . Annak tényleges megtartásáról csak a babiloni fogság utáni időből értesülünk Neh. 10.31 . A hetedik év végén sátorosünnepen kellett aTórát is felolvasni.

14921.ht

CÍMSZÓ Szombaté

SZÓCIKK célzatta intézményesíthetté Sz.-et ami hétsze hétéve ciklu befejezéséü elrendel jóbelé 1 o i bizonyít A ugaroltatás né ne hanyagolt voln e é ne adot voln alapo Móze dorgál beszédébe Sz elhanyagolásána felr vásár Móz III 26 3 é 3 Anna ténylege megtartásáró csa babilon fogsá után időbő értesülün Neh 10.3 hetedi é végé sátorosünnepe kellet aTórá i felolvasni

14921.h

CÍMSZ Szombat

SZÓCIK célzatt intézményesíthett Sz.-e am hétsz hétév cikl befejezésé elrende jóbel bizonyí ugaroltatá n n hanyagol vol n ado vol alap Móz dorgá beszédéb S elhanyagolásán fel vásá Mó II 2 Ann tényleg megtartásár cs babilo fogs utá időb értesülü Ne 10. heted vég sátorosünnep kelle aTór felolvasn

14921.

CÍMS Szomba

SZÓCI célzat intézményesíthet Sz.- a héts hété cik befejezés elrend jóbe bizony ugaroltat hanyago vo ad vo ala Mó dorg beszédé elhanyagolásá fe vás M I An tényle megtartásá c babil fog ut idő értesül N 10 hete vé sátorosünne kell aTó felolvas

14921

CÍM Szomb

SZÓC célza intézményesíthe Sz. hét hét ci befejezé elren jób bizon ugarolta hanyag v a v al M dor beszéd elhanyagolás f vá A tényl megtartás babi fo u id értesü 1 het v sátorosünn kel aT felolva

1492

CÍ Szom

SZÓ célz intézményesíth Sz hé hé c befejez elre jó bizo ugarolt hanya a do beszé elhanyagolá v tény megtartá bab f i értes he sátorosün ke a felolv