14931.htm

CÍMSZÓ: Szőnyi

SZEMÉLYNÉV: Szőnyi Géza

SZÓCIKK: Szőnyi Géza, tanár és vegyész, szül. Kassán 1886. Tanári és vegyészdoktori oklevelet szerzett, azután középiskolai tanár és vegyész volt Budapesten. 1920-ban Pozsonyban vegyészeti gyárat alapított. A középiskolák számára 1913. írott természetrajzát még ma is használják. Később Kolozsvárra költözött, azóta a Palesztinai Újjáépítési Alap erdélyi osztályának vezetője. Ismertebb müve: Palesztina földrajza (Cluj 1926).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4931. címszó a lexikon => 868. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14931.htm

CÍMSZÓ: Szőnyi

SZEMÉLYNÉV: Szőnyi Géza

SZÓCIKK: Szőnyi Géza, tanár és vegyész, szül. Kassán 1886. Tanári és vegyészdoktori oklevelet szerzett, azután középiskolai tanár és vegyész volt Budapesten. 1920-ban Pozsonyban vegyészeti gyárat alapított. A középiskolák számára 1913. írott természetrajzát még ma is használják. Később Kolozsvárra költözött, azóta a Palesztinai Újjáépítési Alap erdélyi osztályának vezetője. Ismertebb müve: Palesztina földrajza Cluj 1926 .

14931.ht

CÍMSZÓ Szőny

SZEMÉLYNÉV Szőny Géz

SZÓCIKK Szőny Géza taná é vegyész szül Kassá 1886 Tanár é vegyészdoktor oklevele szerzett azutá középiskola taná é vegyés vol Budapesten 1920-ba Pozsonyba vegyészet gyára alapított középiskolá számár 1913 írot természetrajzá mé m i használják Későb Kolozsvárr költözött azót Palesztina Újjáépítés Ala erdély osztályána vezetője Ismerteb müve Palesztin földrajz Clu 192

14931.h

CÍMSZ Szőn

SZEMÉLYNÉ Szőn Gé

SZÓCIK Szőn Géz tan vegyés szü Kass 188 Taná vegyészdokto oklevel szerzet azut középiskol tan vegyé vo Budapeste 1920-b Pozsonyb vegyésze gyár alapítot középiskol számá 191 íro természetrajz m használjá Késő Kolozsvár költözöt azó Palesztin Újjáépíté Al erdél osztályán vezetőj Ismerte müv Paleszti földraj Cl 19

14931.

CÍMS Sző

SZEMÉLYN Sző G

SZÓCI Sző Gé ta vegyé sz Kas 18 Tan vegyészdokt okleve szerze azu középisko ta vegy v Budapest 1920- Pozsony vegyész gyá alapíto középisko szám 19 ír természetraj használj Kés Kolozsvá költözö az Paleszti Újjáépít A erdé osztályá vezető Ismert mü Paleszt földra C 1

14931

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz

SZÓC Sz G t vegy s Ka 1 Ta vegyészdok oklev szerz az középisk t veg Budapes 1920 Pozson vegyés gy alapít középisk szá 1 í természetra használ Ké Kolozsv költöz a Paleszt Újjáépí erd osztály vezet Ismer m Palesz földr

1493

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S veg K T vegyészdo okle szer a középis ve Budape 192 Pozso vegyé g alapí középis sz természetr haszná K Kolozs költö Palesz Újjáép er osztál veze Isme Pales föld