14933.htm

CÍMSZÓ: Szterényi

SZEMÉLYNÉV: Szterényi Hugó

SZÓCIKK: Szterényi, 1. Hugó*, természettudós, Stern Albert újpesti rabbi (1. o.) fia és Sz. József báró (1. o.) testvérbátyja, szül. Lengyeltótiban 1857 dec. 7., megh. Budapesten 1909 márc. 27. Vidéken, majd Budapesten volt középiskolai tanár és több jeles természetrajzi tankönyv szerzője. A Természettudományi Közlönybe, a Földtani Közleményekbe és más folyóiratokba több mint száz értekezést irt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4933. címszó a lexikon => 868. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14933.htm

CÍMSZÓ: Szterényi

SZEMÉLYNÉV: Szterényi Hugó

SZÓCIKK: Szterényi, 1. Hugó*, természettudós, Stern Albert újpesti rabbi 1. o. fia és Sz. József báró 1. o. testvérbátyja, szül. Lengyeltótiban 1857 dec. 7., megh. Budapesten 1909 márc. 27. Vidéken, majd Budapesten volt középiskolai tanár és több jeles természetrajzi tankönyv szerzője. A Természettudományi Közlönybe, a Földtani Közleményekbe és más folyóiratokba több mint száz értekezést irt.

14933.ht

CÍMSZÓ Szterény

SZEMÉLYNÉV Szterény Hug

SZÓCIKK Szterényi 1 Hugó* természettudós Ster Alber újpest rabb 1 o fi é Sz Józse bár 1 o testvérbátyja szül Lengyeltótiba 185 dec 7. megh Budapeste 190 márc 27 Vidéken maj Budapeste vol középiskola taná é töb jele természetrajz tanköny szerzője Természettudomány Közlönybe Földtan Közleményekb é má folyóiratokb töb min szá értekezés irt

14933.h

CÍMSZ Szterén

SZEMÉLYNÉ Szterén Hu

SZÓCIK Szterény Hugó természettudó Ste Albe újpes rab f S Józs bá testvérbátyj szü Lengyeltótib 18 de 7 meg Budapest 19 már 2 Vidéke ma Budapest vo középiskol tan tö jel természetraj tankön szerzőj Természettudomán Közlönyb Földta Közlemények m folyóiratok tö mi sz értekezé ir

14933.

CÍMS Szteré

SZEMÉLYN Szteré H

SZÓCI Szterén Hug természettud St Alb újpe ra Józ b testvérbáty sz Lengyeltóti 1 d me Budapes 1 má Vidék m Budapes v középisko ta t je természetra tankö szerző Természettudomá Közlöny Földt Közleménye folyóirato t m s értekez i

14933

CÍM Szter

SZEMÉLY Szter

SZÓC Szteré Hu természettu S Al újp r Jó testvérbát s Lengyeltót m Budape m Vidé Budape középisk t j természetr tank szerz Természettudom Közlön Föld Közlemény folyóirat érteke

1493

CÍ Szte

SZEMÉL Szte

SZÓ Szter H természett A új J testvérbá Lengyeltó Budap Vid Budap középis természet tan szer Természettudo Közlö Föl Közlemén folyóira értek