14929.htm

CÍMSZÓ: Szomory

SZEMÉLYNÉV: Szomory Emil

SZÓCIKK: "Szomory Emil*, író, Sz. Dezső testvéröccse, szül. Budapesten 1874 febr. 12. Középiskolai tanulmányai elvégeztével hírlapíró lett s előbb a Nemzet és Magyar Nemzetnek, majd megalakulása óta Az Újság munkatársa. A háború alatt haditudósító volt. Könyvei: Párisi mesék; Komédia; A mulató Budapest; Budapest, tessék kiszállni ; A függöny előtt és a függöny mögött; Havasi gyopár; Sárossy, muníciót!; A bevehetetlen vár; Egy tizenhármas jászkunhuszár. Írt két operett-librettót is, melyeket a Népoperában mutattak be. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4929. címszó a lexikon => 867. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14929.htm

CÍMSZÓ: Szomory

SZEMÉLYNÉV: Szomory Emil

SZÓCIKK: Szomory Emil*, író, Sz. Dezső testvéröccse, szül. Budapesten 1874 febr. 12. Középiskolai tanulmányai elvégeztével hírlapíró lett s előbb a Nemzet és Magyar Nemzetnek, majd megalakulása óta Az Újság munkatársa. A háború alatt haditudósító volt. Könyvei: Párisi mesék; Komédia; A mulató Budapest; Budapest, tessék kiszállni ; A függöny előtt és a függöny mögött; Havasi gyopár; Sárossy, muníciót!; A bevehetetlen vár; Egy tizenhármas jászkunhuszár. Írt két operett-librettót is, melyeket a Népoperában mutattak be.

14929.ht

CÍMSZÓ Szomor

SZEMÉLYNÉV Szomor Emi

SZÓCIKK Szomor Emil* író Sz Dezs testvéröccse szül Budapeste 187 febr 12 Középiskola tanulmánya elvégeztéve hírlapír let előb Nemze é Magya Nemzetnek maj megalakulás ót A Újsá munkatársa hábor alat haditudósít volt Könyvei Páris mesék Komédia mulat Budapest Budapest tessé kiszálln függön előt é függön mögött Havas gyopár Sárossy muníciót! bevehetetle vár Eg tizenhárma jászkunhuszár Ír ké operett-librettó is melyeke Népoperába mutatta be

14929.h

CÍMSZ Szomo

SZEMÉLYNÉ Szomo Em

SZÓCIK Szomo Emil ír S Dez testvéröccs szü Budapest 18 feb 1 Középiskol tanulmány elvégeztév hírlapí le elő Nemz Magy Nemzetne ma megalakulá ó Újs munkatárs hábo ala haditudósí vol Könyve Pári mesé Komédi mula Budapes Budapes tess kiszáll függö elő függö mögöt Hava gyopá Sáross muníciót bevehetetl vá E tizenhárm jászkunhuszá Í k operett-librett i melyek Népoperáb mutatt b

14929.

CÍMS Szom

SZEMÉLYN Szom E

SZÓCI Szom Emi í De testvéröcc sz Budapes 1 fe Középisko tanulmán elvégezté hírlap l el Nem Mag Nemzetn m megalakul Új munkatár háb al haditudós vo Könyv Pár mes Koméd mul Budape Budape tes kiszál függ el függ mögö Hav gyop Sáros muníció bevehetet v tizenhár jászkunhusz operett-libret melye Népoperá mutat

14929

CÍM Szo

SZEMÉLY Szo

SZÓC Szo Em D testvéröc s Budape f Középisk tanulmá elvégezt hírla e Ne Ma Nemzet megalaku Ú munkatá há a haditudó v Köny Pá me Komé mu Budap Budap te kiszá füg e füg mög Ha gyo Sáro muníci bevehete tizenhá jászkunhus operett-libre mely Népoper muta

1492

CÍ Sz

SZEMÉL Sz

SZÓ Sz E testvérö Budap Középis tanulm elvégez hírl N M Nemze megalak munkat h haditud Kön P m Kom m Buda Buda t kisz fü fü mö H gy Sár muníc bevehet tizenh jászkunhu operett-libr mel Népope mut