14925.htm

CÍMSZÓ: Szombati Újság

SZÓCIKK: Szombati Újság. Zsidó vallási, községi, társadalmi és közművelődési hetilap. Szerkesztette Zsengeri Samu polgári iskolai igazgató Budapesten. Az 1882. megindult lap a következő évben megszűnt. Ugyanilyen című zsidó társadalmi és szépirodalmi hetilap Miskolc-Debrecenben is megjelent 1905-6-ig. Szerkesztői Strausz Ignác és Krausz Bernát voltak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4925. címszó a lexikon => 866. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14925.htm

CÍMSZÓ: Szombati Újság

SZÓCIKK: Szombati Újság. Zsidó vallási, községi, társadalmi és közművelődési hetilap. Szerkesztette Zsengeri Samu polgári iskolai igazgató Budapesten. Az 1882. megindult lap a következő évben megszűnt. Ugyanilyen című zsidó társadalmi és szépirodalmi hetilap Miskolc-Debrecenben is megjelent 1905-6-ig. Szerkesztői Strausz Ignác és Krausz Bernát voltak.

14925.ht

CÍMSZÓ Szombat Újsá

SZÓCIKK Szombat Újság Zsid vallási községi társadalm é közművelődés hetilap Szerkesztett Zsenger Sam polgár iskola igazgat Budapesten A 1882 megindul la következ évbe megszűnt Ugyanilye cím zsid társadalm é szépirodalm hetila Miskolc-Debrecenbe i megjelen 1905-6-ig Szerkesztő Straus Igná é Kraus Berná voltak

14925.h

CÍMSZ Szomba Újs

SZÓCIK Szomba Újsá Zsi vallás község társadal közművelődé hetila Szerkesztet Zsenge Sa polgá iskol igazga Budapeste 188 megindu l követke évb megszűn Ugyanily cí zsi társadal szépirodal hetil Miskolc-Debrecenb megjele 1905-6-i Szerkeszt Strau Ign Krau Bern volta

14925.

CÍMS Szomb Új

SZÓCI Szomb Újs Zs vallá közsé társada közművelőd hetil Szerkeszte Zseng S polg isko igazg Budapest 18 megind követk év megszű Ugyanil c zs társada szépiroda heti Miskolc-Debrecen megjel 1905-6- Szerkesz Stra Ig Kra Ber volt

14925

CÍM Szom Ú

SZÓC Szom Új Z vall közs társad közművelő heti Szerkeszt Zsen pol isk igaz Budapes 1 megin követ é megsz Ugyani z társad szépirod het Miskolc-Debrece megje 1905-6 Szerkes Str I Kr Be vol

1492

CÍ Szo

SZÓ Szo Ú val köz társa közművel het Szerkesz Zse po is iga Budape megi köve megs Ugyan társa szépiro he Miskolc-Debrec megj 1905- Szerke St K B vo